ureme.org https://www.ureme.org Üreme, Üreme Türleri ve Özellikerli tr-TR hourly 1 Copyright 2019, ureme.org Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 Sun, 08 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Erkek Üreme Hücresi https://www.ureme.org/erkek-ureme-hucresi.html Sun, 21 Oct 2018 14:10:08 +0000 Erkek Üreme Hücresi; Bir erkek için en önemli sistemdir. Yeni nesillerin gelişmesi, soyunun devam etmesi için iki gamete; erkek gamet olarak sperm ve dişi gamet olarak bir yumurtaya ihtiyaç vardır. Bu iki gametin dişinin üreme gamet Erkek Üreme Hücresi; Bir erkek için en önemli sistemdir. Yeni nesillerin gelişmesi, soyunun devam etmesi için iki gamete; erkek gamet olarak sperm ve dişi gamet olarak bir yumurtaya ihtiyaç vardır. Bu iki gametin dişinin üreme gametinde buluşuyor olması kadın üreme sağlığın ön plana çıkarıyor olsa da oluşan yeni bireyin genlerini hem anneden hem babadan geldiğini unutmamak gerekir. Tüm üreme sistemi pelvis denen leğen kemiğinin içinde bulunmaktadır. Kadınların aksine erkeklerin üreme sisteminin büyük bir bölümü pelvis dışında bulunmaktadır. Erkek üreme hücresi kadınlardan farklıdır. 

Erkek Üreme Hücresinin Dış Yapıları

Penis; cinsel ilişki esnasında kadın vajinasına girerek spermi kadın vücuduna ileten bir organdır. Uzunluğu erişkin erkeklere göre değişkendir. Tıpta 5-9 santimetre olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda organın ortasından geçen uretra yoluyla idrarın vücuttan atılması sağlanır.

Skrotum (torba); penisin alt arka kısmında asılı bulunan, gevşek deri ve kastan oluşan keseye verilen addır. Ayrıca skrotum içerisinde testislerin yanı sıra çok sayıda sinir ve kan damarları barındırır. Testisleri korur ve bir ısı kontrol sistemi görevini sağlamaktadır. Skortum duvarındaki kaslar ısı ayarını düzenlemektedir. Isı ayarını düzenlemek için bazen testisleri yukarı çekerek vücuda yaklaştırır, bazen de gevşeyerek vücuttan uzaklaştırır.

Testisler (erbezleri); skrotumun içinde bulunan, spermatik kordon ve cremastır kası ile karın kısmına bağlı olan,sperm ve testosteron üretimini sağlayan bir çift erkek üreme organıdır. Birincil erkek üreme hormonlarını ürettikleri için aynı zamanda endokrin sisteminin bir parçasıdırlar. Erkeklerde ergenlik döneminde önemli bir unsurdur. Testisler lobül adı verilen küçük bölümlere ayrılmıştır.

Epididim; her bir testisin arka üst bölümü üzerine yerleşmiş, 5-6 santim uzunluğunda tüpe benzer yapılardır. Spermlerin taşınması, olgunlaşma ve depolama yeri görevini üstlenir.
]]>
Amip Nasıl Ürer https://www.ureme.org/amip-nasil-urer.html Mon, 22 Oct 2018 13:40:00 +0000 Amip Nasıl Ürer konusu ile ilgili bilgileri bu makalede bulacaksınız. Dünya üzerinde bitkiler, hayvanlar ve insanlar haricinde göz ile görülemeyen amip gibi canlılar da yaşamaktadır. Dünya üzerinde bulunan canlılardan olan amipl Amip Nasıl Ürer konusu ile ilgili bilgileri bu makalede bulacaksınız. Dünya üzerinde bitkiler, hayvanlar ve insanlar haricinde göz ile görülemeyen amip gibi canlılar da yaşamaktadır. Dünya üzerinde bulunan canlılardan olan amipler de kendi türlerine özgü bir biçimde üremektedirler. Amiplerde üreme olayı genellikle  canlının ikiye bölünerek yeni bir amip meydana getirmesi şeklinde olmaktadır.

Amipler eşeysiz üreme ile çoğalırlar. Eşeysiz üreme birkaç farklı biçimde gerçekleşmektedir. Amipler nasıl ürer diye sorulduğunda amipler eşeysiz üremenin ikiye bölünme kısmında gerçekleşen ana canlının ortadan iki kısıma ayrılması şeklinde gerçekleşmektedir cevabı verilir. Amip canlıları çıplak gözle görülemezler ancak mikroskop yardımı ile görülebilirler. Yalancı ayak ismi verilen yapıları sayesinde hareket edebilmektedirler.  Hareket ederken şekil değiştirebilmektedirler. Hareket etmedikleri zaman yuvarlak ya da oval biçimdedirler. Vücutlarının bölünmesi ile ürerler denmişti. Bir amip hücresinin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Büyüme yeterli orana ulaştıktan sonra çekirdekten bölünme için komut gelebilmektedir. Bölünme çekirdeğin öncelikle ikiye bölünmesiyle başlar. Çekirdeğin bölünmesini tamamlamasından sonra hücre içindeki diğer organeller de kendilerini eşitlerler yani bölünürler. ve sonuçta oluşan yapılardan biri ana hücrede kalır diğeri yavru hücreye verilir. Genellikle vücutları ikiye bölünür ancak iki veya daha fazla parçaya da bölünerek üreme gerçekleştirebilirler. Böylelikle amip nasıl ürer konusu açıklığa kavuşmuş olur.

Amipler tek hücreli canlılar sınıfına girerler. Sulak yerlerde ve nemli olan bölgeler yaşamaları için elverişlidir. Bu bölgeler haricinde insan ya da hayvanların vücudunda parazit olarak yaşamlarını sürdürebilirler. Canlı varlıklar arasında en ilkel yapıya sahip olan amiplerin yalnız bir türü insanda bulunduğu zaman zararlıdır. O zararlı tür de amipli dizanteri adı verilen hastalığa neden olan Entamoeba histolitica türüdür. Amipler tek hücreli yapıdadırlar dolayısı ile tüm hücre içi işlevlerini bu yapıda gerçekleştirirler. Solunum, yiyecek bulma gibi faaliyetler bu tek hücrede gerçekleşir. Bir ya da daha fazla hücre çekirdeğine sahip olabilirler. Beslenmeleri su içerisinde çözünmüş halde bulunan maddelerin emilerek hücre içine alınması şeklinde gerçekleşmektedir. 

Amip nasıl ürer konusuna değindikten sonra kısaca bazı özelliklerinden bahsedilmelidir. Amiplerin yaşadıkları ortamda yani su birikintisindeki suyun kuruması amipin ölmesine neden olmaz. Çünkü amip şekil değiştirir ve kist denilen bir yapı haline gelir. Kistler rüzgarla birlikte çevreye ayılırlar. Kist denilen yapı uygun bir yaşam alanı buluncaya kadar aylarca yaşamını sürdürebilir. Amip nasıl ürer sorusunda aslında üreme ve yaşama kısmına değinilmesinin nedeni amiplerin ne denli zor yaşam koşullarına dayanabildiklerini göstermek içindir.
]]>
Çiçekli Bitkilerde Üreme https://www.ureme.org/cicekli-bitkilerde-ureme.html Mon, 22 Oct 2018 19:31:08 +0000 Çiçekli Bitkilerde Üreme: Çiçeğe sahip ve bu çiçeği ile üreyip tohum ile meyve veren meyvelere çiçekli bitkiler adı verilir. Örnek verecek olursak Kiraz, çam, papatya, biber, domates, buğday, arpa ve gül gibi bitkilerdir Çiçekli Bitkilerde Üreme: Çiçeğe sahip ve bu çiçeği ile üreyip tohum ile meyve veren meyvelere çiçekli bitkiler adı verilir. Örnek verecek olursak Kiraz, çam, papatya, biber, domates, buğday, arpa ve gül gibi bitkilerdir. Çiçekleri olan bitkilerin madde taşınmasına sahip olan iletim borusu mevcuttur. Çiçekli bitkilerin normal olarak kök, gövde, yaprak ile çiçek olarak dört kısmı vardır. Çiçekli bitkilerde üreme organı çiçek olarak adlandırılır. Bir çiçeğin yapısında taç yaprak, çiçek tablası, çiçek sapı, çanak yaprak, erkek organ ile dişi organ kısımları vardır.

Çiçeğin Bölümleri: Çiçeğin bölümleri şunlardan ibarettir.

Taç Yapraklar: Çiçekte farklı renklerinde olabilen yapraklarıdır. Bu çiçekler canlı renkleri ve etrafına yaydıkları kokuları ile hayvanları çiçeğe çekerek tozlaşmasına yardım ederler.

Çiçek Tablası: Çiçeğin sapının ucunda olan geniş bir kısımdır. Bir çiçekte bulunan organlar bunun üzerinde dizilidir.

Çanak Yaprak: Tomurcuk halinde bulunan çiçeği dış risklerden koruyup, taç yaprakların dağılımını önler. Renk olarak yeşil renklidir.

Çiçek Sapı: Bu organ çiçeği bitki dalına bağlar. Çiçeğe lazım olan su, çiçek sapı yardımıyla çiçeğe gelir.

Erkek Organ: Taç yaprak ile dişi organ arasındadır. Çiçeğin erkek organı bir sapçık ile bir başçıktan oluşur. Bu başçıklar sapçıkların ucunda yer alır. Başçıklarda polen de denilen çiçek tozu keseleri vardır. Bu çiçek tozları olgunlaştığı zaman, keseler çatlar ve polenler etrafa yayılır. Polenlerin içinde erkek üreme hücreleri olan spermler vardır.

Dişi Organ: dişi organ çiçeğin en iç bölümünde çiçek tablasının ortasındadır. Biçimi vazoyu andırır. Dişi organda tepecik, dişicik borusu ile yumurtalık bölümleri vardır. Tepecik bölümü polenlerin dişi üreme organda yerleştiği ilk yerdir. Tepeciğin yapısı yapışkan olduğu için gelen polenleri tutar. Tutulan bu polenler tepecik kısmından yumurtalık bölümüne doğru dişicik borusuyla taşınır. Yumurtalık kısmında birkaç adet tohum taslağı vardır. Tohum taslağının içinde de dişi üreme hücresi yumurta vardır.

Çiçekli Bitkilerde Üreme Oluşumu: 

Olgunluğa eren çiçek tozları, erkek organ başçığı çatlayınca etrafa yayılır. Dağılan bu çiçek tozları yağmur, rüzgâr, kuşlar, böcekler ya da insan benzeri dış etkiler yardımıyla dişi organ tepeciğine taşınır. Bu taşınma olayına tozlaşma adı verilir.

Dişi organ tepeciğine gelip yapışan bu polenin zarı, dişi organ tepeciğinin nemli olması nedeniyle çatlar. Polen içinde yer alan spermlerden birisi yumurtalığa doğru, polen tüpü meydana getirir. Bu sperm polen tüpünden ilerleyip yumurtalığa gelir. Yumurtalıkta, yumurta hücre çekirdeğiyle sperm çekirdeği birleşip kaynaşır. Bu oluşuma döllenme denilir. Yumurta hücresinde bulunan tohum taslağı döllenme sonrası zamanla gelişerek tohumu meydana getirir. Tohumun içinde bulunan yumurtalığın gelişmesi sonucu meyve oluşur. Çiçekli bitkilerde üreme olayı özet olarak bu şekilde oluşmaktadır.

]]>
Eşeysiz Üreyen Canlılar https://www.ureme.org/eseysiz-ureyen-canlilar.html Mon, 22 Oct 2018 20:51:11 +0000 Eşeysiz üreyen canlılar; her hangi bir döllenme olayı olmadan tek bir canlının çeşitli yollarla kendisine benzer yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Üreme her canlı için yaşamın temel taşlarındandır ve canlı Eşeysiz üreyen canlılar; her hangi bir döllenme olayı olmadan tek bir canlının çeşitli yollarla kendisine benzer yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Üreme her canlı için yaşamın temel taşlarındandır ve canlıların nesillerini devam ettirmeleri için şarttır. Her canlı için ortak bir özellik olan üreme; canlıların kendi soylarını devam ettirmek için ve kendileri ile aynı kalıtsal yapıya sahip yeni bireyler meydana getirmesine denir. Canlıların üreme şekilleri, yine aynı canlıların özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eşeysiz üremede çoğalma yönteminin temeli mitoz bölünmedir. Çoğalmada mitoz bölünmenin kullanılması üreme sonucunda oluşan döllerin hem ata canlıyla hemde birbirleri arasında aynı kalıtsal yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple eşeysiz üremede türler arası çeşitlilik her hangi bir dış etki olmadığı takdirde mümkün değildir.. Çünkü eşeysiz üreme, sonradan kazanılan özellikleri olduğu gibi nesilden nesile aktarır. Bu sebeple eşeysiz üreyen canlıların değişen ortam koşullarına adaptasyon sağlama olasılığı çok azdır. 

Eşeysiz üremede, üreme hızı çok yüksektir ve oldukça basit bir üreme yöntemidir. Bu sebeple eşeysiz üreyen canlılar, eşeyli üreyen canlılara nazaran daha çabuk çoğalırlar. Bu üreme hızı sayesinde yayılma hızları da bir o kadar fazladır. 

Eşeysiz üremenin beş ayrı çeşidi vardır. 
 • Tomurcuklanma ile üremede; ana canlı üzerinde tomurcuğa benzeyen bir yapı gelişerek yeni bir döl oluşturur ve bu döl ana canlıya çok benzerdir. Bu üreme çeşidini kullanan canlılar arasında, bira mayaları, medüzler, mercanlar ve hidralar bulunmaktadır. Bitkilerden gözyaşı bitkisinin ve ciğer otunun da yaprakları sayesinde üremesini de tomurcuklanarak üreme sınıfına alabiliriz.
 • Bölünerek üreme; Ökaryot tek hücreli canlılar ve bakterilerde görülen bölünerek üreme; mitoz ya da amitoz bölünme şekli ile enine veya boyuna bölünme olarak görülür.
 • Sporla üreme; bu üremede çoğalma sporların kendi kendine bölünmesi sonucunda olmaktadır. Sporlar her hangi bir döllenmeye gerek duymadan yeni bir canlı oluşturma yeteneğine sahiptir. Sporla üreme; mantarlarda, çiçeksiz bitkilerin hepsinde ve tek hücreli olan plazmodiumda görülür. Sporla üremenin tek başına bir evresi yoktur.
 • Vejetatif üreme; diğer yöntemler gibi vejetatif üremede de ana canlı sayesinde aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni bireyler oluşur. Çilek, ayrık otu, muz, kavak ve çekirdeksiz üzüm gibi tohumu bulunmayan bitkilerde vejetatif üreme görülür. Çelikle üreme, sürünücü gövde ile üreme, yumru ile üreme ve soğan ile üreme olmak üzere vejetatif üremenin dört ayrı çeşidi vardır.
 • Rejenerasyonla üreme; yenilenme anlamı da taşıyan rejenarasyon ana canlıdan kopan bir parçanın kendisini tamamlayarak yeni bir canlı meydana getirmesi olayına denir. Bu üreme çeşidine en güzel örnek planarya ve deniz yıldızıdır.
]]>
Erkek Üreme Sistemi https://www.ureme.org/erkek-ureme-sistemi.html Tue, 23 Oct 2018 03:19:36 +0000 Erkek üreme sistemi, bir sonraki neslin oluşabilmesi için gerekli olan spermlerin oluşturulduğu bölgedir. Yeni neslin oluşabilmesi için erkek tarafından üretilecek olan sperme ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın üreme sistemi ile erk Erkek üreme sistemi, bir sonraki neslin oluşabilmesi için gerekli olan spermlerin oluşturulduğu bölgedir. Yeni neslin oluşabilmesi için erkek tarafından üretilecek olan sperme ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın üreme sistemi ile erkek üreme sistemi çok farklı olmaktadır. Kadın üreme sistemi pelvis bölgesinde yer alırken, erkek üreme sistemi dışarıda yer almaktadır. Spermlerin, spermleri koruyan sıvının ve bazı hormonların üretimi bu bölgede yer almaktadır. Az önce de söylediğimiz gibi erkek üreme sisteminin büyük bölümün dış kısımda bulunmaktadır.

Erkek üreme sisteminin adımları

Penis: hem cinsel fonksiyonların yerine getirilmesini sağlar hemde idrarın üretra ile dışarı atılmasında görevlidir. Cinsel birleşme esnasında kadın vajinasının içerisine spermin gönderilmesi için gerekli yapıdadır. Yetişkin bir erkekte penis boyu 5-9 cm civarında, çapı ise 3-5 cm civarındadır. Penisin yapısı silindir şeklinde olmaktadır. 

Penisde üç bölümde incelenmektedir. Bunlar kök kısmı, gövde kısmı ve penis başı olmaktadır. Kök kısım karın duvarı ile bağlantılı olmaktadır. Penis başının üzerinde yumuşak bir doku olan sünnet derisi bulunmaktadır. Sünnet derisi bildiğiniz gibi daha sonra alınmaktadır. Tabi toplumlara göre bu olay değişiklik göstermektedir. Penis başı çok hassas bir bölgedir ve erkek cinselliği için gerekli olan sinir uçları bu bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda idrar ve menin dışarı atılması için gerekli olan üretra kanalının ağzı bu bölgeye açılmaktadır. Penis ereksiyon halinde genişleyip sertleşebilmesi için gevşek bir deriye sahiptir. Sertleşmenin oluşmasını sağlayan kanallar penis gövdesinde yer almaktadır. Gövde içerisinde bulunan ve uyarıldığında kan ile dolarak şişen süngerimsi dokular bulunmaktadır. Penis normal şartlarda idrar atılımına da izin verirken ereksiyon esnasında idrarın çıkışı engellenir ve sadece meni dışarı atılır. 

Skrotum (torba): Erkek üreme sisteminde diğer bölümümüz yumurtaların korunması için tasarlanmış bölgedir. Yumurtalıkların korunması için ısı dengesinin oluşmasını sağlayan skrotum içerinde kan damarları ve sinirler bulunmaktadır. 

Testisler: zaman zaman yukarı doğru zaman zamanda aşağı doğru yer değiştirmesinin nedeni ısı dengesinin ayarlanmasında kaynaklanmaktadır. Skrotum (torba) içerisindeki kaslar ile bu hareketi meydana getirmektedir. Testisler aslında erkek üreme sisteminde en temel görevi üstlenmektedir. Erkeklik hormonu olan testosteron ve spermler bu bölümde üretilmektedir. Testislerin yapısı oval şeklinde olmaktadır. Normal şartlarda ortala boyu 5 cm, çapı ise 3 cm olmaktadır. Spermatik kordon ve cremaster kası ile karına bağlanmakta olan testisler erkek ergenlik döneminde ses kalınlaşması, tüylerin kalınlaşması ve kasların irileşmesini sağlamaktadır. Testislerin içerisinde lobül adı verilen küçük bölmeler yer almaktadır. Bu bölmeler sperm üretiminin sağlanması için gerekli çalışmanın yapıldığı yerdir. Bu bölgede yer alan epidimim kısmı ise oluşan spermlerin taşınmasını ve dölleme yapılacak zamanda kadar olgunlaşmasını ve depolanmasını sağlamaktadır. 

Erkek üreme sisteminin iç kısımları

Sperma kanalı: Bu kısım ortalama 40-50 cm uzunluğunda olup spermin ana iletim kanalıdır.

Ejakülatör kanallar: Sperma kanalının boşaltma kanalı ile birleşmesinde sonra gelen yaklaşık 2 cm uzunluğunda olan bölümdür. Prostat bezi içerisinden aşağı ve öne doğru yol alarak üretra bölümünü prostatik parçası içerisine açılmaktadır. 

Üretra: Bu kısım vücutta idrar atılmasını sağlayan kısımdır. Cinsel birleşme esnasında boşaltım olurken üretra yapı idrar çıkışını engelleyerek sadece meni atılımını sağlamaktadır. 

Seminal veziküller: Erkek üreme sistemindeki bu kısım spermin korunması için büyük önem taşımaktadır. Bu bezin içerisinde 10-15 cm uzunluğunda kıvrımlı bir kanal bulunmakta]]> Kelebek Nasıl Ürer https://www.ureme.org/kelebek-nasil-urer.html Tue, 23 Oct 2018 13:02:34 +0000 Kelebek Nasıl Ürer: Kelebekler, üzerleri küçük pullarla örtülü olan, boyları bir kaç mm ve on beş cm arası değişen küçük hayvanlardır. Yüz bine yakın çeşitleri bulunur. Dünyanın her yerinde o
Kelebek Nasıl Ürer: Kelebekler, üzerleri küçük pullarla örtülü olan, boyları bir kaç mm ve on beş cm arası değişen küçük hayvanlardır. Yüz bine yakın çeşitleri bulunur. Dünyanın her yerinde onlara rastlamak mümkündür.

Kelebeklerin Özellikleri Nelerdir:

Kelebekler çok uzun yaşayan türler değildir. Bazıları bir kaç gün, bazıları bir kaç ay, bazıları da bir kaç yıl yaşar. Erkek kelebekler güzel kokuludur. Dişi kelebekler ya kokusuzdur yada kötü kokuludur. Ancak bu kötü kokuları, kuşlara yem olmaktan kurtarır onları. Kelebekleri çoğumuz sadece kanatlı hayvanlar olarak tanımlarız. Ancak kelebeklerin bazı türlerinde kanat bulunmamaktadır. Hortumlu ağızlarıyla çiçeklerin özlerini emerler. Yumurtaları yarım küreye benzer, koku duyuları ise ayaklarının altındadır.

Kelebeklerde Üreme:

Kelebekler nasıl ürer, sorusunun cevabına geldiğimizde doğadaki bir çok canlıda olduğu gibi, dişi kur yaptıktan sonra, kendine uygun partneri bulur ve çiftleşerek ürer cevabını verebiliriz. 
Bazı kelebekler helozen çizerek uçar. Bazıları ise kanatlarıyla belli bir konumda yatar. Kur yapmanın amacı, çiftleşmeye uygun eşi bulmak ve uygunluğunu keşfetmektir. Bu sürecin asıl amacı dişinin, önceden döllenip döllenmediğini öğrenmektir. Dişi kelebek önceden döllenmiş ise kimyasal bir sıvı salgılar yada çiftleşme hareketlerini ardı ardına tekrarlamaz. Dişi kelebek çiftleşmeye uygunsa çiftleşme başlar. Belli bir süre bir arda kalırlar ve konumlarını korurlar. Erkek ve dişi kelebeklerin çiftleşmesi ile başlayan süreç, dişi kelebeğin yumurtayı döllenmesiyle devam eder. Ardından dişi yumurtayı bırakacak duruma gelir.

Kelebekler Yumurtalarını Nasıl Muhafaza Eder

Bundan sonraki bölümde ise kelebekler nasıl ürer sorusundan çok, kelebekler yumurtalarını nasıl muhafaza eder sorusuna cevap aramaya çalışacağız.
Dişi kelebekler yumurtalarını tek tek yada gruplar halinde, ağaç kabuklarına yada yapraklarına yapıştırarak bırakırlar. Bazı dişiler yumurtaları, vücutlarından kopardıkları kıllarla sararlar. Bazı dişilerde yumurtaları üst üste yapıştırarak kuleler oluştururlar. Kelebek yumurtalarının, yarım küre dışında bir kaç şekli daha vardır. Bunlar, küre, silindir ve iğ şeklindedir.Doğadaki bir çok canlı çiftleşmek suretiyle yumurta meydana getirir. Ama asıl sıkıntı bu yumurtaların, hava şartlarına, diğer yabani hayvanlara ve bir çok sebebe karşı korunmasıdır. Bunun  için alınan tedbirler ve yumurtanın yapısındaki bazı özellikler yumurtaların korunmasını sağlar. Kelebek yumurtalarında ise bu durum yumurtanın dışında ''korion'' denen sert bir tabakayla sağlanır. Yumurtanın içindeki larvalar, dışarı çıkma zamanları geldiğinde ise dışarı çıkarlar. Larvalara dışarı çıktıktan sonra ''tırtıl'' adı verilir. Kışı geçirebilmek için yumurta kabuğunun içinde, gelişmiş olarak bekler. İlkbaharda her yer yeşermeye başladığında, kabuğu yırtarak, beslenmek için dışarı çıkar. Özellikle dişi kelebekler yumurtalarını, tırtılların beslendiği bitki türlerinin üzerine veya çok yakınına bırakırlar.
]]> Üreme Ve Gelişme https://www.ureme.org/ureme-ve-gelisme.html Tue, 23 Oct 2018 21:31:34 +0000 Üreme ve gelişme: canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de üreme ve gelişmeleridir biz insandaki üremeyi 2 başlık altında inceleyebiliriz bunlardan ilki erkeklerdeki üremedir. Erkek üreme sisteminin görevleri şu
Üreme ve gelişme: canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de üreme ve gelişmeleridir biz insandaki üremeyi 2 başlık altında inceleyebiliriz bunlardan ilki erkeklerdeki üremedir. Erkek üreme sisteminin görevleri şunlardır: spermatogenez ile sperm oluşumunu sağlar, erkek üreme hormonları üretir, spermleri besleyecek sıvıları üretmek ve depolamak, spermi besleyecek sıvılar ile birlikte dişi üreme organına iletmektir.

Erkek üreme sistemleri;

 Testisler; Erkek eşey bezleri olan testisler(er bezleri) bir çiftir ve skrotum adı verilen testis torbasındadır. Testisler; hormon salgılamak, erkek üreme hücrelerini(sperm) üretmek gibi görevleri bulunmaktadır. Testisler normal vücut sıcaklığı sperm için uygun görülmemektedir ve skrotum içindeki sıcaklığın vücut sıcaklığına göre üç derece kadar düşük olması gereklidir. Her testis seminifer tüpçük adı verilen bin civarında kıvrılmış kanaldan meydana gelir. Sertoli hücreleri, spermlerin beslenmesi ve desteklenmesine olanak sağlar. Seminifer tüpçüklerin arasında dağılmış olan leyding hücreleri, erkek cinsiyet hormonu olan testesteron salgılar. Seminifer tüpçüklerde spermatogenez sonucunda oluşan döllenmez ve hareket yetenekleri yoktur erkeklerde idrar ve sperm hücreleri aynı açıklıktan beraber yani üretradan dışarı atılır. Spermin uç kısmında  bulunan akrozom sindirim enzimleri içerir. ve yumurta hücresinin zarını eritmekte görev yapar. yumurta hücresinin zarını eritmekten sonra spermler dışı bireyin yumurtalıklarına doğru hareket eder peki yumurtalık nedir ne işe yarar Vücudun ön tarafında karın boşluğunun hemen altında sağ ve solda yer alan bir çift organdır. 

Kadınlarda üreme sistemi;

Yumurtalıkların; östrojen ve progesteron hormonlarını üretmek ve dişi üreme hücrelerini üretmek gibi görevleri vardır yumurta ile döl yatağı arasında oluşan kanala ise yumurta kanalı denir yumurta kanalının iç yüzeyini örten titrek siller yumurtanın ya da döllenme sonucunda oluşan zigotun döl yatağına ilerlemesini sağlar döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Ve bu olaylar sonucunda dışı bireyde emriyo gelişimi başlar. Ve ileriki aşamalarda dişi bireyin hamile kalması sonucu insanlar ürer. Bu noktada yumurtalıkların önemli bir yeri vardır.


Üreme ve gelişme: hayvanlar ve bitkiler de de buna benzer üreme çeşitleri vardır örneğin eşeysiz üreme ve tohumla üreme gibi  peki gelişmeye gelecek olursak her canlının bir gelişme evresi vardır bazı çevre şartları bu gelişmeye engel olabilir veya kısıtlayabilir. Hem gelişme ve ileriki evreleri hücre bölünmeleri bir sistem dahilinde  gerçekleşir bu sistemin bozulması durumunda ise bazı kanser çeşitlerine rastlanabilir. Kanser hücreleri diğer hücrelerden bağımsızdır. Bu durum da canlılarda anormal bir üreme ve gelişmeye yol açabilir. Bölünme ve beslenme gibi fonksiyonlarda da anaomillikler etkili olabilir bu da canlılara büyük bir zarar verebilir ve hatta canlıların hayatı tehlikeleri olabilir. Bu nedenlerden dolayı üreme ve gelişme gerek bizim gerek  diğer canlılarda hayatı bir öneme sahiptir.
]]>
Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme https://www.ureme.org/mitoz-bolunme-ve-eseysiz-ureme.html Wed, 24 Oct 2018 08:38:15 +0000 Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme; Mitoz bölünme, bu bölünme türü sadece tek hücreli canlı ve çok hücreli bütün canlılarda görülür. Mitoz bölünme sayesinde temel hücrede bulunan kalıtım maddesi bütün yavrulara eş Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme; Mitoz bölünme, bu bölünme türü sadece tek hücreli canlı ve çok hücreli bütün canlılarda görülür. Mitoz bölünme sayesinde temel hücrede bulunan kalıtım maddesi bütün yavrulara eşit oranda dağılır. Gelişen bütün yavrular aynı annesine benzemektedir. Mitoz bölünme sayesinde yaşlanan ve yaralanan hücreler tazelenir ve yenilenir. Gelişmeyi sağlayan mitoz bölünme canlıların hücre miktarını artırmaktadır. Mitoz bölünme sayesinde büyük hücreden tam iki tane yavru meydana gelir. Tek hücreli olan canlılarda üremeyi sağlayan mitoz bölünme hücre bölünmesine başlamadan hazırlık evresi geçirmektedir.  Bu iki mitoz arasında da meydana gelen bu bölünmeye interfaz adı verilir. Bölünmenin temel bölümü olmayan interfaz bütün canlının normal yaşam evresini gerçekleşmektedir. Bölünme sonrasında hücre bölünmesine kadar farklı olaylar başlamaktadır. 

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme Görülen Başlıca Farklılıklar Şunlardır
 • Protein sentezi, hücrede ATP sentezi, büyüme ve RNA gibi metabolik faaliyetler oldukça hızlı gerçekleşir.
 • Kalıtsal madde oranı iki katına çıktığından dolayı kromozomlar birbirini eşlemektedir. 
 • Kromozom eşlendikten sonra iki iplikten meydana gelen her bir kromozomun ipliğine kromatit adı verilir. Sentrimerler sayesinde kromatitler birbirine bağlanmaktadır.
 • Mitoz bölünme sırasında sentroiller kendilerini eşlemektedir.
Sitoplazma Bölünmesi; Sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesi tamamlandığı anda gerçekleşir. Hayvan ile bitki hücrelerinde değişiklik gösteren sitoplazma bölünmesi özellikle de hayvan hücresinde boğumlanma sayesinde gerçekleşmektedir.

Çekirdek Bölünmesi; Çekirdek bölünmesi, telofaz, profaz, anafaz ve metafaz şeklinde birbirini takip eden tam dört evre altında tamamlanmaktadır. 

Anafaz; bölünmesinde kromatitler kutuplara hareket eder. Bu durum yalnızca anafaz bölünmesinde olur. Kardeş kromozom adı verilen kromatitler kutuplara geldikleri zaman anafaz bölünmesi tamamlanmaktadır.

Metafaz; Hücrelerin ekvator düzlemine dizilmekte olan kromozomlar bu evrede oldukça belirgin olurlar. Bu kromozomların her biride belirgin bir şekilde ikiye ayrılır. Birbirinden tamamen ayrılan kromatitler ile sentromerlerin birbirlerinden ayrılması ile aynıdır.

Profaz; Helezon biçimde olan kromatin ipliği ağsı bir yapıya sahiptir. Helezon yapısı sayesinde kısalır, kıvrılır ve kalınlaşır. Böylece kromozomları meydana getiren profaz evresidir. 

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üreme canlının döllenme yapmadan kendine benzeyen yavruyu oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremenin bazı niteliklerini sıralayalım:
 • Eşeysiz üreme türünde üreme oldukça hızlı gerçekleşir 
 • Eşeysiz üreme sonrasında oluşan canlılar kalıtsal açıdan ata canlıya benzer. Eşeysiz üreme türünde kalıtsal çeşitlilik olmaz.
 • Bu üreme türünde çoğalma mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir.
 • Bu üreme türünde ortaya çıkan bütün özellikler değişime uğramadan nesilden nesile aktarılarak devam eder. Eşeysiz üreme türünde ortaya çıkan canlıların ortama uyum sağlamaları oldukça zordur. Bulundukları ortam değiştikçe canlılarda ortama uyum sağlamakta güçlük çeker.
Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Sporla Üreme: Sporla üreme çiçeksiz bitki ile mantarlarda oldukça sık görülür. Sadece tek hücreli canlılarda görülen sporla üreme çeşidi döllenme yapmadan yeni bir fert meydana getirme niteliğine sahiptir. Sporlar bölünme geçirdikten sonra çoğalma başlar. Sporla üreme tek başına olmaz. Sporla üreme türleri eğrelti otlarının bilinen tipik özellikleri şunlardır. 

Tomurcuklanma İle Üreme: Tomurcuklanma ile üreme canlının herhangi bir yerinde meydana gelen bir çıkıntının büyüyerek temel canlıya benzer. Tomurcuklanma ile]]> Üreme Sistemi Fizyolojisi https://www.ureme.org/ureme-sistemi-fizyolojisi.html Wed, 24 Oct 2018 20:58:02 +0000 Üreme fizyolojisi: Üreme sisteminin en önemli görevi neslin devamını sağlamaktır. Organizmanın teşekkülü döllenmiş yumurta ile başlar. Döllenmenin oluşabilmesi için  erkek döl hücresi sperm ile kadın döl hücresi ovum'un Üreme fizyolojisi: Üreme sisteminin en önemli görevi neslin devamını sağlamaktır. Organizmanın teşekkülü döllenmiş yumurta ile başlar. Döllenmenin oluşabilmesi için  erkek döl hücresi sperm ile kadın döl hücresi ovum'un tuba uterina denilen tüplerde birleşmesi gerekir.Cinsel birleşme (coitus) sonucu spermler vaginaya bırakılır. Testislerde üretilen spermler erkek cinsel organlarda birkaç hafta yaşayabilirler. 

Üreme hücresi olan sperm vajinaya bırakıldıklarında henüz ovumu dölleyecek durumda değildirler.Döllenme kapasitesini vajinaya bırakıldıktan sonra kazanırlar. Vajinaya bırakılan semende (meni) ortalama 400.000 sperm hücresi bulunur. Ancak bunlardan birkaç sperm uterus kontraksiyonlarının dyardımı ile tuba uterinanın ampulla bölümüne ulaşır. Uzun aralıklarla 1000-3000 sperm hücresi daha tuba uterinaya ulaşır.

Üreme fizyolojisi nasıl gerçekleşir

Ovaryumlarda oluşan ovum ovulasyon sonucu dışarı atılarak periton boşluğuna düşer. Ovum tuba uterinanın uç kısımlarındaki fimbriaelerin yardımı ile tuba uterinanın içerisine girer. Tuba uterinanın uç yüzeyindeki silyaların hareketi ile ilerleyerek ampulla bölümüne ulaşır. Ampulla bölümünde sperm ile ovum karşılaşır ve döllenme ( fertilizasyon ) gerçekleşir. Döllenen ovuma zigot denir. Mayıs bölünme sonucu ovum ve sperm hücreleri 23'er kromozom taşırlar. Böylece döllenme ile oluşan yeni hücre ise 46 kromozom taşır. Döllenen yumurta ortalama 7 gün sonra uterusa ulaşır. Bu süre içinde korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonu sayesinde endometrium tabakası zigotu besleyecek tarzda hazırlanır. 

Endometrium tabakası kalınlaşır, hücreleri şişer ve besin maddeleri ile dolar bu hücrelere decidua hücreleri, hücrelerin oluşturduğu kütleye de decidua denir. Uterusa ulaşarak endometrium tabakasına tutunan döllenmiş yumurta plasenta oluşuncaya kadar decidua da denir. Plasenta oluştuktan sonra progesteron hormonu burada salgılanmaya başlar. 

Fötus besleme aracı olan plasenta ile fötus arasında göbek kordonu oluşur. Bu kordon içinde iki umbilikal arter ve bir de umbilikal ven vardır. Anne ile fötus arasında kan alış verişi bu damarlar aracılığı ile olur. Şayet döllenme olmazsa özellikle östrojen hormonunun etkisi ile endometrium tabakasında oluşan gelişmeler sonucu bu tabaka deskuamasyona uğrayarak  kanamalı bir şekilde dışarı atılır. Bu olaya ise menstruasyon denir.
]]>
Kuşlarda Üreme https://www.ureme.org/kuslarda-ureme.html Thu, 25 Oct 2018 09:01:34 +0000 Kuşlarda üreme, yumurtlama şeklinde olur. Bütün kuşlar kendi hazırladıkları bir yuvaya veya uygun bir yere yumurtlarlar biraz kuluçka döneminde dururlar ve yavrularının hayata gelmesini sağlarlar. 
Kuşlarda üreme, yumurtlama şeklinde olur. Bütün kuşlar kendi hazırladıkları bir yuvaya veya uygun bir yere yumurtlarlar biraz kuluçka döneminde dururlar ve yavrularının hayata gelmesini sağlarlar. 

Kuşlarda üreme bazı kuş türlerinde kuluçkadan çıkan kuşlar yuvalarını hemen terk ederler ana babalarıyla birlikte besin ararlar hayatlarını idame etmek için bazı kuş türleri ise belli bir süre yuvada kalarak ana, baba veya herhangi biri tarafından beslenirler uçacak hali aldıklarında yuvalarını terk ederler. Guguk kuşu yuva yapmaz yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakır yumurtadan çıkan yavrular ise yuva sahibi tarafından besleyip büyütülür.

Kuşlarda üreme, çiftleşme zamanları; Kuşlar genellikle ilkbahar aylarında çiftleşerek yuvalanırlar ve yumurtlarlar bu olay bazı kuşlarda sene bir, bazılarında iki, bazılarında ise üç dört kere kuluçka dönemi görülür. En çok yumurtlayan kuş türü tavukgillerdir. 

Kuşlarda üreme kuşların yumurtaları şekil, büyüklük ve renk bakımından çok çeşitlidir. Genel olarak yumurta büyüklüğü kuşla ve yumurtanın içinden çıkacak olan yavru büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Örneğin; oyuklarda ve kapalı karanlık kuytu yuvalarda kuluçkaya yatan kuşların yumurtası ortama adapte şekilde renkli ve benekli olur.
]]> Tavşanların Üremesi https://www.ureme.org/tavsanlarin-uremesi.html Fri, 26 Oct 2018 01:17:49 +0000 Tavşanların üremesi, oldukça sevimli ve şirin görünen tavşanların üremesi gayet ilginçtir. Tavşanların üremesi genelde doğada ve ev ortamında mevsim ve sıcaklığa konfora göre farklılık göstermektedir. Doğal yaban k Tavşanların üremesi, oldukça sevimli ve şirin görünen tavşanların üremesi gayet ilginçtir. Tavşanların üremesi genelde doğada ve ev ortamında mevsim ve sıcaklığa konfora göre farklılık göstermektedir. Doğal yaban koşullarında tavşan genelde bahar ayları olmak üzere yılda iki kez üreme göstermektedirler. Fakat uygun olan koşullarında yani evcil olan tavşanlar yılın her anında üreme yapabilirler.

Tavşanlarda üreme (cinsellik belirtileri)

Tavşanlarda üreme, ilk olarak dişi tavşanın belirlediği kızgınlık (cinsel birleşme) hareketleri ile üreme yapmak istediğini belirtir.Ve uygun olan erkek tavşan arayışına girer. Bu kızgınlık hareketleri oldukça belirgindir hırçınlaşır saldırgan hareketler sergiler ve evcil tavşan ise köşeye çekilip sadece saldırma moduna girer. bu hareketler bazen üç ile 5 gün arası sürerken her ay tekrarlayabilir. bazen de çiftleşme gerçekleşmediği takdirde epeyce uzun sürebilir. Doğada yaşayan tavşanlar mutlaka uygun eşi kısa sürede bulabilir. Evcil tavşanlar ise bu durumda pek şanslı değildir. Evcil dişi tavşan, erkek bir tavşanın yanına götürülerek çiftleşmeleri sağlanır. Erkeğin yanına giden dişi tavşan eğer uygun olduğunu hissederse kızgınlığını arka kısmını kaldırarak ve tüylerini top gibi yaparak belli eder. Erkek tavşanda isterse tavşanların üremesi gerçekleşir.

Tavşanlarda üreme (çiftleşme) süresi

Tavşanların üremesi yaklaşık on saniye ile 50 saniye arasındadır. En fazla bir dakika kadardır. Bazen on saniyeye kadarda düşebilmektedir. Çifteleşen tavşanlar bittiğini, erkek tavşan bir takım sesler çıkararak yana ya da arkaya kendini bırakarak-düşerek, dişi tavşanda top gibi olmaktan çıkıp gevşeyerek uzamasıyla belli eder. Tavşan üremesi ilk olarak bu adımla gerçekleşir ve gizlice izlenen tavşanlar çiftleşme bittikten sonra hemen ayrılmalıdır. Bu dişi tavşan için önemlidir. Hamilelik sürecine giren dişi tavşan bu süreçte tekrar bir ilişki istemez ve eğer her hangi bir erkek tavşan ister ve ona yaklaşırsa; Dişi tavşan erkek tavşana karşı saldırganlık sergiler. Tavşanların üremesi sonucunda oluşan gebelik süresi yaklaşık 32 gündür. Yani bir ay kadar bir süreden ibarettir. memeli olan tavşanında yavrularını emzirme süresi vardır bu süre ise en fazla iki ay en az bir ay kadar sürmektedir. Bu tamamen anne tavşanın erginlik şekli ve yavru sayısıyla alakalı bir durumdur.

Tavşanların üremesi yukarıda olduğu gibi açıkça anlatılmıştır. Sevimli beyaz kartopu gibi olan tavşanlarında çoğalıp neslinin devamı için illaki üreme yapmaları gerekmektedir. Ama bilmediğimiz şey sıradan gelişi güzel gibi algılanan tavşan üremesi aslında çokta hassas bir durummuş. Yani gereken ilgi ve müdahale yapılmadığı zaman tavşanlar kendileri veyahut başka bir tavşana zarar verme boyutuna kadar gelebiliyor. Doğada mükemmel bir uyum olduğu için doğada yaşayan canlılar ve tavşanlarda buna dahil bu gibi durumlarda pek sıkıntı yaşamaz, onlar yaban hayatına kendilerini ayarlamıştır. Ancak evcil olan tavşanlar öyle değildir. Her ne kadar konfor içinde olsalarda üreme gibi özel ve hassas durumlarda sıkıntıya düşebilirler. Onların, tavşan üremesi sorununa ancak sahiplerinin özel bakım ve gözlemleriyle çözüm bulunup onlarında üreme yapması sağlanmaktadır.
]]>
Üremi https://www.ureme.org/uremi.html Fri, 26 Oct 2018 11:37:24 +0000 Üremi, böbreğin yapacağı işlerin aksaması, böbrek fonksiyonlarının zarar görüp bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbreğin yapacağı işlerin aksaması ve böbreğin fonksiyonlarının zarar görüp bozulması yüz Üremi, böbreğin yapacağı işlerin aksaması, böbrek fonksiyonlarının zarar görüp bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbreğin yapacağı işlerin aksaması ve böbreğin fonksiyonlarının zarar görüp bozulması yüzünden vücuttaki bazı hormonlarda da bozukluklar çıkabilir. Bu hastalık idrarın kana karışması olarak tarif edilmiş vücutta ciddi hasarlar bırakabilecek bir hastalıktır. Genelde insanlarda oluşan kronik ve uzun süreli böbrek hastalıklarında ortaya çıkar. Uzun süredir böbrek yetmezliğine sahipseniz siz de üremi olma olasılığıda oldukça yüksektir. 

Üremi hastalığının belirtileri ve bulguları;
 • Artık güç gerektiren işleri yapamama
 • Hemen yorulma
 • Güçsüz olma
 • İştah kaybı, yemek yememe isteği
 • Kusma ve mide bulantısı
 • Kaslarda erime oluşması
 • İstemsiz titreme oluşması
 • Solunumda sorun
 • İştahsızlık olduğu için kilo kaybı
Üremi hastalığının nedenleri ve sebepleri;
 • Şeker hastalığı
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Böbrek damarlarında tıkanma ve daralma
 • Kanser
 • Hipertansiyon
Üremi eğer kısa sürede tedavi edilmezse hasta olan kişiyi ölüme kadar götürebilecek tehlikeli bir hastalıktır. Böbrek vücudumuzda oluşan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında, bazı hormonların kontrol altında tutulması gibi görevleri vardır. Fakat üremi olan kişilerde böbrek bu görevleri yerine getiremez ve hastanın durumu git gide kötüye doğru gider.

Bu hastalığın tanısını yapmak için ise üremi olan kişinin yaşadığı durumlar, olan olaylar yani üreminin belirtilerini anlatması gerekir. Kan oranlarına ve diğer vücut oranlarına bakılması gerekir. Üremi hastası olan kişinin asidoz oranına bakılması gerekir. Üremi hastası olan kişi de idrarına kan geçtiği için de idrar tahlili de oldukça önemlidir. Hastada böbrek yetmezliği veya böbrek ile ilgili başka bir hastalığının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Üremi tedavisi;

Üreminin tedavisi hızlı ve seri bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü üremi hastalığı böbrek fonksiyonlarını etkilediği için tehlikeli bir hastalıktır. Üremi hastası olan kişiyi ölüme kadar sürükleyebilir. Üremi hastası olan kişide metabolik ve hormonal bozukluklar olacağı için bu bozuklukları düzeltmek amaçlanmalıdır. Genelde bu bozuklukların düzelmesi için ilaç tedavisi kullanılır. Ayrıca üremi böbrek yetmezliğine göre oluştuğu için hastaların diyalize girmesi gerekir. İlaç tedavisi ve diyaliz yanında alınacak besin değerleri de önemlidir. Protein ve sıvı miktarı doktor tarafından belirlenir ve gün içerisinde buna göre hareket edilir. Üremi hastalığının tedavi edilmesinin en kolay yollarından olan şey böbrek naklidir. Bu sayede hasta böbrek yetmezliğinden kurtulur ve bunun yanında üremi hastalığından da kurtulur.
]]>
Üre Nedir https://www.ureme.org/ure-nedir.html Sat, 27 Oct 2018 09:36:40 +0000 Üre nedir: Kanda bulunan azotlu bilesene üre denir. Vücudun proteinleri yıkımı sonrasında ortaya çıkarlar. Bu meydana gelen bileşimi vücudun idrarla birlikte dışarı atması gerekir. Ürenin yüksekliği ve düşüklüğü hastal Üre nedir: Kanda bulunan azotlu bilesene üre denir. Vücudun proteinleri yıkımı sonrasında ortaya çıkarlar. Bu meydana gelen bileşimi vücudun idrarla birlikte dışarı atması gerekir. Ürenin yüksekliği ve düşüklüğü hastalık belirtisi olabileceği gibi protein sisteminin düzgün işlemediği anlamına gelir. Üre miktarı kişinin beslenme alışkanlığı ile ve spor, egzersiz gibi etkenlerle değişim gösterebilir. Normal sağlıklı bir kişide olması gereken üre miktarı 10 ile 16 mg arasında olmalıdır. Bunların çok altında ve çok üzerinde seyretmesi halinde bir sağlık sorunu olduğunu düşündürmektedir. Bu şekilde ürenin düşük veya yüksek olması bazı sebeplere bağlıdır ve bazı sorunlara yol açar. 

Üre yüksekliği nedir: 

Ürenin yüksek olması, vücudun ihtiyacı olduğundan fazla miktarda protein bulundurması demektir. Protein ağırlıklı beslenmek üre yüksekliğine sebep olmaktadır. Çünkü fazla miktarda protein tüketimi olduğunda karaciğer proteinleri yıkma işlemine böbreklerin üreyi temizleme hızından daha yüksektir ve üre vücuttan tam olarak atılamayacaktır. Böylelikle kanda ve idrar üre yüksekliği görülecektir. Bu şekilde protein ağırlıklı beslenenler genellikle vücut geliştirme için protein ağırlıklı beslenen kişiler ve diyet yapan kişilerdir. Bu beslenme tarzı olanlarda üre yüksekliği çok sık görülmektedir. Bunların dışında hamile bayanlar bebeğinde ihtiyacı olan proteini karşılamak için yoğun protein tüketiminde bulunabilir ve bu sebeplede üre yüksekliği meydana gelir. Ayrıca aşırı susuzluktan üre yüksekliğine neden olmaktadır. Uzun süre susuz kalındığında idrar miktarı azalır ve kan hacmi düşüş gösterir. Bu nedenle üre miktarında artış yaşanması bile birim hacme düşen üre miktarı artış göstereceğinden test sonuçlarında üre yüksekliği gözlemlenir. Üre yüksekliği böbreklere zarar verebilmektedir. Ürenin yüksek olma sebebi böbreklere bağlıysa bu duruma renal yani böbreğe bağlı üre yüksekliği denmektedir. Eğer böbreğe bağlı bir yükseklik söz konusu ise bu durum böbrekten sonra yani idrar atılımını sırasında meydana gelmiş demektir. Bu durumda da postrenal üre yüksekliği denmektedir.

Üre düşüklüğü nedir: 

Vücudun ihtiyaç duyduğu protein miktarının bulunmaması anlamına gelmektedir. Üre yüksekliğine nazaran üre düşüklüğü daha nadir görülür. Üre düşüklüğüne neden olan bazı etkenler vardır. Bunların bazıları ishal, tüberküloz ve bunun gibi bulaşıcı hastalıklar, crohn hastalığı ve safra salgılarındaki düzensizlikler, şeker hastalığı, pankreas kanseri, yeterince protein tüketmemek, fazla miktarda su tüketmek üre düşüklüğüne neden olmaktadır.
]]>
Yılan Nasıl Ürer https://www.ureme.org/yilan-nasil-urer.html Sat, 27 Oct 2018 22:39:07 +0000 Yılan Nasıl Ürer; Yılan vücudu kaplanmış boynuzlu bir tabakanın kalın bir hale gelmesiyle oluşmuş pullarla kaplı bir sürüngen canlısıdır. Bu deri sayesinde vücut içindeki sıvılar dışarıya çıkmaz. Yılan vücudun Yılan Nasıl Ürer; Yılan vücudu kaplanmış boynuzlu bir tabakanın kalın bir hale gelmesiyle oluşmuş pullarla kaplı bir sürüngen canlısıdır. Bu deri sayesinde vücut içindeki sıvılar dışarıya çıkmaz. Yılan vücudunda salgı bezi olmaz, bu sayede derileri her zaman kuru bir haldedir. Bu yüzden yılan derisinden kemer, çanta yapımı çok fazladır. Salgı bezleri olmayan bu sürüngenler büyümek için derilerini sık sık değiştirmek zorundadır. Dişlerinin yapısı ise geriye yatık bir şekildedir. Bunun sebebi ise besinleri ve canlıları tutarak yemek içindir. Bu dişleri uzun ve öndeki olan oluklu dişleri zehirli bir yapıya sahiptir. Güneş sayesinde vücutlarının ısısını değiştirebilme özellikleri de vardır. Son bahar ayında ise bir ayı gibi sakin bir köşede uyku hali gibi bir durumda kalır. İlk baharda ise tam tersi bir durumla çok hareketli ve etkin bir hale bürünürler. Gözlerinin görme uzaklığı üç, üç buçuk metre ile sınırlıdır. Çatal şeklinde dilleri vardır ve bu dil sayesinde havadaki ve yerdeki kimyasal ve besinlerin kokusunu ve yapısını hissedebilirler. Sol ve sağ olmak üzere iki akciğeri olan yılanların sol taraftaki akciğerleri tamamen kaybolmuş haldedir. Yılanların vücutlarının dış bir bölgesinde kulak yoktur. İç yapıdaki kulakları ve çeneleri arasındaki yapısal kemikler yardımı ile oldukları yerden toprak sarsıntıları vasıtası ile işitme özelliğine sahiplerdir. 

Yılanlarda Çiftleşme ve Üreme,

Tüm yılan türlerinde yaklaşık olarak çiftleşme işlemi aynı şekilde gerçekleşir. Ama bazı türleri vardık ki hem çiftleşme hem üreme şekli diğer yılan türlerinden ufak tefek farklılık gösterebilir. Yılanlar memeli hayvanlar olmadığı için yumurtlama şeklinde çoğalırlar. Bazı türlerinde canlı halde doğurma söz konusu olsa da bu tam bir doğum değildir. Yılanların üremesine ovipar, yumurtlamasına ise ovovipar adı verilir. Yumurtlama işlemi dişi yılanın içinde gerçekleşir ve yumurtalar dişi yılanın içerisinde gelişme gösterir. Ardından dişi yılanın karnında doğan yavru yılanlar doğum işlemi gibi düşünülür. Tüm yılan türlerinde iç döllenme yani anne karnında oluşup gelişme işlemi gerçekleşir. Erkek ve dişi yılan çiftleştikten sonra dişi yılan yumurtalarını bir yere gömer. Bu yer toprak altında olmalı ve yosun gibi yeşilimsi otların çürümeye başladığı gübreler ve yapraklar arasında olmalıdır. Üreme döneminde erkek ve dişi yılan birbirine kur yaparak sarılır ve sürtünürler ve bu hareket belli bir zamandan sonra hızlı yapılmaya başlanır. Birden fazla erkek yılan bir dişi için rekabete girebilir ve dişi yılan kendi istediği yılan ile çiftleşir. Erkek yılanların üreme organı dilleri gibi çatal biçiminde olup her iki tarafa ayrılan bir şekildedir. Bilimsel adı hemipenis tir. Üreme organının iki tarafa ayrılan bir şekilde olmasının sebebi ise dişiye sarılarak döllenmeyi hızlandırmasıdır. Halk arasında erkeğin üreme organına ayak dedikleri için ayaklı yılan deyimi halkın ürettiği bir şeydir. 

Yılanlarda Yavruluk Dönemi,

Yumurtalar toprak altındaki bu bölgede iki yada üç ay gibi bir süre içinde gelişimlerini sürdürürler. Bu iki yada üç ay sonunda yavrular yumurtaları kırarak doğal yaşam ortamına kavuşurlar. Yeni doğmuş olan yavru yılanlar ergin bir yılan gibi hareket edebilirler. Kafalarını kaldırıp etrafa ve kendi bedenlerine bakabilirler. Yavru yılanlar diğer canlıların yavrusu gibi bakıma muhtaç değillerdir, kendi kendilerine hayata devam edebilirler. Boidae tür olan yılanlar ise yumurtalarını toprağın içine bırakmak yerine kuluçka yöntemi ile yumurtalarını sararlar ve dış çevreden yavrularını korurlar. Hemde bu sayede yavrularını ısıtırlar. 
]]>
Balıklar Nasıl Ürer https://www.ureme.org/baliklar-nasil-urer.html Sat, 27 Oct 2018 23:11:42 +0000 Balıklar Nasıl Ürer; Balıklar suda yaşayan canlılar olup insanların yaşamının devamı amacıyla tüketmiş olduğu besinler arasında yer almaktadır. Okyanus, deniz ve göllerde bir çok balık türü yaşamını sürdürmekte Balıklar Nasıl Ürer; Balıklar suda yaşayan canlılar olup insanların yaşamının devamı amacıyla tüketmiş olduğu besinler arasında yer almaktadır. Okyanus, deniz ve göllerde bir çok balık türü yaşamını sürdürmektedir. Tuzlu ve tatlı sularda yaşayan bir çok farklı balık türü bulunmaktadır. Bu kadar balık türünün doğada bulunması balıklar nasıl ürer sorusunu beraberinde getirmektedir. Balıkların bir kısım türleri doğurarak çoğalmasına rağmen, çoğunlukla balıklar yumurtalayarak nesillerini devam ettirmektedir. Her tür balığın belirli bir üreme dönemi bulunmaktadır. Balık türleri incelendiğinde bir kısım balina, köpek balıkları ve yunusların doğurarak üredikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra hamsi, istavrit ve kalkan gibi balık türleri yumurtalama yöntemi ile üremektedir.

Balıklarda Yumurtlama Dönemi Nasıl Olur

Her tür balığın belli bir üreme dönemi yer almaktadır. Yumurta ile üreyen balıklar üreme dönemlerinde renk değiştirirler. Özellikle erkek balık üreme döneminde renk değiştirir. Dişi balık ve erkek balıklar birbirine sinyaller yollayarak üreme başlar. İşaretin ardından dişi balıklar yumurtalarını verir ve erkek balıklar yumurtalarının üzerine spermlerini bırakırlar. Erkek balık spermlerin bir kısmı yumurtaları döller. Dişi balıklar yumurtalarını bırakırken üreme alanını hazır ederler. Bırakılan yumurtalar su üstü ve altında yer altında kalabilmektedir. Balıkların üremesinde yumurtalama doğa üstü bir durumdur. Okyanus ve denizlerde bırakılan yumurtaları spermlerin nokta atışı şeklinde bulması oldukça şaşkınlık yaratan bir durumdur. Balıklar nasıl ürer ve döllenmenin nasıl olduğuna aşağıda ayrıntılı olarak yer vereceğim.

Balıklarda Üreme ve Döllenme

Balıklar nasıl ürer ve döllenme evresi nasıl gerçekleşir. Diş balık yumurtaları ile erkek balık spermi buluşması sonrasında balığın meydana gelmesine hazırlık sağlar. Canlı hücreler yumurtayı sararak çoğalarak ihtiyaç duyulan besini balığa ulaştırır. Zamanla yumurta içerisinde çoğalan hücreler yumurta etrafında kan damarlarını oluşturur. Bu damarlar yardımı ile henüz oluşmamış balık beslenmiş olur. Bir aylık zaman zarfı sonrasında balık tamamlanmış olur. Bundan sonra balık yumuşak olan yumurtadan dışarı çıkarak yaradılışında bulunan yüzme iç güdüsü sayesinde sularda yaşamını büyüyerek devam ettirir.

Balık Türlerindeki Üreme Farklılıkları

Doğada binlerce balık türü yer almaktadır. Balıkların farklı şekilde büyümeleri nedeniyle balıklar nasıl ürer ve balıkların üreme farklılıkları nelerdir sorusu ortaya çıkmaktadır. Bir çok balık türü farklı şekilde üremektedir. Bunlardan dişi deniz atı yumurtalarını erkek deniz atının kesesi içerisine koyarak, yumurtaların burada döllenmesi sonrasında üreme gerçekleşir ve yavrular bu kesede gelişirler. Bunun yanı sıra erkek kedi balığı döllemiş olduğu dişi kedi balığının yumurtalarını ağzında taşır ve balıklar dünyaya gelinceye kadar ağzında taşımaktadır. Bu nedenlerle balık çeşitlerinde üreme oldukça farklılık göstermektedir. 

]]>
Dişi Üreme Sistemi https://www.ureme.org/disi-ureme-sistemi.html Sun, 28 Oct 2018 19:13:50 +0000 Dişi üreme sistemi; yumurta ve eşey hormonları oluşturur.Döllenmenin gelişimi ve embriyonun oluşumunu uygun oluşum sağlar. Bu sistem beş elementten oluşur. Bunların isimleri şu şekildedir; Yumurtalıklar,yumurta kanalı,d Dişi üreme sistemi; yumurta ve eşey hormonları oluşturur.Döllenmenin gelişimi ve embriyonun oluşumunu uygun oluşum sağlar. Bu sistem beş elementten oluşur. Bunların isimleri şu şekildedir; Yumurtalıklar,yumurta kanalı,döl yatağı, döl yatağı ağzı,vajina dır. 

Dişi üreme organları ve üreme sistemi

Yumurtalıklar; Vücudumuzun ön kısmında, karın boşluğumuzun altında, sağımızda ve solumuzda badem şeklinde bulunan çift organdır. Yumurtalıklar yumurta üretir, östrojen ve progesteron hormonlarını salgılar.Dişi birisi yumurtalıklarında ortalama üç yüz bin birincil oositle hayata gelir.
Kadınların ergenlik döneminde gerçekleşen menopoz dönemine kadar bu oositlerin sadece üç yüz ve beş yüzü kullanırlar.Birincil oositlerin olgunluğa eriştikten sonra kesecikler oluşur, oluşan kesecik folikül adı verilir. Foliküller yumurta hücresini serbest kalır. Serbest kalan yumurta hücresi yumurta hücresine gider.

Yumurta kanalı; Yumurtalıkla ve döl yatağı içinde bulunan kanaldır. Uzunluğu ortalama on iki cm civarındadır. Yumurta kanalının ucunda bulunan kirpiksi uzantılar bulunur. Bulunan bu kirpiksi uzantılar yumurtalıktan serbest kalan yumurtaların yumurta kanalına geçmesini sağlar. Yumurta kanalının bir diğer görevi de yumurtanın vücuttaki döl yatağına ulaşmasını sağlar. Döllenme denen olayda yumurta kanalında oluşur. Döllenen yumurta,yumurta kanalından geçer ve üç beş gün civarında döl yatağına geçer.

Döl yatağı; kadınların doğumuna kadar gelişen organdır. İnsan vücudunda karın bölgesinin alt kısmında,idrar kesesinin arka tarafında, kaslı ve kalın duvarlara sahip yapıdır. Kadınların adet olduğu dönemde mitoz un bölünmesiyle endometriyum dokusunun kalınlığı artar. Böylece embriyonun gelişimi için en güzel biçimde hazırlanır. Embriyon genel olarak gelişiminde endometriyum yardımcı olur. Sonradan embriyon madde alış verişini sağladığı plasentadan dır.

Vajina ve serviks (döl yatağı ağzı); Vajina, döllenmeyen yumurtaların atılmasıyla,spermi dişi vücuduna bırakılması ve kadınların doğumuna yardımcı olan organdır. Dişi üreme sisteminde dış kısma açılan bölümdür. Vajinayı döl yatağıyla birleştiren ve bunlara yardımcı olan kısma serviks denir.

Not;Dişi üreme sisteminde bir kaç sistem bulunmaz. Bu sistemden biride üregenital sistemdir. Dişilerde,üremeye yardımcı hücrelerle erkek ve kadınların yapmış olduğu idrar değişik kanallardan dış tarafa atılır.
]]>
Üremi Hastalığı https://www.ureme.org/uremi-hastaligi.html Mon, 29 Oct 2018 17:09:35 +0000 Üremi Hastalığı; Böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi sonrasında ortaya çıkan rahatsızlık türüne üremi hastalığı denilmektedir. Üremi rahatsızlığı kronik böbrek yetmezliği ve akut böbrek yetmez hastalık Üremi Hastalığı; Böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi sonrasında ortaya çıkan rahatsızlık türüne üremi hastalığı denilmektedir. Üremi rahatsızlığı kronik böbrek yetmezliği ve akut böbrek yetmez hastalıkları sonrasında ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla uzun dönemli diyaliz hastalarında görülen bir rahatsızlık olan üremi hastalığı vücut fonksiyonlarının tam çalışmaması sonrasında ortaya çıkar. Üremi hastalığı çoğunlukla idrarın kana karışması sonrasında ortaya çıkmaktadır. Üremi hastalığı bir kısım böbrek hastalıkları sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Üremi Hastalığına Neden Olan Hastalık ve Etkenler

 • Kronik ve Akut böbrek yetmezliği,
 • Mikrop içerikli toksik maddeler,
 • Kanser,
 • Hipertansuyon,
 • Şeker Hastalığı (Diyabet),
 • Romatizmal rahatsızlıklar,
 • Böbrek damarı tıkanıklıkları,

Üremi Hastalığı Belirtileri ve Tanısı

Çoğunlukla böbreklerin işlevini yitirmesi sonrasında üremi hastalığı ortaya çıkmaktadır. Böbrekler fonksiyonlarını yitirmesi halinde %80-90 oranında işlevini yitirmesi halinde bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Üremi hastalığı yaşayan kişilerde kusma, yorgunluk, bulantı, halsizlik, kaşıntı, nefes darlığı, vücutta şişkinlik, kilo kaybı, ödem, görme bozukluğu gibi rahatsızlık sayılmaktadır. Böbrek normal şartlar altında vücutta oluşan zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Ancak hormonların dengesinin bozulması ve asit, baz dengesindeki değişiklikler sonrasında kansızlık, kan değerlerinde yükselme, asit birikimi rahatsızlıklar metabolik rahatsızlıklar üremi hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır. Yukarda sayılan belirtilerin varlığı halinde uzman hekim hastalığını tanısın koyabilmek amacıyla bir kısım tahlil ve tetkikler sonrasında hastalık teşhis edilecek ve tedavilere başlanılacaktır.

Üremi Hastalığı Tedavi Yöntemi

Böbrek hastalıkları arasında yer alan üremi hastalığı, tedavi edilmemesi halinde ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Üremi rahatsızlığı uzman nefroloji doktorları tarafından teşhis edilmektedir. Bu hastalığın tedavisi acil sayılmaktadır. Uzman hekimin yapmış olduğu tetkik ve teşhisler sonrasında gerekli görmesi halinde kişi diyalize bağlanabilir. Üremi hastalığı yaşayan kimse uzman doktorun bildirmiş olduğu ilaç tedavisine uymak zorundadır. Uzman hekim bozukluğa neden olan hormonların dengesini sağlamak amacıyla uygun protein ve sıvı dengesini belirler. Kişi uzman hekimin belirlemiş olduğu tedaviye harfiyen uyak zorundadır. Beklenmeyen bir durum gözlemlenmesi halinde konu uzman hekime acilen bildirilmelidir. 

]]>
Tohumlu Bitkilerde Üreme https://www.ureme.org/tohumlu-bitkilerde-ureme.html Tue, 30 Oct 2018 09:49:39 +0000 Tohumlu Bitkilerde Üreme: Tohumlu bitkilerde üreme, çiçekler tarafından yapılır. Çiçekler bitkilerin eşeyli üreme organıdır. Tohumlu bitkilerde üreme iki bölüme ayrılır. Açık tohumlu bitkiler olan köknar, ladin, ard Tohumlu Bitkilerde Üreme: Tohumlu bitkilerde üreme, çiçekler tarafından yapılır. Çiçekler bitkilerin eşeyli üreme organıdır. Tohumlu bitkilerde üreme iki bölüme ayrılır. Açık tohumlu bitkiler olan köknar, ladin, ardıç ve çam ağacıdır. Bunların çiçekleri kozalak halinde, erkek kozalak ve dişi kozalaklar aynı bitki üzerinde bulunurlar. Erkek kozalak çiçek tozları taşıyan çok sayıda verimli puldan oluşur. Dişi kozalaklar da her biri tohum taslağı taşıyan çok sayıda dizilmiş yaprak, benzeri yapıya sahiptirler.Bahar yada yaz aylarında havada uçuşan polenler dişi kozalakların birine konarak üreme süreci başlar.Çiçek tozu döllenme sonrası rüzgar yardımıyla çevreye yayılırlar. Toprağa düştükten sonra bahar aylarında çimlenme başlar ve geniş bir bitki örtüsü oluşturur.  Kapalı tohumlu bitkiler en yaygın kara bitkileri olup tohum meyvenin içinde bulunur. Kapalı tohumlu üreme organı bal özü taşıyan çiçekler dir. Çiçekleri, çanak yaprak, taç yaprak erkek ve dişi organ bölümlerinden oluşmaktadır. Çiçeğin yapısı, tepecik dışı organda tohum taslağı, antenler polen üreten erkek organ bulunacak şeklinde tasarlanmıştır. Olgunlaşan polenler açılarak rüzgar, böcekler, arılar, su yardımıyla çevreye yayılırlar.

Çiçeklerde Tozlaşma Ve Döllenme

Tozlaşma: Tohumlu bitkilerde üreme, tozlaşma ve döllenme şeklinde olur. Çiçeklerde tozlaşma polenlerin bazı hayvanlar, arılar, rüzgar ve su insan gibi etkenlerle dişi organa ulaşmasına tozlaşma denir. Farklı koku da ve renkte olan çiçeklerde tozlaşma daha kolay olur. Bitkiler kendi kendine ve çapraz tozlaşma şeklinde oluşur. 

Döllenme: Tepecik yani dışı organ nemli ve yapışkan bir yapıya sahiptir. Tozlaşma ile gelen polenler, dişi organa yapışarak burada çimlenir.  Dışı organa yapışan ve çimlenen polen gelişerek ikiye bölünüp sperm oluşturur. Polen tüpüyle yumurtalıklara taşınan sperm yumurta ile birleşerek çifte döllenme meydana gelir. 

Tohum Ve Meyve Nasıl Oluşur

Tohumlu bitkilerde meyve oluşumu çifte döllenme ile olur. Döllenmeden sonra tohum taslağı meyvenin tohumunu oluşturur,  yumurtalık çeperi ise tohumu çevreleyen meyveyi oluşturur. Kayısı, üzüm, kiraz, erik bir çiçeğe ait tek yumurtalığın gelişmesi ile oluşan tek tohumlu meyvelere basit meyveler denir. Birden fazla tohumu olan dut, çilek, böğürtlen gibi meyveler ise bileşik meyveler denir. 
]]>
Tavuklarda Üreme https://www.ureme.org/tavuklarda-ureme.html Tue, 30 Oct 2018 23:17:33 +0000 Tavuklarda Üreme,kanatlı hayvanlar, belirgin bir östrus sikluslarının olmamasının ve üreme sistemlerinin östrus ve gebelik için gereken bölümlerin olmamasıyla memelilerden ayrılmaktadır. Kanatlılarda folliküler gelişim a Tavuklarda Üreme,kanatlı hayvanlar, belirgin bir östrus sikluslarının olmamasının ve üreme sistemlerinin östrus ve gebelik için gereken bölümlerin olmamasıyla memelilerden ayrılmaktadır. Kanatlılarda folliküler gelişim aynı anda devam etmekte.

Kanatlılarda Üreme Evreleri;

Ovaryum; Memelilerde olduğu gibi embriyonal dönemde iki adet ovarium gelişilir. Fakat sağ ovarium ve sağ genital kanal gelişimine devam edilmemekte ve rudimentasyona uğrar. Böylece kanatlılarda sol ovarium ve sol genital kanal mevcuttur.Ovariumun memelilerdeki gibi iki temel görevi olmaktadır. Bunlar dişi gamet hücresi olan ovumun üretilmesi ve steroid hormonların salgılanmalarıdır.Ergin bir dişinin ovariumu 35-60 gram dır, vücut boşluğunda, aortanın ventralinde, böbreğin cranialinde ve adrenal bezlerin yanında yer alır.

Oviduct; Oviduct 700 mm uzunluğunda ve vücudun dorsaline, dorsal peritoneal ligament ile asıldı bir kanal.Oviductun fonksiyonları; albumin üretimi ve depolanması, ovum üzerindeki membranın üretilmesi, ovumun iletilmesi, spermatozoonların depo ve taşınması ve fertilizasyonun şekillenmesi de burada gerçekleşmiştir.Kanatlılarda oviduct; infundibulum, magnum istmus şeklinde üçe ayrılmıştır.

aİnfundibulum; Ovulasyondan sonra atılan ovumu oviduct içerisine alan ve sperma olduğu taktirde fertilizasyonun gerçekleştiği yerlerdir.

b.Magnum; Oviductun diğer bölümlerine göre uzun ve kalın bölümdürr. Albumin (yumurta akı) burada salgılanmaktadır.

c.İstmus; Magnumdan daha dar lumenli bir organlardır. Yumurta kabuğu bu bölümde şekillenilir.

]]>
Deniz Yıldızı Nasıl Ürer https://www.ureme.org/deniz-yildizi-nasil-urer.html Wed, 31 Oct 2018 01:38:37 +0000 Deniz Yıldızı Nasıl Ürer: Denizde yaşayan hayvanlar arasında  yer alan deniz yıldızı, derisi dikenli türlerin omurgasız olanlardan biridir. Dünyada ki tüm denizlerde yaşayan 1500 e yakın deniz yıldızı türü bulunmaktadır. Deniz Yıldızı Nasıl Ürer: Denizde yaşayan hayvanlar arasında  yer alan deniz yıldızı, derisi dikenli türlerin omurgasız olanlardan biridir. Dünyada ki tüm denizlerde yaşayan 1500 e yakın deniz yıldızı türü bulunmaktadır. Denizin dibinde, daha çok taşlık alanlarda, kum ve çamurlu bölgelerde  yaşayan dip hayvanlarıdır. 

Deniz Yıldızının Özellikleri ve Üreme Şekli

Ülkemizde,  Akdeniz bölgesinde daha yoğun yaşaya deniz yıldızı beş kolludur. Renkleri çok çeşitlidir. Üzerlerinde koruyucu görevi  gören hareketli dikenler, açılıp kapanan kıskaçları ve solungaçları vardır. Ağızları gövde kısmının alt bölgesindedir. Gözleri, kolların yere bakan kısımlarda bulunur. Yapısı çok hücrelidir. Beslenme şekli etçildir, midye ve küçük balıklarla beslenerek yaşamını sürdürür. 

Deniz yıldızı döllenme yoluyla çoğalırlar, bir de döllenme olmadan benzerini oluşturmasıyla ürerler. Buna eşeyli ve eşeysiz üreme denilmektedir. Deniz yıldızları yılda bir defa üreme gerçekleştirirler ve denize milyonlarca yumurta bırakırlar. Deniz yıldızının duyduğumuz, okuduğumuz üreme şekillerinden,  çok daha farklı üreme şekilleri vardır. Bazıları yumurtalarıyla kuluçkaya yatarak ürerler, yumurtalardan çok sayıda yavru çıkar. Çok hücreli deniz yıldızının diğer bir üremesi ise yenilenme şeklindedir, kopan bir kolu hücrelerinin onararak yeniden oluşturması; kopan bir kolun içerisinden hücrelerin yeni bir gövde oluşturarak üremeleridir. Deniz yıldızlarının erkek ve dişileri vardır. Üreme organları kollarının içinde bulunur. Erkek yada dişi oldukları dıştan bakarak anlamak kesinlikle mümkün değildir ancak yumurta ve sperm bıraktıklarında bıraktıklarında anlaşılır. Bazı deniz yıldızları hem yumurta, hem de yumurta oluştururlar. Deniz yıldızının bir kısmı ise yaşamlarının belirli bölümlerini erkek olarak sürdürürler, yaşları ilerleyince dişiye dönüşürler. Geçirdikleri evreler bitmek bilmeyen denizin yıldızları, bu renkli yaşamlarına farklı üreme şekliyle devam ediyorlar. Bazı türler ise büyük dişi deniz yıldızı ikiye bölünerek çoğalır ve iki erkek deniz yıldızı oluşur. Bu deniz yıldızları büyüyerek tekrar dişiye dönüşürler, üreyen deniz yıldızlarının yaşam süresi türlerine göre değişmektedir. Büyük deniz yıldızının yaşam süresi daha uzundur. Cinslerine göre, beş, on hatta otuz yıl yaşayanları mevcuttur. Yaşamlarını devam ettirirken, diğer yengeçler, balıklara hatta martılara yem olamaktan kurtulamazlar. Tek savunmaları tatlarının çok kötü oluşu ve  gövdelerindeki dikenli kalkanlarıdır.
]]>
Sünger Nasıl Ürer https://www.ureme.org/sunger-nasil-urer.html Wed, 31 Oct 2018 11:55:36 +0000 Sünger nasıl ürer, çok hücreli canlılar gurubunun en basit şeklini oluşturan süngerler, çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Yumuşak fibril bir iskelet sistemine sahip olan süngerler, kanal ve odacıklardan meydana Sünger nasıl ürer, çok hücreli canlılar gurubunun en basit şeklini oluşturan süngerler, çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Yumuşak fibril bir iskelet sistemine sahip olan süngerler, kanal ve odacıklardan meydana gelen delikli yapısı, su tutma özelliği, dayanıklılığı, yumuşak ve esnek olması nedeni tıp sektörü dahil pek çok alanda kullanılmaktadır. Genelde ticari kaygı ve amaç için fazlaca avlanan süngerler bu durumda inanılmaz derece de azalma özelliği göstermiştir. Daha sonrasında sünger kültürü konusunda çalışmalar başlatılıp sünger üretimleri yapılmıştır. Süngerler canlılar dünyasında yaşayan fosiller grubunda olmaları nedeni ile en yaşlı metazoa gurubunu oluşturmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 16.000 adet sünger türü bulunduğu bilinmektedir. Belli bir organ yapısına sahip olamayan süngerler aynı zamanda hareketsiz olmaları sebebi ile uzunca bir süre bitki gurubuna dahil edilmiştir. Daha sonra yapılan araştırmalarda vücut yüzeyinde oluşan kasılmalar gözlenmiş ve hayvanlar grubuna dahil edilmiştir. Süngerlerin büyük bir bölümü denizlerde yaşar. Bu durumda sünger nasıl ürer sorusunun cevabına birlikte bakalım.

Sünger nasıl ürer

Dermal, gastral ve ara tabaka olmak üzere üç bölümden oluşan süngerde dermal tabaka en dış yüzeydir, gastral tabakada beslenme sağlanır, ara tabaka ise kas ve sinir hücreleri gibi pek çok hücreden oluşur. Süngerlerde bulunan arkeosit hücreleri üremeden sorumlu hücrelerdir.

Süngerlerde üreme eşeyli ve eşeysiz olmak üzere 2 şekilde gözlemlenir.

Süngerlerde eşeysiz üreme;

Eşeysiz üreme şekillerinden biri tomurcuklanmadır. Dış ve iç tomurcuklanma olmak üzere ikiye ayrılır. Dış tomurcuklanmada arkeositler bir araya gelerek büyük bir kitle oluştururlar, anne süngerden ayrılırlar. Her bir arkeosit farklılaşarak yeni bir sünger oluşturur. İç tomurcuklanmada ise yaz sonunda süngerler gemula adı verilen yapılar oluştururlar. Yine arkeositler toplanarak bir kabuk salgılarlar Kabuktan bir iskelet meydana getirirler. İlkbaharda ise bu iskelet içindeki arkeositleri dışarı bırakır. Arkeositler yeniden bölünüp farklılaşarak farklı hücreler oluşturur. Süngerlerde rejenerasyon yöntemi de bir eşeysiz üreme şeklidir. Bir süngerin herhangi bir bölümü yaralanır yada koparsa bu eksik bölüm hemen tamir edilir. Parçalanıp kopan bölümlerde yavaş bir şekilde büyüyerek yeni sünger oluştururlar.

Süngerlerde eşeyli üreme;  

Süngerlerde tıpkı diğer canlılar gibi yumurta ve spermler sayesinde eşeyli üreme özelliğine sahip canlılardır. Gametler koanosit ve amibositlerden oluşur. Süngerlerde bulunan bu gametler, vücudun herhangi bir yerinde arkeositlerden başlayarak çoğalırlar. Süngerlerde embriyonik gelişme sünger türlerine göre farklı olabilmektedir. Bazı sünger türleri yumurtalarını dışarı bırakarak,  oskulumdan dışarı çıkarak serbest kalır, larva kamçısı önde olacak şekilde suda bir kaç saatini yüzerek geçirir. Dibe inerek kamçılı bölümünden kendini zemin kısma sabitler. Bu sırada endodermik hücreler,  ekdoderm hücrelerinin altına yerleşerek, mesoglea taslağını oluştururlar. Bu iki tabaka arasında oskulum oluşması ve iskelet spiküllerinin salgılanmasıyla genç bir sünger oluşur.

]]>
10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme https://www.ureme.org/10-sinif-biyoloji-eseyli-ureme.html Thu, 01 Nov 2018 02:59:24 +0000 10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme, Bildiğimiz gibi eşeysiz üremede yeni nesil, bir canlının hücrelerinin mitoz bölünme geçirerek çoğalmasıyla gerçekleşirken eşeyli üreme bunun tam tersi bir şekilde vuku bulur. Eşeyli 10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme, Bildiğimiz gibi eşeysiz üremede yeni nesil, bir canlının hücrelerinin mitoz bölünme geçirerek çoğalmasıyla gerçekleşirken eşeyli üreme bunun tam tersi bir şekilde vuku bulur. Eşeyli üremenin gerçekleşmesi için üreme organlarına ve üreme hücreleri üretebilme yeteneğine sahip, biri dişi diğeri ise erkek, yetişkin iki canlıya ihtiyaç vardır. Kısaca eşeyli üreme bir erkek ve bir dişinin eşey hücresi de denilen üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bir canlının oluşmasıdır. Ökaryot canlıların büyük çoğunluğu, bazı omurgasız hayvanlar, tohumlu bitkiler ve omurgalı hayvanların tamamı eşeyli üremeyle çoğalmaktadır.

10 sınıf biyoloji eşeyli üremenin tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlayabilmemiz için mayoz bölünme ve döllenme kavramlarının ne demek olduğunu yüzeysel de olsa bilmemiz gerekir. Bu nedenle öncelikle bu kavramlardan kısaca bahsedelim.

Mayoz Bölünme: Diploit (2n kromozomlu) bir hücrenin bölünerek haploit (n kromozomlu) eşey hücresini oluşturduğu sürece verilen isimdir. Bu hücreler genelde gamet olarak isimlendirilir ve eşeyli üreme geçiren canlılarda gerçekleşir. Eşeyli üreyen canlıların kromozom sayısının nesiller boyu değişmeden kalmasını sağlar. Aynı zamanda bölünme esnasında gerçekleşen kromozom çiftlerinin parça değişimi olayı yani krossing over sayesinde genetik çeşitliliğin oluşur. Bu sayede yeni canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlar ve sorunlu genlerin gelecek nesillere aktarılması riski azalır.

Döllenme: Erkek eşey hücresi ile dişi eşey hücresinin birleşmesi olayıdır. İç döllenme ve dış döllenme olarak ikiye ayrılır. Dişi vücudunun dışında gerçekleşen döllenmeye dış döllenme, dişi vücudunun içinde gerçekleşen döllenmeye iç döllenme denir.

Dış döllenmede erkek eşey hücresi ile dişi eşey hücresinin buluşma olasılığı düşük olduğu için dış döllenme ile üreyen canlılar çok sayıda eşey hücresini çevre şartlarından fazla etkilenmeyen ortamlara bırakırlar, bu sayede döllenme şansı artar. Örneğin dış döllenme yoluyla üreyen balıklar sperm ve yumurtalarını durgun nehir sularına bırakırlar böylece yumurta ve spermler akıntıya kapılıp gitme tehlikesinden kurtulur ve döllenme şansı artar. Bu şekilde üreyen canlılara bazı tatlı su balıkları ve kurbağalar örnek verilebilir.

İç döllenmede ise erkek, eşey hücrelerini dişi vücudunun içine bırakır ve döllenme dişi vücudunun içinde gerçekleşir. Dişi rahminin içinde erkek eşey hücresi dişi eşey hücresi ile buluştuğunda her iki eşey hücresinin de hücre zarları birleşir ve çekirdekleri kaynaşır. Döllenme gerçekleştikten sonra başka erkek eşey hücrelerinin girmesini önlemek için dişi eşey hücresinin etrafındaki koruyucu tabaka sertleşir. İnsanlar, yunus balıkları, atlar gibi memeli canlılar iç döllenme ile üreme yaparlar.

10 sınıf biyoloji eşeyli üremeye özetle mayoz bölünme sonucu oluşan eşey hücrelerinin döllenerek birleşmesi diyebiliriz. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot hücresi hızlı bir şekilde mitoz bölünme geçirerek çoğalır ve embriyo denen bir sonraki evreye geçer. Embriyo hücreleri de mitoz bölünme ile çoğalarak yeni canlıyı meydana getirir.

]]>
Kadın Üreme Sistemi https://www.ureme.org/kadin-ureme-sistemi.html Thu, 01 Nov 2018 18:09:07 +0000 Kadın üreme sistemi; Kadınlardaki genital bölge iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan birisi dış üreme organı iken diğeri ise iç üreme organıdır. Bu bölümlerden dış üreme organı olan dış üreme organı gebeliğin gerçe Kadın üreme sistemi; Kadınlardaki genital bölge iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan birisi dış üreme organı iken diğeri ise iç üreme organıdır. Bu bölümlerden dış üreme organı olan dış üreme organı gebeliğin gerçekleşebilmesi için spermlerin geçişine izin verir. Bunun dışında ayrıca enfeksiyon yapabilecek olan ajanlarında içeriye girişini engeller. 

Kadın üreme sisteminin organları

Dış üreme organları; genel olarak vulva olarak adlandırılmaktadır. Vulva içerisinde bölümlere ayrılır ve bu bölümler küçük dudaklar büyük dudaklar klitoris, kızlık zartı ve idrar boşaltma deliği olarak isimlendirilmektedir. Bu bölümlerden büyük dudaklar vulvanın dış sınırlarını belirlerken küçük dudaklar ise iç kısımda yer alır ve daha ince bir yapıya sahiptir. Bu küçük dudakların genişliği her kadında farklı büyüklüklerde görülebilmektedir. Vajina girişini kapatır vaziyette olup önden arkaya doğru uzanan bir yapıya sahiptir. 

İç üreme organları, döllenen yumurtayı gebelik döneminin tüm süresi botunca taşımakla ve zamanı geldiğinde doğum olayını gerçekleştirmekle görevlidir. iç üreme organları ise yine belli bölümlerden yani organlardan oluşmaktadır. Bu organlar; vagina, rahim ağzı, rahim, tüpler ve yumurtalıklardır. Bu organlardan tüpler ve yumurtalıklar sağ ve solda olmak üzere ikişer adetten meydana gelir. iç üreme organlarından vagina önde idrar torbası arkada ise kalın bağırsağın son kısmı arasında uzanan tüp biçiminde olan bir yapıdır. Vagina girişinden rahim ağzına kadar uzanmaktadır. Bu özelliği sayesinde kadınlarda üreme olarak gerçekleşen gebelik döneminde ve doğum olayında ona göre genişlik ve uzunluk kazanma yapısına sahip olur. 

Bu organlardan rahim ağzı ise vaginanın son kısmında bulunur. Rahmin vagina ile birleştiği bölüme denir. orta kısmında bir delik bulunan ve yarım küre şeklindedir. Rahim ağzı salgıladığı özel salgı sayesinde spermlerin yol alarak gebeliği gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bunlardan rahim ise döllenme işleminin gerçekleşmesi ile yumurtaların yerleştiği ve gebeliğin oluştuğu yere denir. Bunlardan tüpler olarak isimlendirilen rahim kanalları ise spermlerin yol alarak ilerlediği ve gebeliğe neden olacak spermlerin yumurta ile buluşmasını sağlayan kanallara denilmektedir. Yumurtalıklar ise rahmin her iki tarafında da olan ve her kadında iki adet olan organlardır. İç üreme organında yer alan bu bölüm yumurta üretiminden ve kadınsal hormonların üretiminden sorumludur.  

Kadın üreme sistemi

Üreme sistemi kadının doğasının en önemli özelliklerinin başında gelir. İki farklı organdan meydana gelen bu sistem kadınların her birinde farklı boyutlarda ve özelliklere sahip olabilmektedir. İnsanoğlunun çoğalarak üremesinin gerçekleşebilmesi için kadın üreme sisteminin çok önemli bir yeri vardır. Günümüzde bu üreme sisteminde yaşanabilen bir çok olumsuzluğun tedavi ve yöntemler ile geliştirildiği bilinmektedir. Her ne kadar gelişen tıp dünyası sorunlu üreme organlarına sahip olan kadınların bebek sahibi olma şansını artırır bir özellikte olması çok önemlidir. 
]]>
İnsan Üreme Organları https://www.ureme.org/insan-ureme-organlari.html Fri, 02 Nov 2018 16:13:01 +0000 İnsan Üreme Organları; Üreme; bir canlıdan kendine benzer yeni bir canlı meydana gelmesi ve soyunu devam ettirmesidir. Tüm canlı varlıklar neslinin devamı için üreme yaparlar. Bu işlemi gerçekleştiren sistem üreme İnsan Üreme Organları; Üreme; bir canlıdan kendine benzer yeni bir canlı meydana gelmesi ve soyunu devam ettirmesidir. Tüm canlı varlıklar neslinin devamı için üreme yaparlar. Bu işlemi gerçekleştiren sistem üreme sistemi, sistemde görev alan organlar ise üreme organlarıdır. Üreme sistemi, kadın ve erkeklerde farklı mekanizmaya sahiptir. Ayrıca şuna da değinmek gerekir ki; sigara, alkol gibi maddeler üreme organlarının sağlığına zarar verir. Bu yüzden, üreme organlarının sağlığı  için bu maddelerden uzak durulmalıdır.

Erkek Üreme Sisteminin Organ ve Görevleri

Testisler (ERBEZİ); erkek eşey bezleridir. Bir çift halindedir. Skrotum yani testis torbasında bulunur.

Testislerin Görevleri;

 • Testesteron salgısı yapmak
 • Sperm üretmek

Testisler embriyonik gelişim döneminde karın boşluğunda yer alır ve doğumdan hemen önce yada hemen sonra skrotuma (testis torbası) gelir. Spermler vücut sıcaklığında üretilemediğinden testisler sperm yapımı için testis torbasına gelir. Testislerde kıvrımlı kanallardan meydana gelen seminifer tüpçükler bulunur. Seminifer tüplerde spermatogenez (sperm üretimi) olayı meydana gelir. Spermler döllenme yapamaz ve hareketsizdirler. Seminifer tüplerde Leyding, Sertoli ve Sperm ana hücreleri bulunur .

 • Sertoli hücreleri; sperm beslenmesi, korunması ve desteklenmesinde görev alır.
 • Leyding hücreleri; testesteron salgısı yapar.
 • Sperm ana hücresi; spermatogenez olayı ile sperm üretimini gerçekleştirir.

Epididimis; seminifer tüplerin açıldığı kanal sistemine denir. Seminifer tüpçüklerinde meydana gelen, hareket ve döllenme özelliğine sahip olmayan spermler epididimis kanalına gelir. Bu kanalda yaklaşık olarak 20 gün kadar kalır. Bu sürede spermler hareket ve döllenme yeteneğini kazanır, olgunlaşır. Çiftleşme anında epididimis kanalından spermler salınır.

Vas Deferans (Sperm Kanalı); olgunlaşmış olan spermler bu kanala gelir. Vas deferans düz kas yapısına sahiptir. Vas deferans idrar kesesini geçerek spermlerin üretraya taşınmasını sağlar. Üretra hem spermlerin hem de mesanede bulunan idrarın dışarı salınmasını sağlar.

Dişi Üreme Sisteminin Organ ve Görevleri

Yumurtalık (Ovaryum); iki adettir ve karın boşluğunda yer alır. Dişi üreme hücresi olan yumurtanın üretimini yapar. Yumurta folikülde bulunur. Ayrıca eşey hormonlarını salgılar.

Yumurta Kanalı (Follopi Tüpü); döl yatağı ile yumurtalık arasında bulunur. İç yüzey titrek sillerle döşelidir. Yumurta buradan geçer döl yatağına iletilir. Eğer yumurta burada sperm ile birleşirse döllenme olayı gerçekleşir, zigot oluşur.

Uterus (Döl Yatağı); yumurta kanalı ile vajına arasındadır. Embriyonun beslendiği ve gelişerek canlı taslağının oluştuğu yerdir. Düz kaslardan oluşmuştur ve bu kaslar doğum sırasında kasılır gevşer, bebeğin vajinaya geçişini sağlar.

Vajina; dişi vücuduna spermlerin geçiş yaptığı organdır. Sperm ile birleşerek döllenme yapamayan yumurtanın dışa atılımını sağlar. Bebeğin dışarı atıldığı yerdir yani doğum olayı.

Not: Dişilerde erkeklerden farklı olarak  üreme açıklığı ve idrarın dışarı atıldığı açıklık aynı değildir. Yani idrar vajinadan dışarı atılamaz.

]]>
Eşeysiz Üreme Çeşitleri https://www.ureme.org/eseysiz-ureme-cesitleri.html Fri, 02 Nov 2018 23:10:08 +0000 Eşeysiz üreme çeşitleri, İki çeşit üreme şekli bulunmaktadır bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme olmaktadır. Eşeysiz üreme bölünme olgunluğunda bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendisine benzer yavrular getirmesidir. Eşeysiz üreme çeşitleri, İki çeşit üreme şekli bulunmaktadır bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme olmaktadır. Eşeysiz üreme bölünme olgunluğunda bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendisine benzer yavrular getirmesidir. Eşeysiz üremeyle çoğalan birçok canlı bulunmaktadır. Bilinen 6 farklı çeşitte eşeysiz üreme şekli bulunmaktadır. Eşeysiz üreminin en büyük özelliği dişi ve erkek olmak üzere iki farklı eşey olmadan üreme olmasıdır. Eşeysiz üremede canlı bir yumurta ya da sperm adını verdiğimiz gametler olmadığı için eşeysiz üremede farklı genetik çeşitlilik bulunmamaktadır. Eşeysiz üremede yavru atası ile aynı geni taşımaktadır. Eşeysiz üreme tek bir ata canlının mitoz bölünme yapması ile yapılan üreme şeklidir. Tek bir organizmadan oluşan yavru canlı sadece ana canlıdan aldığı genleri taşımaktadır. Eşeysiz üremede ploitlik bulunmamaktadır. Eşeysiz üreyen canlılarda kalıtsal çeşitlilik bulunmaz. Bu durumla kalıtsal özellikler nesilden nesile aktarılır ve buda bitkilerin değişen iklime uyum sağlamasını engeller.

Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir
 • Bölünme; Bölünme olgunluğuna erişmiş bir hücrenin enine ve boyuna olmak üzere iki farklı şekilde bölünmesiyle meydana yavru hücre gelmesidir. Örneğin bakteriler boyuna bölünme yaparken paramesyumlar enine bölünme gerçekleştirirler.
 • Tomurcuklanma; Bölünme olgunluğuna erişmiş olan hücrede bir çıkık meydana gelir. Daha sonra bu çıkık ana hücreden ayrılır ve ortaya yavru bir hücre meydana gelir. Bu yeni yavru ata hücre ile birlikte koloniler şeklinde yaşayabileceği gibi ata hücreden de ayrı yaşayabilmektedir. Bazı bitkiler ve bira mayası tomurcuklanma şekliyle bölünürler.
 • Sporlanma; Sporlar üzerinde sağlam yapılı örtü bulunur. Sporlar özelleşmiş hücrelerdir. Sporların üzerinde bulunan bu örtü sporların aşırı soğuk veya sıcağa karşı korunmasını ve dayanıklı olmasını sağlar. Fakat sporlar için üreme ortamı oldukça önemlidir. Sporlar üreme ortamı uygun olursa bir canlı meydana getirirler. Bazı mantarlar ve eğrelti otları sporlanma şeklinde üreme gerçekleştirirler.
 • Vejetatif üreme; Bu üreme şeklinde ana bitki dal, yaprak gibi organların döllenme gerçekleşmeden gelişmesini ve yeni bitki meydana gelmesini sağlamaktadır. Bu üreme çeşidi yüksek yapılı bitkilerin gerçekleştirdiği üreme çeşididir. Bazı bitkiler tohum üretme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Örneğin muz, kavak ve söğüt gibi. Bu bitkiler eşeysiz üreme yaparak vejatatif üreme gerçekleştirirler. 
 • Rejenerasyonla üreme; Bu üreme şeklinin diğer bir adı da yenilenerek üreme olmaktadır. Omurgasızlar da 2 çeşit tabak bulunur. Bunlar mezoderm ve mezoglea olmaktadır. Bu tabakalar içinde embriyonik hücreler bulunur. Bu tabakayı taşıyan canlılar bir parça ile diğer kısımların tamamlanmasını sağlamaktadırlar. Rejenerasyon aslında bir üreme çeşidi değildir. Kaza sonucu canlıdan ayrılan parçadan yeni bir canlı oluşumudur. Bu yüzden diğer adı yenilenmedir. Canlıdan kopan bir parça ile yeni bir canlı oluşabildiği için bu gerçekleştiren canlılar için bu bir üreme olarak kabul edilmektedir. Omurgalı canlılarda da rejenerasyon gerçekleşmektedir. Fakat bu onlar için bir üreme kabul edilmez. Çünkü bu canlılardan kopan parçadan yeni bir canlı meydana gelmemektedir. Örneğin kertenkelenin kopan kuyruğu tekrardan oluşur. Fakat o kuyruk parçası kendini tamamlayarak yeni bir kertenkele oluşmasını sağlamamaktadır. Bu yüzden bu canlılarda yaşanan rejenerasyona iyileşme denilmektedir. Deniz yıldızları ve yassı solucanlar bu şekilde üreme gerçekleştirirler.
 • Çelikle üreme; Bazı bitkilerden koparılan bir parça toprağa dikilerek yeni bitki oluşmasını sağlar. Ayrılan parçanın meristam tabakası yeni bir kök oluşturur. Bu yüzden bu parça ayrı bir fert olarak yaşayabilmektedir. Bu üreme şekline çelikle üreme denilmektedir. Bu üreme tarımda oldukça kolaylık sağlar ve daha kaliteli bitki oluşmasını sağlamaktadır. Melez olan ve eşeyli üreme yapan bitkiler bu şekilde çoğaltılmaktadır. Örneğin çınar ağacı, asma ve meyve ağaçları gibi birçok]]> 6 Sınıf Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme https://www.ureme.org/6-sinif-hayvanlarda-ureme-buyume-ve-gelisme.html Sat, 03 Nov 2018 08:15:45 +0000 6 Sınıf Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme, canlılarda insanlar gibi nesilleri çoğalması için üreme yapmaktadır. Bütün canlılar üreme özelliğine sahip olmaktadır. Fakat yaşamaları için üreme yapmaları gerek diye bir 6 Sınıf Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme, canlılarda insanlar gibi nesilleri çoğalması için üreme yapmaktadır. Bütün canlılar üreme özelliğine sahip olmaktadır. Fakat yaşamaları için üreme yapmaları gerek diye bir şey bulunmamaktadır. Canlılarda üreme 2 şekilde olmaktadır. Eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Eşeysiz üreme şu şekildedir cinsiyet bulunmamaktadır yani tek bir bireyden yeni canlılar oluşabilmektedir. Üreme hücreleri kullanılmamaktadır. Hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır. Omurgalı ve omurgasız olarak hayvanlar ikiye ayrılmaktadır. Hayvanların üreme, büyüme ve gelişmesine yaşam döngüsü denilmektedir. 

  Eşeysiz Üremenin özellikleri şunlardır:
  • Tek canlıdan yeni canlılar oluşur.
  • Oluşan yeni canlılar ata canlı ile aynı özelliktedir. 
  • Eşeysiz üreme canlılarda çeşitliliğe sebep olmamaktadır. 
  • Eşeysiz üreme hücrenin çoğalması ile gerçekleşir.
  • Üreme hücreleri kullanılmaz.
  • Hızlı gerçekleşir ve ilkel yapılı canlılarda görülür.
  • Tek hücreliler de mantarlarda, bazı bitki ve hayvanlarda görülmektedir. 
  6 Sınıf Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme nasıl olur

  Hayvanlarda farklı üreme çeşitleri bulunmaktadır. Omurgasız hayvanlarda eşeyli ve eşeysiz üreme görülmektedir. Omurgalı hayvanlarda eşeyli üreme görülür. 
  • Memeli hayvanlar: İç döllenme ve iç gelişim görülmektedir. Embriyo ile oluşmakta ve yavru ilk burada gelişmektedir. Memelilerde annelik duygusu çok fazla gelişmiştir. Çünkü yavrular bakıma muhtaçtır. Yavrularını sütle beslerler ve derileri kılla kaplıdır. Köpek, kedi, tavşan, aslan, inek, at, koyun, yunus, fok, balina memeli hayvandır. 
  • Kuşlar: İç döllenme, iç gelişim görülmektedir. Yumurta ile birlikte çoğalmaktadır. Yumurtalarının üzerlerine kuluçkaya yatmakta ve 21 gün sürmektedir avuklarda diğerlerinde ise farklı sürededir. Yavru bakımı bulunmaktadır. Bülbül, kartal, kümes hayvanları, deve kuşu, penguen birer kuş çeşididir. 
  • Balıklar: Dişi balıklar yumurtalarını bırakır. Daha sonra ise erkek balıklar üzerine spermlerini boşaltmaktadır. Daha sonra ise yavrular oluşmaktadır. Yavru bakımı görülmemektedir. Çok fazla sayıda yumurta üretmektedir. 
  • Sürüngenler: İç döllenme dış gelişim görülür. Döllenmiş yumurta kabuklu bir şekilde anne karnından çıkmaktadır. Kuşlar gibi yumurtlamaktadır fakat yavruları ile ilgilenmezler. Yumurtalarını sıcak ve güvenli bir yere bırakırlar fakat kuluçkaya yatmazlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır çünkü anne yavrusu ile ilgilenmez. Kaplumbağa, timsah, yılan, kertenkele sürüngen hayvanlardır. 
  Bazı hayvanların yavruları ilk çıktıkları zaman ana canlıya benzemektedir. Daha sonra zamanla benzemektedir. Kurbağa, güve ve böceklerde görülmektedir. Mesela ipek böceği ilk olarak yumurta daha sonra larva hızla büyüyerek tırtıla dönüşür ve tırtıl ise kelebeğe dönüşmektedir. Kurbağanın yaşam döngüsü ise döllenmiş yumurtalar sonra larva sonra iribaş ve sonra yavru kurbağa bu sıra ayakları çıkmaktadır. Kuyruğu kaybolur daha sonra ergi kurbağa olmaktadır.
  ]]>
  Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar https://www.ureme.org/disi-ureme-sistemini-kontrol-eden-hormonlar.html Sun, 04 Nov 2018 03:06:28 +0000 Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar, Kadın üreme organlarında uyarıcı bir çok hormon bulunmaktadır. Bunlardan FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), LTH (Prolaktin) ve LH (Luteinlestirici Hormon) hormonları dişi üreme sistemin Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar, Kadın üreme organlarında uyarıcı bir çok hormon bulunmaktadır. Bunlardan FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), LTH (Prolaktin) ve LH (Luteinlestirici Hormon) hormonları dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardır. Hipotalamusun çevresi tarafından salgılanmış olan (RH) serbest bir bıraktırıcı olarak hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezinden salgılanmış olan dişi üreme sistemini kontrol eden FSH, LTH ve LH hormonu dişi üreme sistemi hormonlarının aynı zamanda çalışmasını sağlamaktadır. 

  Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar Nelerdir

  FSH Hormonu (Folikül Uyarıcı Hormonu); Yumurtalıklarda oluşan folikülün yani yumurtanın büyümesini ve yumurtanın olgunlaşmasını sağlamaktadır. Folüküllerin içinde gelişip büyüyen yumurtalardan dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlar yani östrojen hormonu salgılanır. Bu durum bebeğin yerleşme alanını oluşturan uterusun gelişerek bebek için zemin oluşturmasını sağlar. Kan seviyesinde östrojen yoğunluğunun artması demek hipofizin FHS salgısının azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda da östrojen hormonunun artması demek kanda LH hormonu seviyesinin artmasına neden olmaktadır. 

  LH Hormonu (Luteinlestirici Hormon); Dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardan biri olan LH hormonu vücutta üreme için ovulasyonu sağlar. Parçalanmış olan foliküllerden meydana gelen korpus luteumu ortaya çıkarır. Bu durum çok fazla miktarda pogesteron salgılanmasını sağlarken, östrojen hormonunun daha az bir miktarda salgılanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Kan seviyesinde LH yoğunluğunun azalması durumunda progesteron yoğunluğu da azalırken Kan seviyesinde Lh yoğunluğunun artması aynı zamanda kanda progesteron hormonunun da artmasını sağlamaktadır. 

  LTH (Prolaktin) Hormonu; Dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardan olan prolaktin hormonu dişi üreme sistemi için oldukça önemlidir. Prolaktin hormonu parçalanmış olan foliküllerden oluşan korpus luteumun devamını sağladığı gibi aynı zamanda da östrojen çıkışını ve progesteron çıkışının devamını sağlamaktadır. Doğumdan sonra süt kanallarında süt bezlerinin gelişmesini sağlarken aynı zamanda da süt salgısının da artmasını sağlar. Dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardan olduğu için, annelik iç güdülerini etkileyerek, kişiye annelik duygusunu kazandırır. Bu hormonun artışı ve azalışı dişi üreme evrelerini etkilemektedir. Buna örnek olarak, FSH çok fazla sayıda salgılandığı zaman LH sayısı az ise, vücutta folikül Büyümesi ve gelişmesi olur. Kan seviyesinde FSH en düşük seviyelerde ise ve aynı zamanda LH çok fazla sayıda ise, bu duruma ovulasyon denilmektedir. Doğumdan önce progesteron hormonu ve östrojen hormonu süt salgısının oluşmasını ve süt salgısının artmasını sağlarken aynı zamanda da doğum sonra bu salgı zamanla azalarak durmaya başlar. Daha sonra hipofizden LTH çıkışı başlayarak süt oluşmaya başlar. 
  ]]>
  Dişi Üreme https://www.ureme.org/disi-ureme.html Sun, 04 Nov 2018 09:22:50 +0000 Dişi üreme, erkeklerde olduğu gibi bir sistem dahilinde gerçekleşir. Dişi üreme sistemi yumurta hücresini oluşturarak, eşey hormonlarının üretimini yapar, döllenmeyi sağlar ve embriyonun uygun şekilde gelişimine zemin hazırla Dişi üreme, erkeklerde olduğu gibi bir sistem dahilinde gerçekleşir. Dişi üreme sistemi yumurta hücresini oluşturarak, eşey hormonlarının üretimini yapar, döllenmeyi sağlar ve embriyonun uygun şekilde gelişimine zemin hazırlar. Bu sistem dahilinde yumurtalıklar, fallop tüpleri yani yumurtalık kanalı, döl yatağı, serviks yani döl yatağı ağzı, vajina yer alır. Dişi üreme sistemi bu yapılarla üremeyi sağlar.

  Dişi üreme sistemi yapıları

  Yumurtalıklar: Bu organlar vücudun ön kısmında, karın boşluğunun altında, sağlı sollu iki adet olarak bulunan bademe benzer yapıdaki organdır. Hem yumurta üretiminden sorumlu olur, hem de hormonların salgılanmasından sorumludur. Dişiler dünyaya geldiklerinde yaklaşık 300.000 kadar birincil oosite sahiptir. Ergenlikten menopoza kadar bunların bir kısmı kullanılır, kalanı da menopozla birlikte küçülerek yok olur. Bunlar olgunluğa erişinceye kadar yumurtalıklardaki keseciklerde bekler. Adet döneminde çoğunlukla bir folikül gelişir olgunlaşarak yumurtayı serbest bırakır. Yumurta hücresi de yumurta kanalına doğru harekete geçer.

  Fallop tüpü (Yumurta kanalı): Dişi üreme sisteminde yumurtalık ve döl yatağı arasındaki kanal olan fallop tüpleri, serbest kalan yumurtayı döl yatağına taşır. Bu taşıma 3-5 gün sürer.

  Döl yatağı: Doğuma kadar embriyonun geliştiği döl yatağı dişi üreme sisteminde önemli bir yere sahiptir. Armuda benzer yapısıyla, kaslı ve kalın duvarlı olan döl yatağının içi mukus salgılar ve endometrium tabakasıyla kaplıdır.

  Vajina ve serviks: Vajina dişi üreme sisteminde döllenmeyen yumurtanın dışarıya atılmasını, spermlerin vücuda girişini ve doğumun olmasını sağlar. Vajinanın döl yatağına bağlantısını serviks bölümü sağlar.

  Dişi üreme ve adet döngüsü

  Dişi üreme sisteminde her ay yumurta hücresinin oluşumu, yumurtalıkla döl yatağındaki değişimler belirli periyotlarla döngüsel şekilde gerçekleşir. Bu her dişide farklı olsa da, yaklaşık 28 günlük bir dönemi kapsar ve adet döngüsü, menstrual döngü şeklinde tanımlanır. Bu döngü yumurtanın gelişimi, ovulasyon yani yumurtanın serbest kalması, döllenme olması için döl yatağının hazırlığı gibi olayları kapsar. Adet döngüsünün başlangıcı yaklaşık dişilerde 13-17 yaşlarında başlar. Menopoz dönemine kadar yani 45-55 yaşlarına kadar devam eder. Adet döngüsü dört evreden meydana gelmektedir. Folikül evresinde yumurta gelişir, ovulasyon evresinde folikül yırtılır ve yumurta serbest hale gelir. Yumurta fallop tüplerine geçerek, burada spermle karşılaştığı takdirde döllenme olur. Korpus luteum evresinde ise, folikül yırtıldığı zaman sarı cisim denilen korpus luteum denilen bir yapıya dönüşür. Bu yapı hormon salgılar ve embriyonun yerleşmesi için progesteron ve az miktarda da östrojen hormonu salgılar. Bu hormonlar döl yatağı içini kalınlaştırır. Gebelik gerçekleşirse embriyo gelişimi için uygun ortam hazırlanmış olur. Gebelik olmadığı takdirde adet kanaması olarak aylık döngü tamamlanır.
  ]]>
  Patates Nasıl Ürer https://www.ureme.org/patates-nasil-urer.html Mon, 05 Nov 2018 07:07:05 +0000 Patates Nasıl Ürer, Patates bitkisi öbür sebzelerden önemli olabilecek bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık patatesin üreme özelliği ile alakalıdır. Patates diğer sebzelerde olduğu gibi tohum ile üremek yerine vejet Patates Nasıl Ürer, Patates bitkisi öbür sebzelerden önemli olabilecek bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık patatesin üreme özelliği ile alakalıdır. Patates diğer sebzelerde olduğu gibi tohum ile üremek yerine vejetatif olarak isimlendirilen yöntem ile çoğalmaktadır. Mesela bir patatesin parçasını toprak altına koyulursa bu patates parçasından yeni bir patates bitkisi oluşur, toprak altında ise bu yeni bitkiye bağlı yeni patates yumruları oluşur. Yani bir çeşit geri dönüşüm olayı gerçekleşir.

  Vejetatif üreme çeşidi yüksek yapılı bitkilerde, bitkinin kök, gövde ya da yaprağından anaç bitki ile aynı genetik yapıya sahip olan başka bir bitkinin oluşmasıdır. Eşeysiz olarak gerçekleşen döllenme çeşitlerinden biridir. Özellikle tarımsal uygulamalarda yoğun bir şekilde kullanılan bir yöntemdir.

  Patates bitkisinde vejetatif üreme olayı

  Patateste üreme yani çoğalma olması için başka bir patates gereklidir. Patates yapı gereği gevşek yapılı toprakta büyür. Bir patates bitkisinin oluşabilmesi için patatesin yumru kısmı gereklidir. Patates yumrusu elde edebilmek için sert yapıda olan bir patates alınır. Bu patates dilimlere ayrılır. Sıcak olan bir ortamda bir bardak ya da kavanoz alınarak su ile doldurulur. Daha sonra her bardağa bir patates dilimi konur. Bu aşamada dikkat edilecek nokta patatesin yumru kısmının yarısının su içinde kalmasıdır. Bu basit işlemle patates nasıl ürer sorusuna hem cevap bulunmuş olur hem de yeni patatesler üretebilmek için gerekli yumru kısımları elde edilmiş olur. 4-6 haftalık süre geçtikten sonra patates yumruları filizlenmeye başlar. Bu filiz verme olayı için uygulanan bir yönteme göre patates yumru kısımlarının ışık almayan karanlık bir ortamda ve ortam sıcaklığının hafif derecede sıcak olması gerekmektedir. Filizlenmiş olan patates yumruları daha sonra bolca ışık alan bir ortamda toprağa konur. Filizlenmiş yumruların toprağa dikilme mevsimi ilkbahardır. İlkbahar aylarında yetişmesi için uygun dönem olan patatesin üremesi için ortamın nemli olması önemlidir. Çünkü toprağın kuru olması patatesleri olumsuz etkiler. Patates nasıl ürer sorusuna vejetatif üreme şekliyle cevabı yeterlidir ama üremenin sağlı olması için de bazı çevresel şartların uygun seviyede olması gerekmektedir. Patates bitkisi genel olarak değişik iklimsel şartlara karşı dirençlidir bu nedenle birçok yerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hava sıcaklığının orta derecede olması, toprağın da 6,5 ile 7,0 ph değerleri arasında olması bu bitkinin yetişebilmesi için idealdir. Patates nasıl ürer İlk şart toprağın kumlu ve tınlı yapıda olması patatesin üremesi diğer bir deyişle çoğalması için oldukça önemlidir.


  ]]>
  Kadın Üreme Organı https://www.ureme.org/kadin-ureme-organi.html Mon, 05 Nov 2018 18:06:34 +0000 Kadın üreme organı, kendi içerisinde bölümleri ayrılan kadın üreme organının belirli görevler üstlendiği belirtilmektedir. Bayanların vücudunun alt kısmında yer alan bacak arasındaki bölüme verilen isimdir. Özel yapısı Kadın üreme organı, kendi içerisinde bölümleri ayrılan kadın üreme organının belirli görevler üstlendiği belirtilmektedir. Bayanların vücudunun alt kısmında yer alan bacak arasındaki bölüme verilen isimdir. Özel yapısı itibariyle birçok görev üstlenirken; özellikle idrar çıkışı, cinsel birliktelik, doğurganlık gibi önemli görevleri üstlenir. Şimdi kadın üreme organı, görevi ve yapısını anlatalım.

  Kadın üreme organı

  Dış organ, bu bölüm bayanlarda doğum kanalının bulunduğu bölgedir. Yapısı itibarıyla ince dudaklar halinde yumuşak dokulara sahip olan bölümdür. Burada bulunan dudaklar birleşik olarak yer alırken; bu bölümün iç kısmında klitoris ismi verilen bir yapı bulunmaktadır. Klitoris ise cinsel birliktelik esnasında uyarılma işlemi gerçekleştirilen bölümdür. Bayanlarda bulunan dış organlar diye nitelendirilen bu bölümde vajinanın girişi olarak tanımlanır. Bu kısımda iki delik bulunmaktadır. Kadın üreme organı içerisindeki deliklerden bir tanesi idrar yapılması için bulunurken, diğer delik ise makat çıkışı olarak tanımlanmaktadır.

  Pelvis, kadın üreme organları içerisinde yer alan pelvis bedenin içerisinde bulunmaktadır. Bayanların bacak arasında leğen kemiğinde pelvis adı verilen, kaslarla örtülü, zar ile kaplı bir alandır.

  Vajina, kadın üreme organları içerisinde yer alan vajina yaklaşık olarak 8 santim uzunluğunda bir ucu rahime bağlı diğer ucu ise alt kısmı açılan esnek yapıda bir bölümdür. Kaslı yapıya sahip olan vajina cinsel birliktelik esnasında erkek sperminin döküldüğü kanal olarak tanımlanmaktadır. Cinsel birliktelik vajina sayesinde gerçekleştirilir ve bu birliktelik esnasında kendiliğinden ıslanır. Islanmasın sayesinde cinsel ilişki esnasında organların sürtünmesi daha kolay olur. Vajina bölümünün alt kısmında kısmet kapalı ince esnek bir zar bulunmaktadır. Toplum arasında kızlık zarı olarak belirtilen zarın penis içeri girdiği zaman ilk ilişki esnasında yırtıldığı belirtilir. Kadın üreme organı, bu süreç içerisinde hafif kanama görünürken; kendiliğinden duran bir kanamadır. Ancak ani zorlama ile oluşan kızlık zarı yırtıklarında fazla kanama meydana geldiği, bazı durumlarda ise durmadığı doktor tarafından durdurulabilir. 

  Rahim, kaslardan yapılmış mesane ile kalın bağırsak arasında yer alan bölümdür. Rahim armutsu bir yapıya benzer. Bayanlarda üreme organı olarak belirtilmektedir. Bu yüzden hamilelik oluştuğu zaman bebeğin yerleştiği kısımdır ve gelişme sürecini bebek bu bölümde tamamlar. Bu süreç içerisinde etrafı kan damarlarıyla kapalı olur. Rahimin görevi hamilelik esnasında bebeğin yaşayacağı ortamı olarak yer almasıdır. Normal bir düzende her ay hormonların etkisiyle kendisini hamileliğe hazırlar. Özellikle bayanların ilk adet öldürdüğü zamandan itibaren menopoz zamanına kadar her ay düzenli olarak kendisini hamilelik için hazırlar. Kadın üreme organı, rahimin alt bölümünde dar ağızlı serviks adı verilen bölüm vardır. Üst kısmının her iki tarafında tüpler bulunmaktadır. Bu tüpler sayesinde yumurtalığın rahime ulaştırılması sağlanır. Erkekten gelen spermin bu bölümdeki yumurtalıkları ile birleşmesi sayesinde döllenme gerçekleşir.

  Yumurtalık, kadın üreme organları içerisinde yer alan yumurtalık rahimin 2 yan kısmında bulunur. Badem şekline benzer yapıda bulunan yumurtalık ergenliğin başladığı andan itibaren olgunlaşmamış yumurta hücreleri barındırır. Ergenlik döneminden itibaren cinsel olgunluk başladığı zaman sağlıklı bir bayanda 28 günde bir adet kanaması görülür. Yalnız her kadında aynı süre bulunmaz. Yaklaşık olarak 22-34 gün arasında görülen adet doğal sayılırken; adet uzunluğu bir haftaya kadar devam edebilir. Kadın üreme organı, adet kanaması vücutta bulunan kirli kanın dışarı atılması ile gerçekleştirilir. Adet döneminden 1 hafta sonra vücutta bulunan yumurtalık hormonları daha fazla salgılanır. Bu süreç içerisinde hamilelik için vücut daha aktif hale]]> Hidra Nasıl Ürer https://www.ureme.org/hidra-nasil-urer.html Mon, 05 Nov 2018 20:02:47 +0000 Hidra nasıl ürer, Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce hidranın ne olduğunu öğrenmek ve yapısını incelemek gerekir. Hidra kelimesi Latince de hydra yani su anlamına gelen kelimeden gelir. Hidra tatlı sularda ve gölle Hidra nasıl ürer, Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce hidranın ne olduğunu öğrenmek ve yapısını incelemek gerekir. Hidra kelimesi Latince de hydra yani su anlamına gelen kelimeden gelir. Hidra tatlı sularda ve göllerde tekil yaşar. Hidralar torbaya benzer ve üst kısmında ağzının yanında dokunaçları bulunur. Hidraların en önemli özellikleri kendilerini yenileyebilir ve kopan bir parçasından yeni bir hidra oluşabilir. En çok bilinen hidralar yeşil hidra ve kara hidradır.

  Hidra nasıl ürer

  Yapılan araştırmalarda hidraların iki şekilde üreme yaptıkları tespit edilmiştir. Bu üreme şekilleri tomurcuklanma ile üreme ve eşeyli üremedir. Hidralar iyi beslendikleri takdirde tomurcuklanma ile bölünebilme özelliğine sahipler. Tabi aynı zamanda eşeyli üreyebilme özelliğine sahipler. Hidra nasıl ürer sorusuna direk eşeyli veya eşeysiz ürer şeklinde cevap verilemez. Çünkü belirtmiş olduğumuz üzere iyi beslenmeleri durumunda eşeysiz yani tomurcuklanma ile üreme yaparken normal koşullarda eşeyli olarak üremeye devam ederler.
  ]]>
  Hayvanlarda Üreme Çeşitleri https://www.ureme.org/hayvanlarda-ureme-cesitleri.html Tue, 06 Nov 2018 10:02:50 +0000 Hayvanlarda üreme çeşitleri, Hayvanlarda insanlarla aynı yada farklı şekillerde üreyerek çoğalmaya devam eder. Bütün canlılar gibi hayvanlarında çoğalması gerekir. Aslında hayvanlarda üreme çeşitleri memeli hayvanlar, sür Hayvanlarda üreme çeşitleri, Hayvanlarda insanlarla aynı yada farklı şekillerde üreyerek çoğalmaya devam eder. Bütün canlılar gibi hayvanlarında çoğalması gerekir. Aslında hayvanlarda üreme çeşitleri memeli hayvanlar, sürüngenler ve solungaçlı hayvanlara göre değişiklik gösterir. Bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme diye sınıflandırılır. Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi içgüdüsel olarak çiftleşme ve üreme isteği oluşur. Aslında hayvanlarda üreme çeşitleri kolay ve anlaşılır bir konudur. Memeliler ve diğerleri diye ayrılınca daha da net öğrenebilirsiniz. 

  Hayvanlarda üreme çeşitleri 
  • İç döllenme çeşitleri, Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi rahim içi ve rahimde döllenme vardır. Bu şekilde üreyerek çoğalırlar. Eşeyli üreyen diğer hayvanlar döllenme içinde büyür. Kuşlarda bu durum olduktan sonra yumurta olarak dışarı çıkar. Döllenmeninde kalan kısmına dışarda devam edilir ki buda kuluçka dönemidir. Kuluçka döneminden sonra yavrular bakıma ihtiyaç duyar. Hayvanlarda üreme çeşitlerinden bir diğeri de gelişimi rahim içinde tamamlar. Süreç hayvandan hayvana arada büyük zaman farklılıkları olacak şekilde kısa yada uzun olur. Sonunda doğum olur ve yavrular bir süre himaye altında kalır. 
  • Dış döllenme çeşitleri, Kurbağa, balık ve suda yaşayan canlılarda dış döllenme ile üreme yapılır. Uygun bir alana yumurta bırakan dişinin yımurtalarına su içerisinde erkek spermleri bir araya gelerek üreme oluşur. Bir seferde çok fazla üreme hücresi şansı daha çok artırır. Yumurtalar gelişimini su içinde tamamlar. Çok fazla yumurta bırakılarak çoğalan bu hayvanların büyük bir kısmında yavrulara bakım yapılmaz.
  ]]>
  Üreme https://www.ureme.org/ureme.html Tue, 06 Nov 2018 14:30:41 +0000 Üreme: Büyüme, gelişme ve çoğalma doğanın kanunudur. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin birbirine benzer bireyler dünyaya getirebilmesi için gerekli olan sistem üreme sistemidir. İnsanlığın hatta dünya yaşamının devam Üreme: Büyüme, gelişme ve çoğalma doğanın kanunudur. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin birbirine benzer bireyler dünyaya getirebilmesi için gerekli olan sistem üreme sistemidir. İnsanlığın hatta dünya yaşamının devam edebilmesi için üremeye gerek vardır. Yoksa hayat durur. Yaşam durur. İleriki yıllarda hiçbir şeyin devamı gelmediği için çok kötü bir yaşam oluşur. Üreme her gelen nesilden farklı farklı bireylerin oluşması demektir. Yoksa bu zamana kadar hiçbir insan hiçbir canlı yaratık kalmazdı. Canlılığın devamı için gerekli olan üreme gen aktarımı sayesinde olur. Genetik çeşitlilik sayesinde hem yeni oluşan bireyler birbirinden farklı hem de sağlıklı bireylerin oluşmasına yardımcı olur. DNA'nın yapı ve dizilişinden dolayı kaynaklanan gen aktarımı sayesinde yeni oluşan bireyin 46 kromozomu bulunur. 23 anneden 23 babadan gelen kromozomun birleşimi sonucunda yeni sağlıklı bir birey oluşur. Üremenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şey hücrelerdir. Hücreler olmadan ne gen aktarımı ne de genetik çeşitlilik olmaz. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde üreme farklı şekillerde oluşur. Örneğin insanlarda üreme olayının gerçekleşmesi için cinsel ilişki gerekirken, bitkilerde eşeyli ya da eşeysiz üreme ile üreme olayı gerçekleşir.

  Eşeysiz üreme: Üreme gerçekleşecek olan canlının vücudundaki bir hücreden yeni birey oluşmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremede mitoz bölünme gerçekleştiği için yeni oluşan birey tamamen üreme gerçekleşen canlıya benzer. Eşeysiz üreme çeşitli yollarla oluşmaktadır. Şimdi bu maddelere bir bakalım.

  Eşeysiz üreme çeşitleri: 
  • Bölünerek üreme: Belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa gelen hücreler bölünmek zorunda kalır. Ve yeni oluşan hücreler aynı kendilerine benzerler.
  • Rejenerasyonla çoğalma: Aslında tam manasıyla bir üreme değildir. Çünkü rejenerasyon ile üreyen canlının aslında istenmeden vücudundan bir parça kopar ve o parça da yeni bir hücrenin oluşmasına neden olur. Rejenerasyon ile üremeye örnek vermek gerekirse eğer; deniz yıldızı en güzel örnektir. 
  • Tomurcuklanarak üreme: Oluşan canlının vücudundan küçük bir tomurcuklanma görülür. Ve bu tomurcuklanma ile yeni bireyin oluşumu başlar. Tomurcuklanarak üreyen canlılar ise; hidra, bira maysı ve süngerler örnek verilebilir.
  • Vejetatif üreme: Genel olarak bu üreme şeklinde bitkilerin gövdesinden koparılan bir parça filiz toprağa ekilerek yeni canlının oluşumu gözlemlenir. Hemen hemen bütün bitkiler vejetatif üreme yapmaktadır.
  • Sporla üreme: Canlıların vücunda oluşan ve spor adı verilen bu madde ile üreme gerçekleşir. Sporla üremeye su yosunları en güzel örnek olarak verilebilir.
  Eşeyli üreme: Farklı yapıdaki iki üreme hücresinin bir araya gelmesi sonucunda oluşan döllenme olayına eşeyli üreme denir. Eşeyli üremedeki üreme hücrelerine verilen isim gamettir. Bu gamet hücreler yani kadın üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi spermin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Eşeyli üreme sonucunda oluşan yeni birey anne ve babadan farklıdır. Çünkü eşeyli üremede DNA dizilişi ve yapısı farklı olduğu için yeni oluşan bireyde farklıdır. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik mevcuttur.

  Eşeyli üreme çeşitleri ise:
  • Krosingover: Kelime anlamı parça değişimi olan krosingover oluşumu kromozomların birbiri ile yer değiştirmesi olayıdır.
  • Homolog kromozomlarda paylaşım
  • Döllenme: Gamet yani üreme hücrelerinin bir araya gelmesi olayıdır. Kadınların üreme için gerekli olan hücresi yumurta ile erkeklerde üreme için gerekli olan spermin birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenen yumurta ile yeni canlının oluşumu başlamış olur.
  • Mutasyon: Döllenme esnasında DNA'da ve RNA' da meydana gelen dizilme hatasıdır. Mutasyonlar sonucunda yeni oluşan bireyde bazı farklılıklar gözlemlenir. Mesela altı parmaklılık ya da down sendromu mutasyon sonucunda meydana gelmektedir.
  • Japon Balığı Üreme https://www.ureme.org/japon-baligi-ureme.html Tue, 06 Nov 2018 19:29:34 +0000 Japon balığı üreme, ile ilgili birçok balık besleyen ve bu işin ticaretini yapan insan bilgi sahibidir ancak bu bilgiler ne ölçüde doğrudur bunu anlayabilmek için bu konu hakkında biraz konuşalım.Japon balıklarında dişi Japon balığı üreme, ile ilgili birçok balık besleyen ve bu işin ticaretini yapan insan bilgi sahibidir ancak bu bilgiler ne ölçüde doğrudur bunu anlayabilmek için bu konu hakkında biraz konuşalım.
   Japon balıklarında dişi balık ile erkek balığı ayırt etmek diğer balık türlerini ayırt etmeye göre daha basittir. Balıkları ayırt etmek için ergenlik dönemi sürecini tamamlamış ve üreme zamanına ulaşmış olmaları gerekir. Japon balıkları ergenlik döneminin sonuna ancak 2 yaşında ulaşırlar. Ancak bu durum balığın ne kadar iyi bakıldığına da bağlıdır. Yani yediği yem ve su ısısı gibi etkenlerde japon balığı üreme dönemini etkiler. Japon balıklarının en verimli üreme dönemi iki ile dört yaş arasıdır. Japon balıkları normal şartlar altında yaz mevsiminde üreme yaparlar ancak su ısısı ayarlanırsa yılın her mevsiminde üreme yapabilirler.

   Japon balıkları nasıl ayırt edilir
   • Dişi japon balıkları erkeklere göre daha toplu olurlar bunun sebebi yumurtalardır
   • Erkek japon balıklarının ise solungaç çevrelerinde sivilceye benzeyen kabarcıklar oluşur ve üreme döneminden birkaç gün önce dişi japon balığının arkasından takip etmeye başlar 
   Japon balığı üreme metodu için en uygun akvaryum uzun ve alçak olan akvaryum türleridir. Bu akvaryumlar güneşi gören bir yerde bulundurulmalıdır. Akvaryum ısısını bazen biraz düşürmek balıkları üremeye teşvik edebilir. Bir dişi japon balığı bir seferde binlerce yumurta bırakabilir ve eğer dişi japon balığının beslenmesi iyiyse birkaç sefer yumurtlayabilir. Japon balığı üreme konusu hakkında verilen bu bilgileri takip ederek üreme hızını ve düzenini sağlayabilirsiniz.
   ]]>
   İnsanda Üreme Sistemi https://www.ureme.org/insanda-ureme-sistemi.html Wed, 07 Nov 2018 10:41:21 +0000 İnsanlarda üreme sistemi, Vücudun en önemli sistemlerinden birisi de üreme sistemidir. Üreme sadece insanlarda olmadığı gibi bitkilerde ve hayvanlarda da üreme olayı gerçekleşmektedir. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek i İnsanlarda üreme sistemi, Vücudun en önemli sistemlerinden birisi de üreme sistemidir. Üreme sadece insanlarda olmadığı gibi bitkilerde ve hayvanlarda da üreme olayı gerçekleşmektedir. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için mutlaka büyüyüp gelişme gerekir. Kendilerinden başka bireylerin dünyaya gelebilmesi için de üremeleri gerekir. İnsanlığın devam edebilmesi için üreme şarttır. Çünkü hayvanlarda görüldüğü üzere neslin sonuna gelinir. Bu yüzden insanoğlunun da kendisi gibi yeni bireylerin meydana getirmesi gerekmektedir. Doğada bulunan ve yaşamını sürdürebilen bütün canlıların soylarını devam ettirebilmesi için üremeleri gerekir. Her canlıda üreme yapabilir. İnsanlardaki üreme sistemi diğer canlılara göre farklılık göstermektedir. İnsanlar üreme yaparken kendilerinden olan bireyin bazı kalıtsal özellikleri de bünyesinde barındırması gereklidir. Bu kalıtsal özellikler de DNA yolu ile yeni bireye geçmektedir. O yüzdendir ki yeni oluşan bireylerin anne ya da babaya benzediği söylenir. İnsanlarda üreme sistemi kadınlara ve erkeklerde farklı bir şekilde yaratılmıştır. Öncelikle üreme olayının gerçekleşmesi için kadın üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi spermin bir araya gelmesi gerekir. Gametlerin yani erkek ve kadın üreme hücrelerinin bir araya gelmesi sonucunda yeni oluşacak bireyin döllenmesi gerekir.

   İnsanlarda üreme sistemi

   Kadın üreme hücresi (yumurta): Kadınların üreme sistemi erkeklerin üreme sistemi farklı olarak yaratılmıştır. Kadın üreme hücresine yumurta denir. Kadın üreme hücresi olan yumurta büyük ve hareket etmeyen bir yapıya sahiptir. Yumurtanın içerisinde çok fazla miktarda sitoplazma vardır. İçerisinde bulunan besin maddeleri yumurtanın hareketsiz olmasına neden olur. Yumurta hücresinin kamçısı olmadığı için hareket edemez. Spermlere göre daha az sayıda ve hareketsiz bir yapıya sahiptir.

   Erkek üreme hücresi (sperm): Erkeklerin üreme sistemi kadınların üreme sisteminden farklıdır. Erkek üreme hücresine sperm denir. Sperm hücresinin kamçılı bir yapısı vardır. Çok kolay hareket edebildiğinden dolayı hareketli bir yapıya sahiptir. Çok fazla miktarda sperm hücresi bulunmaktadır. Sperm hücresinin içerideki sitoplazma miktarı az olduğu için yumurta hücresine göre oldukça küçüktür. Yumurta hücresi baş, orta ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur. Kuyruk kısmının kamçılı olmasından dolayı çok çabuk hareket eder.

   İnsanlarda üreme sistemi, kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösteren bu üreme sisteminin bölümlerini söyleyelim. Kadınlarda üreme sistemi toplamda dört bölümden oluşmaktadır bunlar:
   • Yumurtalık (ovaryum)
   • Yumurta kanalı 
   • Döl yatağı (rahim)
   • Vajina
   Erkeklerde de üreme sisteminin yapısı toplamda dört bölümden oluşmaktadır. Bu organlara bakacak olursak eğer:
   • Testisler 
   • Sperm kanalı
   • Sperm keseciği
   • Penis
   Döllenme işlemi kadınlarda meydan gelmektedir. Kadın üreme hücresi olan yumurta hücresi ile erkek üreme hücresi olan spermin birleşmesi ile döllenme işlemi gerçekleşir. Yumurta ve sperm hücresinde bulunan kalıtsal faktörler yeni bireye geçer. Bu sayede yeni oluşan bireyin anne ve babasına benzemesi çok önemlidir. Bu gen aktarımı sayesinde genetik çeşitlilik meydana geldir. İnsanda üreme de bu şekilde gerçekleşir.
   ]]>
   Bitkilerde Vejetatif Üreme https://www.ureme.org/bitkilerde-vejetatif-ureme.html Wed, 07 Nov 2018 18:31:05 +0000 Bitkilerde vejetatif üreme, bitkilerin kök, yaprak ve gövde kısımlarında gerçekleşen bir durumdur. Bitkilerin vejetatif organları ile temel bitkisi aynı genetik yapıya sahiptir. Bitkilerde vejetatif üreme, eşeysiz üreme tür Bitkilerde vejetatif üreme, bitkilerin kök, yaprak ve gövde kısımlarında gerçekleşen bir durumdur. Bitkilerin vejetatif organları ile temel bitkisi aynı genetik yapıya sahiptir. Bitkilerde vejetatif üreme, eşeysiz üreme türleri arasında yer almaktadır. Bitkilerde vejetatif üreme, eşeysiz üreme çeşitleri arasında yer almaktadır.

  Bitkilerde vejetatif üreme nasıl olur
  • Göz yaşı bitkisinde vejetatif üreme tomurcuk kısmında bulunan küçük yapılı bitkiler sayesinde gerçekleşir. Göz yaşı bitkisinde vejetatif üreme gerçekleştikten sonra temel bitki bölgesinden ayrılan toprağa yerleşen bitkilerden taze göz yaşı bitkileri meydana gelir.
  • Bitkilerde vejetatif üreme, yapısı yüksek olan bazı bitki türlerinin gövde ile kök kısımlarında gerçekleşir. Yüksek yapılı bu bitkilerin temel bitki ile genetik yapıya sahiptir. Bu kısımlara yine vejetatif üreme denilmektedir.
  • Ziraat ile tarım alanında oldukça bilinen bu yöntem çok farklı biçimlerde uygulanır. Yapısı yüksek olan bitki türlerinin kendi özellikleri senelerce aynı kalması için vejetatif üreme sayesinde çoğalma gerekmektedir. Gül, kavak ve söğüt gibi bitkilerin belirli kısımlarından alınan dallar yeniden köklendirilir. Bu işlemden sonra toprağa tekrardan ekim yapılır. Yeniden ekilen bitki büyür ve yeni bitkiler verir. Bu olaya çelikle üretme adı verilir.
  • Bitkilerde vejetatif üreme, çilekte sürünücü gövde kısımlarında yer alan düğümler yeniden köklenerek taze çilek verir. 
  • Patates bitkisinde vejetatif üreme, toprağın altında kalan yumru kısımları üstünde yer alan göz olarak adlandırılan kısımlarda meydana gelir. Bu kısımlardan yeni patatesler oluşur. Bu işleme göz ile üretme adı verilir.
  • Ayrık otu ile zambak bitkilerinde vejetatif üreme, bitkilerin rizom adı verilen toprak altında kalan gövde kısımlarında gerçekleşir.
  ]]>
  Mayoz Ve Eşeyli Üreme https://www.ureme.org/mayoz-ve-eseyli-ureme.html Thu, 08 Nov 2018 11:37:25 +0000 Mayoz Ve Eşeyli Üreme,  eşeyli üreme dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek  üreme hücresi olan spermin çekirdeklerinin birleşmesi ile yeni bir canlıda meydana gelmesi olayıdır. Eşeyli üreme ile dişi ve erkek bireyin gene Mayoz Ve Eşeyli Üreme,  eşeyli üreme dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek  üreme hücresi olan spermin çekirdeklerinin birleşmesi ile yeni bir canlıda meydana gelmesi olayıdır. Eşeyli üreme ile dişi ve erkek bireyin genetik özellikleri yavrulara aktarılır. Bu kalıtsal özelliklerin yavruları aktarılabilmesi için mitozdan farklı bir hücre bölünmesi gerçekleşir. Bu bölünme mayoz bölünmedir. Mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri (sperm, yumurta, polen) oluşur. İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46 kromozom vardır. Üreme organlarında bulunan üreme ana hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek "n" sayıda yani 23 kromozomlu üreme hücrelerini (sperm, yumurta) oluşturur. İnsanlarda mayoz bölünme sonucu oluşan 23 kromozomlu üreme hücreleri, üreme olayında görev alır. Eşeyli üremenin temelini oluşturan mayoz bölünme sayesinde, 23 kromozomlu sperm ile 23 kromozomlu yumurta birleşir ve 46 kromozomlu yeni bir canlı oluşur. Eğer bu olayda sperm ve yumurta hücrelerinin kromozom sayıları 23 olmasaydı yeni oluşan canlının kromozom sayısı 46 olamazdı. Bu nedenle mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılar için çok önemlidir. Tür içinde nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan en temel olayı Mayoz Ve Eşeyli üremedir.

  Mayoz bölünme sırasında görülen önemli bir olay bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik özelliklerinin birbirinin aynı olmamasını sağlar. Bu olaya parça değişimi denir. Canlıların vücut hücrelerinde bir anneden diğeri babadan gelen aynı şekil, büyüklük ve kalıtsal özelliklere sahip kromozom çifti bulunur. Bunlara Homolog kromozom denir. Homolog kromozomlar üzerinde aynı kalıtsal karaktere (saç şekli, göz rengi gibi) ait genler bulunur. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasındaki gen alışverişi denilen parça değişimi olayı görülür. Bu sayede mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler birbirinden ve ana hücreden farklı genetik özelliklere sahip olur. Mayoz bölünme sonucu oluşan üreme hücreleri farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasaydı aynı anne ve babanın çocuklara hep birbirinin aynı olurdu. Bu nedenle mayoz bölünme tür içerisinde genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan en önemli olaydır. 

  Eşeyli üremeden; mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşur, üreme hücreleri birleşip oluşan yeni canlı mitoz bölünmeler geçirerek gelişir. 

  Mayoz bölünme özellikleri
  • Bir hücreden dört yeni hücre oluşur.
  • Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
  • Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır. 
  • Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.
  Mayoz bölünme evreleri; 

  Mayoz 1 ve Mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Bu iki aşamada kendi arasında ayrılır.
  İnterfaz evresi; bu evrede DNA eşlenir ve kromozomlar oluşur.
  Profaz 1 evresi; çekirdek zarı erir ve kromozomlar belirginleşir. Homolog kromozomlar birbiri üstüne kıvrılarak parça değişimi yapar.
  Metefaz 1 evresi; parça değişimi yapan homolog kromozomlar hücrenin ortasında dizilir.
  Anafaz 1 evresi; homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir.
  Telofaz 1 evresi; çekirdek bölünmesi tamamlanır ve birinci sitoplazma bölünmesi başlar. 
  Mayoz 1 sonunda 2n kromozomlu hücreden n kromozomlu 2 yarı hücre oluşmuştur.
  Profaz 2 evresi; çekirdek zarının erimesiyle kromozomlar sitoplazmaya dağılır.
  Metafaz 2 evresi; kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
  Anafaz 2 evresi; kromozomlar ayrılır. 
  Telofaz 2 evresi; ikinci çekirdek bölünmesi tamamlanır ve ikinci sitoplazma bölünmesi başlar.
  Mayoz 2 tamamlanarak 4 ile oluşur.
  ]]>
  Bölünerek Üreme https://www.ureme.org/bolunerek-ureme.html Thu, 08 Nov 2018 21:31:48 +0000 Bölünerek Üreme, Tek hücreli organizmalarda rastlanan neslini devam ettirebilme olayıdır. Tek hücreli bir canlının ikiye bölünerek iki yeni yavru birey meydana gelmesi olayıdır. Mitoz bölünme ile meydana gelir. Bölünerek üre Bölünerek Üreme, Tek hücreli organizmalarda rastlanan neslini devam ettirebilme olayıdır. Tek hücreli bir canlının ikiye bölünerek iki yeni yavru birey meydana gelmesi olayıdır. Mitoz bölünme ile meydana gelir. Bölünerek üreme biyolojideki en basit üreme şekli olarak değerlendirilir. Temeli mitoza dayanır. Tek hücreli ilkel canlılar, bakteriler, bazı mayalar ve arke bakteriler bölünerek çoğalır. Bu canlılar bölünme haricinde başka üreme yolları da kullanırlar. İkiye bölünerek çoğalmada meydan gelen yavru bireyler birbiri ile eşit büyüklükte ve aynı kalıtsal özelliğe sahiptir.

  Bakterilerde bölünerek üreme: Bakterilerde bölünerek üremenin çeşitli safları vardır. Bu safhalar DNA nın kendini eşlemesiyle başlar.Bu safhada hücre enine ve boyuna gelişerek büyür. Eşlenen DNA birbirinden ayrılır. Eşlenen DNA birbirinden ayrılır. Bakterilerin ve arkelerin hücre zarı içe doğru çekilir ve çöker. İki anaç hücre arasında yeni bir hücre duvarı oluşur. Bazı bakteriler uygun şartlarda 20 dakikada bir bölünür ve çoğalır. Doğal koşullarda ortamdaki sıcaklığın yükselip alçalması, besin seviyesinin az olması, pH değişimleri sistem atıklarının toparlanması bakterilerin bölünerek üremesini sınırlandıran etkenlerdendir. 

  Birer ökaryot hücre niteliğindeki protistlerde eşeysiz üreme şekli mitozla temellendirilir. Aynı anda hem Karyokinez hem de Sitokinez'in olduğu tespit edilir. Bu gibi canlılarda bölünme canlı türüne göre çeşitlilik gösterir ve farkı bölgelerde başlar. Örneğin paremesyum eninee bölünürken amip iki yönlü öglena ise boyuna bölünür.
  ]]>
  Mantarlarda Üreme https://www.ureme.org/mantarlarda-ureme.html Fri, 09 Nov 2018 07:22:19 +0000 Mantarlarda Üreme olayı eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere 2 temel şekilde meydana gelmektedir. Mantar ister eşeyli ister eşeysiz üreme olsun spor hücreleri oluştururlar. Sporların oluşma yerleri humenium olarak isimlendiri Mantarlarda Üreme olayı eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere 2 temel şekilde meydana gelmektedir. Mantar ister eşeyli ister eşeysiz üreme olsun spor hücreleri oluştururlar. Sporların oluşma yerleri humenium olarak isimlendirilen yapıların içinde oluşmaktadır. Rüzgar gibi çeşitli etkenler ile toprağa dökülmüş olan spor hücreleri çevreye yayılır. Bir spor hücresi uygun çevre şartları oluşana dek toprak içinde yıllarca canlı kalabilmektedir. 

Mantarların gelişmesi 

Mantarlarda üreme spor hücreleri olmaktadır. Spor hücrelerinin çimlenerek mantarların oluşmasını sağlayabilmesi için nemli ortam gerekir. Yağmur yağdıktan sonra toprak içinde bulunmakta olan sporlar çimlenirler. Mantarların arasında tek hücreye sahip olan türleri tomurcuklanma ile çoğalırlar. Su içinde yaşayan ve eşeysiz üreme ile çoğalanlar zoospor hücreleri ile çoğalırlar. 

Mantarlarda yaşam döngü süreci aşamaları 

Mantarlarda üreme sonrasında oluşan yapıların yaşam süreci 2 temel aşama ile ilerleme göstermektedir. Bu iki aşama şöyledir; 

Somatik aşama: Bu aşama mantarların beslenmesi ve beslenme için yaptıkları aktivitelerin yapıldığı aşamadır. 

Üreme aşaması: Spor hücrelerinin oluşarak somatik yapılar ve öbür üreme yapılarında kullanılması ile tamamlanan aşamadır. 
Mantarlarda üreme ve sonrasındaki yaşam döngü süreci spor hücrelerinin oluşması ile sonuç bulan eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olaylarını kapsamaktadır. Mantarlarda ister eşeyli ister eşeysiz üreme ile olsun meydana gelen yaşam döngü sürecinin tamamına holomorf denmektedir. Bu süreç özelde sadece eşeysiz üreme  ile alakası aşamasına anamorf, eşeyli üreme ile ilgili aşamaya telemorf denmektedir. 

Mantarlarda üreme üzerinde etkili olan etkenler 

Mantarda üreme olayının gerçekleşmesi için nem mutlak gereklidir. Ortamdaki nem oranının artması mantarların üremesi üzerinde oldukça etkilidir. Öyle ki ortamdaki nem oranının artmasıyla mantarların çoğalması hız kazanmaktadır. Mantar çeşitlerinin farklı olması ihtiyaç duydukları nem oranı da değişme göstermektedir. Örneğin bazı mantar türleri çevredeki nem oranı %10-15 gibi oldukça düşük olması sporların çimlenmesi için yeterli olmaktadır. Patojen özelliğe sahip olan mantarlar hayvan ya da insan vücudunda hastalık oluşturma özelliği gösterirler. Mesela derinin az da olsa nemli olması bu mantarların gelişmesi ve hastalık oluşturmaları için yeterli olmaktadır. Mantarlarda üreme için oluşturulan sporların çevredeki nem oranına ihtiyaçları kadar ikinci önemli faktör ortam sıcaklığıdır. Ortam sıcaklığının uygun değerleri arasında değişiklikler görülür. Sporlar 0 derece ile 60 derece arasında çimlenebilmektedirler. Spor hücrelerinin değişen çevresel şartlarına karşı dayanıklı olmaları mantarlarda üreme için çok önemli ayrıcalıklar sağlamaktadır. Mantarların ışık faktörü olmadan da üreme gerçekleşebilir. Mantarların havada bulunan oksijenin oranı üremenin gerçekleşebilmesi için yeterli olmaktadır.  
]]>
Tomurcuklanarak Üreme https://www.ureme.org/tomurcuklanarak-ureme.html Fri, 09 Nov 2018 22:53:24 +0000 Tomurcuklanarak Üreme, eşeysiz üremenin çeşitlerindendir. Eşeysiz üreme de; bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, yenilenerek üreme, vejetatif üreme gibi üreme şekilleri bulunmaktadır. Eşeysiz üreme; tek bir canlıdan Tomurcuklanarak Üreme, eşeysiz üremenin çeşitlerindendir. Eşeysiz üreme de; bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, yenilenerek üreme, vejetatif üreme gibi üreme şekilleri bulunmaktadır. Eşeysiz üreme; tek bir canlıdan canlı üremesidir. eşeysiz üremede üremeyi gerçekleştiren canlıya, çoğalttığı canlı birebir benzer. 

Tomurcuklanarak Üreme Hangi Canlılarda Nasıl Gerçekleşir

Maya hücresi, deniz anası, sünger ve hidrada tomurcuklanarak üreme şekli görülmektedir. Esas canlıdaki tomurcuğun zamanla büyümesi ve yeni bir canlıyı meydana getirmesi durumu tomurcuklanarak üremeyi tanımlar. Tomurcuklanarak üreme ile çoğalan maya hücresinin üremesi, iki farklı şekilde incelenmektedir. 

Aseksüel üremede, mayaların bazıları tomurcuklanarak, bazıları da bölünerek çoğalmaktadır. Tomurcuklanarak çoğalmada; hücrenin bir tarafında kabarcık oluşur. Zamanla gelişimini tamamlar ve ana hücrenin ölçülerine ulaşır. Yeni meydana gelen hücre ayrılır veya bitişik olarak yaşar. Birbirine bitişik iki hücre ise tomurcuklar meydana getirerek üreme işlemini sürdürürler. Bölünerek çoğalma bakterilerde görüldüğü gibi maya hücresi bir septum ile ikiye ayrılmaktadır. Seksüel üreme şeklinde de zigot oluşumu olur. Gamet formasyonu gibi üreme görülür. 

Tomurcuklanarak üreme yapan canlılardan deniz anaları; kendi kendilerini kopyalayarak ve tomurcuklanarak çoğalmaktadır.
Bazı sünger türlerinde de tomurcuklanarak üreme görülmektedir. Olumsuz çevre şartlarında süngerler küçük tomurcuk, yani hücrelerini bırakırlar. Bu tomurcuk dayanıklı olmaktadır. Uygun koşullar bulduğunda tomurcuk gelişimini sürdürmektedir.
]]>
Üreme Sistemi https://www.ureme.org/ureme-sistemi.html Sat, 10 Nov 2018 02:47:52 +0000 Üreme Sistemi, insanlarda ve birçok canlıda neslin devam edebilmesi için üremenin olması gerekir. Nesillerini devam ettirmek için üremek zorunda olan insanların üremesi; mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerin Üreme Sistemi, insanlarda ve birçok canlıda neslin devam edebilmesi için üremenin olması gerekir. Nesillerini devam ettirmek için üremek zorunda olan insanların üremesi; mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşup döllenmesi ile başlar. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşup, döllenmesi ve büyüyüp bebek halini alması için bazı yapı ve organlar görev alır. Bu görev alan yapı ve organlar üreme sistemini oluşturur. Üreme sistemini oluşturan yapıları inceleyelim şimdi. Dişi üreme ve erkek üreme sistemleri birbirinden farklıdır. Yeni bir canlının oluşabilmesi için her iki üreme sistemininde sağlıklı olup birlikte görev yapması gerekir. 

Dişi üreme sistemi yapı ve organlar

Yumurtalık; sağlıklı dişi bireylerde iki adet yumurtalık vardır. Yumurtalık; dişi üreme hücresi olan yumurtanın üretildiği yerdir. Yumurta hücresi; küre şeklindedir, büyük ve hareketsizdir, hücre zarı çekirdek ve sitoplazmadan oluşur.

Yumurta kanalı; yumurtalıkta üretilen yumurtanın, döl yatağına ulaşmasını sağlayan bir kanaldır. Döllenme yumurta kanalında gerçekleşir. Döllenen yumurta yani zigot, gelişimine yumurta kanalından başlar. 

Döl yatağı (rahim); zigotun yerleştiği ve geliştiği kısımdır. Zigot gelişimini rahimde tamamlar ve bebeği oluşturur. Zigotun gelişip bebeği oluşturma süresince, beslenmesi, oksijenlenmesi ve atıkların atılabilmesi için ortam hazırlar.

Vajina; döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan organdır. Spermlerin dişi vücuduna bırakıldığı organ vajinadır. Ve vajina doğum kanalı olarak da görev yapar.

Erkek üreme sistemi yapı ve organlar

Testisler; erkeklerde vücut dışında bir kese içinde iki adet testis bulunur. Erkek üreme hücresi olan spermlerin üretildiği kısım testislerdir. Erkek üreme hücresi; baş, boyun ve kuyruk kısmından oluşur. Baş kısmı elips şeklindedir. Küçüktür ve kuyruğu sayesinde hareketlidir. Baş kısmında hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.

Sperm kanalı; testislerde oluşan spermin penise iletilmesini sağlayan bir kanaldır.

Salgı bezleri; spermlere kaygan bir ortam oluşturarak hareketlerini kolaylaştıran bir sıvı üretir. 

Penis; spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı atılmasını sağlayan organdır. 
]]>
Memelilerde Üreme https://www.ureme.org/memelilerde-ureme.html Sat, 10 Nov 2018 06:38:54 +0000 Memelilerde üreme, eşeyli üreme şeklinde gerçekleşir. Yumurta ve spermin birleşmesiyle dişinin vücudunda oluşan iç döllenme üremenin ilk adımını atar. Döllenmeyle gelişen zigot embriyonun oluşmasını sağlar. Gebelik boyunc Memelilerde üreme, eşeyli üreme şeklinde gerçekleşir. Yumurta ve spermin birleşmesiyle dişinin vücudunda oluşan iç döllenme üremenin ilk adımını atar. Döllenmeyle gelişen zigot embriyonun oluşmasını sağlar. Gebelik boyunca embriyo dişi canlının vücudunda gelişir. Memeliler doğum sonrasında yavrularına bakar ve yavrularını sütle besler.

Memelilerde üreme iç döllenmeyle olur. Dişi ve erkek üreme hücreleri dişi canlının vücudunda birleşir. İç döllenmede yavru verme olasılığı dış döllenmeyle kıyaslandığında daha yüksektir. Memeli hayvanlar, insanlar, sürüngenler, kuşlar, suda yaşam süren memeliler, karada yaşaşan memeliler iç döllenmeyle ürerler. İç döllenmede erkek üreme hücreleri çok sayıda olurken, dişi üreme hücreleri az sayıdadır. Bu sayısal oran dış döllenmenin tam tersi şeklinde işler.

Memelilerde üreme özellikleri

İç döllenmeyle oluşan memelilerde üreme sonrası doğumla yeni canlı dünyaya gelir. Dişi bir süre yavrusuna bakar. Yani memelilerde yeni doğan yavruların annenin bakımına ihtiyacı olur. Bir süre anne tarafından yavrular sütle beslenir. Yumurtlayan memeliler ya da tek delikliler denilen ekidne, ornitorek gibi türler dışında memelilerde döllenen yumurta vücut dışına atılmaz. Döllenen yumurta tüm gelişimini dişi canlının bedeninde tamamlar. Gebelik denilen bu süreç her türden memeli canlıda farklı olur. Gelişme süreci tamamlandığında yavru doğarak dünyaya gelir. Buna da doğum adı verilir. Memelilerin bazı gruplarında yavru beslenmede anneye bağımlı olurken, bazı türlerde yavru doğduğu andan itibaren kendi başının çaresine bakacak kadar gelişebilir. Bazı türlerde de yavrular uzun süre annenin bakımına ihtiyaç duyar.

Memelilerde üreme sisteminde yavru anne karnında döl yatağı adı verilen bir organda gelişimini sürdürür. Torba şeklindeki bir yapısı olan bu organın içi boş, etrafı kaslarla çevrilidir. Gebelik boyunca yavru burada gelişir ve barınır. Yumurta hücresinin anne vücudunda gelişimine devam etmesi, annenin vücudunda döllenmesiyle olur. Erkek memeli erbezlerinde üretilen spermleri penis, kamış denilen üreme organı yardımıyla dişinin vücuduna aktarır. Er suyunda yüzen spermler cinsel birleşme ya da çiftleşmeyle dişi memelinin döl yoluna bırakılır. Buradan spermler döl yatağına gider. Erkek memelinin idrar boşaltım yolu kamıştan geçer. Ancak çiftleşmede beyindeki kontrol mekanizması idrar torbası boşalmasını engeller.

Dişi memelinin yumurta hücreleri ise yumurtalık  denilen organda üretilir. Yumurtalıklardan çıkan iki kanalın yani fallop tüplerinin yardımıyla yumurta hücresi döl yatağı üst kısmına gelir. Çiftleşme olduğu takdirde, döl yoluna gelen spermler burayı geçerek döl yatağından yukarıya çıkar ve yumurtalık kanalına ulaşırlar. Kanallardan inen yumurta hücresiyle karşılaştıkları zaman, spermler yumurtayı döller. Erkek memeli her çiftleşme sırasında milyonlarca spermi döl yoluna bırakır, ancak çiftleşme sadece bir sperm tarafından olur. Döllenen yumurta kanallardan inerek döl yatağına yerleşir. Bu aşamaya kadar döl yatağının içi döllenen yumurta için hazır hale gelmiş olur. Daha öncekinden kalın olan dokuya yumurta yerleşir. Burada bölünerek çoğalmaya başlar. Embriyo oksijenini ve besinini dişi canlının kan damarlarından sağlar. Memelilerde üreme bu aşamalarla gerçekleşir.
]]>
Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme https://www.ureme.org/eseyli-ve-eseysiz-ureme.html Sat, 10 Nov 2018 13:19:37 +0000 Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme, bütün canlıların üreme nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli üreme çeşitleridir. Eşeyli eşeysiz üreme hem nesillerini hemde özelliklerini nesilden nesle aktarmak için uygulanan çoğalma yön Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme, bütün canlıların üreme nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli üreme çeşitleridir. Eşeyli eşeysiz üreme hem nesillerini hemde özelliklerini nesilden nesle aktarmak için uygulanan çoğalma yöntemidir. Bu sebepten dolayı yeryüzünde iki ana ürüme biçimi vardır. Bunlar eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır hadi birlikte inceleyelim. Makalemizi eşeyli ve eşeysiz üreme olarak ayrı ayrı anlatacağım. 

Eşeyli ve Eşeysiz Üremede;

Eşeyli Üreme
 • Bu üreme çeşidinde meydana gelen canlı sayısı oldukça azdır. Az olmalarına rağmen çevre ile uyum içinde olurlar.
 • Eşeyli üreme sonucunda dişi ile erkek ata meydana gelir. Bunlar eşeyli üremenin ferdi olarak adlandırılır.
 • Eşeyli üreme, çeşitleri arasında yeni gen oluşturduklarından dolayı dışarıdan gelen her türlü zorluğa çok daha dayanıklı olurlar.
 • Birbiri ile aynı özelliklere sahip olan canlının üreme organlarının bir araya gelmesi sonucunda zigottan yeni bireyler oluşur.
 • Kendi türlerine ait olan nitelikleri daima korur.
 • Eşeyli üremenin temelinde döllenme ve mayoz vardır.
 • Eğer genetik çeşitlilik gösterir ise evrim hızlanır.
 • Eşeysiz üreme yapan bazı canlı türlerinde, hayvan türlerinde ve yüksek yapılı bitkilerde eşeyli üreme görülür.
 • Eşeyli üreme eşeysiz üreme türüne göre farklılık göstermektedir. Eşeyli üreme sonucunda ortaya çıkan iki ata türüne ait olan niteliklerden sayılması imkansız olan birleşmelere sahip olan yeni kişiler dünyaya gelir.
Eşeyli Üreme Gametlerin Büyüklüklerinde Olan Değişiklik Sebebi İle Ayrılmıştır:

Oogami: Eşeyli olan bu çeşit oldukça hareketli, kamçılı ve erkek gamettir. Stoplazma sayısı oldukça fazladır, dişidir, hareketsizdir ve oldukça büyüktür. Bu gamet çeşidi bitkilerde, insanda, hayvanlarda ve kendini yenileyerek gelişen her şeye görülür.

İzogami: Dişi ile erkek gamet büyüklük ve dış görünüş açısından ikisi de birbirine benzemektedir. Bu gametlerin her ikisi de oldukça hareketli ve kamçılıdır. Bu gamet çeşidine ayrıca izogamet adı da verilir. Bu iki gamet birbirinden farklı veya birbiri ile aynı bireylerden oluşabilir. Bu bireyler; spyrongia, chlamydomonas ve ulotrix'dir.

Heterogami Ve Anizogomi: Eşeyli üremede dişi gamet büyüktür. Erkek olan küçük yapılı gamettir. Bu iki gamet türü de oldukça hareketli ve kamçılıdır. 

Eşeyli ve Eşeysiz Üremede;
Eşeysiz Üreme
 • Eşeysiz üreme, ilkel ve tek hücreli olan canlılarda görülmektedir.
 • Eşeysiz üremenin tek atası bulunur.
 • Eşeyli üremeye göre evrim hızı oldukça düşük olur.
 • Bölünme işlemi gerçekleştikten sonra ortaya çıkan bütün hücrelerde birbirine benzemektedir. Temel bireyin bütün nitelikleri yavruya aktarılmaktadır.
 • Eşeysiz üreme türünde çok kısa sürede birçok canlı meydana gelir.
 • Eşeysiz üreme sonrasında ortaya çıkan canlı ortama uyum sağlamakta güçlük çeker.
 • Eşeysiz üreme çeşitlilik sağlayamaz sadece mutasyon geçirerek sağlar.
 • Döllenme gerçekleşmez, mitoz bölünme yaparak çoğalır.
Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Sporla Çoğalma: Eşeysiz üremede bu çoğalma çeşidi hiçbir zorluktan etkilenmez. Ne soğuk hava ne aşırı sıcak hava nede kuraklık etki etmez. Çünkü bu çoğalma çeşidi oldukça dayanaklı örtü ile korunmaktadır. Sporla çoğalma çeşidi uygun koşullar altında büyür mitoz ile birleşerek yeni bir canlı oluşturmaktadır. Oluşan bu sporlar n (haploid) kromozomlu olur. 2n kromozomlu canlının spor bölümleri mayoz ile birleşerek n kromozomlu canlının spor bölümleri mitoz sayesinde oluşmaktadır. 

Bölünme: Eşeysiz üremede bölünme sadece tek hücreli olan canlılarda görülmektedir. Eşeysiz üremede bölünmeler mitoz bölünme ile sağlanmaktadır. Protistalarda ve bakterilerde görülen bölünme bilinen en basit üreme biçimid]]> Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme https://www.ureme.org/bitki-ve-hayvanlarda-ureme-buyume-ve-gelisme.html Sat, 10 Nov 2018 22:57:36 +0000 Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, olayları temelde canlıların kendilerine benzemekte olan yeni canlılar oluşturmaları ve oluşan yeni canlıların büyüme ile hayatın devamlılığını sürdürmeleridir. Bu mak

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, olayları temelde canlıların kendilerine benzemekte olan yeni canlılar oluşturmaları ve oluşan yeni canlıların büyüme ile hayatın devamlılığını sürdürmeleridir. Bu makalede bitki ve hayvanlardaki gelişme olayları ayrı ayrı incelenecektir. Bunun nedeni farklı olaylarda konu bütünlüğü sağlanmasıdır. 

Bitkilerde büyüme, üreme ve gelişme 

Temelde bitkiler çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere iki ana gurupta incelenmelerinin gerekliliği gösteren farklılıklar içermektedirler. 

Çiçekleri olmayan bitkiler: Bu bitki gurubuna girenlerde tohum oluşu meydana gelmez. Bu guruba giren bitkiler eğrelti otu, kibrit otu, at kuyruğu, su yosunları, ciğer otu ve kara yosunudur. Bu bitkilerde hem eşeyli hem de eşeysiz olarak üreme görülmektedir. 

Çiçekleri olan bitkiler: Bu bitkilerde çiçekler üreme organı olarak işlev görmektedir. Bitkinin çiçeklerinden ayrıca meyveler ve tohumlar oluşmaktadır. 

Bitkilerde döllenme olayı: Bitki polenindeki çekirdek kısmının başka bitkideki yumurtalık kısmına ulaşması ve yumurta ile birleşmesidir. Yumurtanın döllenmesi ile zigot oluşur. Zigot büyüyerek embriyon, embriyonun büyümesi ile tohum ve tohumların büyümesi ile meyve oluşumu olur. Böylelikle bir bitkinin döllenmeden başlayarak meyve oluşumu ile tamamlanan yaşam döngüsü tamamlanmış olur. Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme olayları bazı ortak noktalara sahip olsa da aslında farklı olarak incelenmelerini gerektirecek farklılıklara sahiptirler. 

Hayvanlarda büyüme, üreme ve gelişme döngüsü 

Hayvanlar aleminde omurgasız hayvanlar gurubunda eşeyli ve eşeysiz üreme olayları görülür. Eşeysiz üreme tomurcuklanarak üreme yada rejenerasyon biçimlerinde oluşmaktadır. Omurgalı hayvanlar gurubunda ise eşeyli olarak üreme görülmektedir. 

Hayvanlarda üreme ve büyüme: Hayvanlarda üreme olayı erkek canlıdan gelen sperm hücrelerinin ve dişi canlıdaki yumurta hücresinin bir araya gelmesi ile meydana  gelmektedir. Sperm ve yumurta hücrelerinde bulunan çekirdeklerin bir araya gelmesi ile döllenmiş hücre yani zigot hücresi oluşur. Zigotun oluşması sonrasında canlı hücreyi meydana getiren embriyon oluşmaktadır. Embriyonun oluşmasından sonra embriyon hücresi gelişir ve gelişimini tamamlamasının ardından canlının oluştuğu hücrenin oluşum süreci tamamlanmış olur. Embriyonun büyümesini tamamlaması ve beslenebilmesi için uygun şartlara sahip olan bir ortam gereklidir. Bu da canlının türüne göre farklılık göstermektedir. Mesela balıklarda sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi canlı vücudu dışında meydana gelir. Bu nedenle de yavru bakımı yoktur, yavrular süt ile beslenmez. Kuşlarda ise döllenme canlının vücudunda gerçekleşir ama yumurta ile çoğalma vardır. Yavru bakımı görülür. Yani kısaca embriyondan yavru oluşur. Yavru bakımının olup olmaması ise canlı türüne göre farklılık göstermektedir. Böylelikle bitki ve hayvanlarda büyüme, üreme ve gelişme olayları kısaca anlatılmış oldu.

]]> Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri https://www.ureme.org/eseysiz-ureme-ve-cesitleri.html Sun, 11 Nov 2018 22:28:33 +0000 Eşeysiz üreme, bir canlıdan hücrenin ya da hücre grubunun(koloninin) ayrılarak yeni hücreler oluşturmasına denir. Eşeysiz üreme eşey yeteneği olmadan ürenilir. Eşey yeteneği olmamak, döllenme olayının olmaması demektir. Ayr Eşeysiz üreme, bir canlıdan hücrenin ya da hücre grubunun(koloninin) ayrılarak yeni hücreler oluşturmasına denir. Eşeysiz üreme eşey yeteneği olmadan ürenilir. Eşey yeteneği olmamak, döllenme olayının olmaması demektir. Ayrıca eşeysiz üremede oluşan canlılar birbirine tıpa tıp benzer. Bunun nedeni eşeysiz üreme olayının mitoz bölünme ile gerçekleşmesidir. Mitoz bölünme mayoz gibi hücrelerin iç yapısını değiştirmez. Fakat mitoz bölünmede olacak bir ayrılmama ve mutasyon çeşitliliğin asıl nedenidir. Bunun sebebi eşeysiz üremeye, canlıların büyüme bölümlerinden hücre ya da hücre gruplarının neden olmasıdır. Eşeysiz üremenin bazı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; tek hücrelilerde bölünerek çoğalma, sporla çoğalma, çelikle çoğalma, tomurcuklanarak çoğalma, vejetatif çoğalma ve rejenerasyonla çoğalmadır. 

Eşeysiz üreme çeşitleri

Tek Hücrelilerde Bölünerek Çoğalma: Tek hücreye sahip olan canlılar bölünerek üreme ihtiyacı duyarlar. Bu canlıların hücresi belirli bir büyüklüğü ulaştıktan sonra bölünür ve kendine tıpa tıp benzeyen hücreler oluşturur. Bunlara örnek olarak amip, paramesyum ve öglena gibi canlılar verilebilir.

Rejenasyonla Çoğalma: Bazı omurgasız canlılarda mezodern ve mezoglea adı verilen tabakalar bulunmaktadır. Bu tabakalar içerisinde embriyonik hücreler bulunur. Bu tabakaya sahip olan canlılarda, vücuttan kopan bir parça kendini yenileyebilir. Yani eksik kısım tekrardan yenilenmektedir. Örneğin deniz yıldızını 5 parçaya bölüp denize atıldığında her parçadan yeni bir deniz yıldızı oluştuğu görülmüştür. Yani deniz yıldızı rejenasyonla çoğalmıştır. Bu durum planarya da denilen yassı solucanlarda da görülmektedir. Rejenasyon aslında tam olarak bir çoğalma şekli değildir. Ortaya çıkan bir tahrip sonucu ayrılan her canlı parçasından yeni bir canlı oluşmaktadır. Zaten rejenasyonun tam olarak anlamı da budur. Kelime anlamıyla yenileme demektir. Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda yenisinin oluşmasına verilen ad rejenasyondur fakat rejenasyonla çoğalma değildir. Çünkü kertenkelenin sadece belli kısımları rejenasyona uğrar. Kopan bir kuyruktan yeni bir kertenkele oluşmaz. Yani rejenasyonla üremez. 

Tomurcuklanarak Çoğalma: Bazı tür canlılarda tomurcuğa benzer çıkıntılar gelişmeye başlar. Bu tomurcuğa benzer çıkıntılar büyüdükçe hücreden ayrılır ve yeni bir canlıyı oluşturur. Buna örnek olarak bira mayasını, hidrayı ve süngerleri gösterebiliriz. 

Çelikle Çoğalma: Bazı bitkiden koparılan bir dal parçası toprağa ekildiğinde aynı tür ve yeni bitkiyi oluşturabilmektedir. Buna çelikle çoğalma denmektedir. Ayrılan bu parçanın meristem adı verilen tabakası yeni bir kök oluşturduğundan bu parça bitkiden ayrı bir birey olarak yaşayabilmektedir. Böyle çoğalan canlılara örnek olarak meyve ağaçlarını, çınar ağaçlarını, kavak ağaçlarını ve asmaları gösterebiliriz. 

Vejetatif Çoğalma: Vejetatif üremeyi tam olarak bir örnekle açıklamak gerekirse çileklerin gövdesi ile çoğalmasını, ciğer otunun yapraklarından başka ciğer otları oluşmasını, soğanların küçük kökleri ile üremesini gösterebiliriz. Genelde toprak altında yetişen bitkilerde olan bir üreme çeşididir. Örneğin; patates. 

Sporla Çoğalma: Bazı canlıların spor adı verilen üreme hücreleri vardır. Bu canlılar spor adı verilen üreme hücrelerini kullanarak yeni bireyler oluşturmaktadır. Buna sporla üreme diğer adıyla sporogoni denmektedir. Bu tür üreme çeşidine örnek olarak bazı su yosunlarını, küf mantarlarını ve diğer tüm mantarları gösterebiliriz. Her mantar sporla ürer. Bunun nedeni mantarların karakteristik özelliğidir. 
]]>
Üreme Organları https://www.ureme.org/ureme-organlari.html Mon, 12 Nov 2018 21:14:30 +0000 Üreme organları, Kadınlarda ve erkeklerde üreme organları farklılık gösterir. Her iki cinste de üremenin gerçekleşmesine yardımcı olan organlar vardır. Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için üreme şarttır. Çünk Üreme organları, Kadınlarda ve erkeklerde üreme organları farklılık gösterir. Her iki cinste de üremenin gerçekleşmesine yardımcı olan organlar vardır. Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için üreme şarttır. Çünkü her geçen nesilde biraz daha az canlı yaşamının olduğunu hatta yok olmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden de yeni bireylerin meydana gelmesi gerekir. Her canlının kendine özgü yaratılmış bir üreme yapısı vardır. Sadece üreme organları farklıdır. İnsanlarda üreme olayının gerçekleşmesi için kadın üreme organı olan yumurta hücresi ile erkek üreme hücresi olan sperm hücresinin bir araya gelmesi gerekir. Bu olayım gerçekleşmesi ile döllenme meydana gelir. Ve bu sayede yeni bireyin oluşumu anne karnında yani döl yatağında başlar.

Kadın üreme organları: Kadınlarda üreme sistemi farklı farklı bölümlerden meydana gelmiştir. Toplamda beş bölümden oluşan kadın üreme organının bölümlerini şimdi sizlerle detaylı bir şekilde göreceğiz.

Pelvis: Bulunduğu bölgedeki pelvis kemiğinden adını almaktadır. Kadınların üreme organları vücut içerisinde bulunmaktadır. Pelvis karın zarı ve bazı kaslar ile kaplı bir organdır.

Dış organlar: Kadınların üreme organları vücut içerisindedir fakat doğum kanalının giriş bölümü klitoris adı verilen yapının korunmasını sağlar. Ayrıca kadınların üreme kanalının giriş bölümüne vajen denir. Bu bölümde iki açıklık vardır. Küçük olan açıklık idrar çıkışı yapılan bölgeyken arkada kalan diğer açıklık ise büyük abdestin çıkış yeri anüs denilen yerdir.

Vajina: Sperm hücresinin geçerek yumurtaya ulaştığı yerdir. Kadın üreme organı olan yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin birleştiği yere vajina denir. Vajinadan salgılanan sıvı sayesinde bulunan ortamın kayganlaşmasını sağlar. Cinsel ilişki sonrasında kadınlarda kızlık zarı denilen bir zar vardır. Bu zar kolaylıkla yırtılarak spermin yumurta içerisine girişi kolaylaşır.

Rahim: Vücut içinde bulunan ters bir armuda benzeyen bir yapıya sahiptir. Yumurta ve sperm hücresinin döllenmesinden sonra bebeğin gelişimi burada tamamlanır. Anne karnında bebeğin dokuz ay beklediği yer burasıdır. Rahimde döllenme olmadığı zaman burada meydana gelen oluşum her ay düzenli olarak adet kanaması şeklinde vücuttan uzaklaştırılır. Adet kanaması olan bir kişide bu olay menopoza kadar düzenli bir şekilde devam eder. Menopozdan sonra kişi adet kanaması görmez.

Yumurtalıklar: Rahmin her iki kısmında badem büyüklüğünde olan bu yapıya yumurtalık denir. Adet olmadan önce bu yumurtaların sayısı çok fazladır. Daha sonra adet kanamasında her ay düzenli olarak bir tanesi kırılarak adet kanaması görülür.

Erkek üreme organları: Erkeklerin üreme organları kadınlarınkinden çok farklıdır. Erkeklerin üreme organları dış kısımda bulunur. Erkek üreme organlarına bakacak olursak eğer;

Penis: Cinsel ilişkide kullanılan organdır. Erkeklerin hem idrarını yaptığı hem de sperm hücrelerinin çıktığı yerdir. Kan damarlarından oldukça zengin bir organdır.

Testisler: Erkeklerde bulunan sperm hücrelerinin üretildiği yerdir. Skrotumun içerisinde yer alan koyu bir renge sahiptir. Erkeklerde, erkeklik hormonu olarak bilinen testesteron hormonunun salgılanmasını sağlar.

Sperm kanalları: Hem idrarın hem de sperm hücrelerinin dışarı atıldığı kısımdır.

Seminal kese: Sperm hücrelerinin dışarıya atılmadan önce beklediği yerdir.
]]>
Eşeysiz Üreme https://www.ureme.org/eseysiz-ureme.html Tue, 13 Nov 2018 04:27:54 +0000 Eşeysiz Üreme, Bir canlının başka bir canlı olmadan yani döllenme gerçekleşmeden kendi kendini döllemesi olayına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme ile meydana gelen döller, birbirinin aynısıdır. Hem şekil ola Eşeysiz Üreme, Bir canlının başka bir canlı olmadan yani döllenme gerçekleşmeden kendi kendini döllemesi olayına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme ile meydana gelen döller, birbirinin aynısıdır. Hem şekil olarak hem de kalıtsal yapı olarak oluştuğu canlının birebir aynısıdır. Bunun için eşeysiz üremelerde kaltısal bir farklılık görülmez. Bu üreme çeşidinde üreme mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Mitoz bölünme de kazanılan özellikler birbiri ardına devam ederek nesilden nesile devam eder. Ancak eşeysiz üremelerde canlının canlılığını koruyabilmesi için gerekli olan ortam koşullar sağlanmalıdır. Gerkeli olan ortam ve koşulara uyum sağlama süresi ve dayanıklılığı azdır. Eşeysiz üreme görülen bir takım canlılarda daha sonradan eşeyli üreme de görülebilmektir. Bunlara örnek olarak bakteriler ve paremesyumu gösterebiliriz. Bunun yanı sıra eşeysiz üremelerde üreme hızı oldukça yüksektir. Çünkü mitoz bölünmede birden çok eşeysiz üreme meydana gelmektedir. 

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eşeysiz üremenin bir çok çeşidi vardır. Bunlar, bölünerek üreme, sporla üreme, tomurcuklanma ile üreme ve vejetarif üreme şeklinde karşımıza çıkar. Vejetarif üremenin ise 4 çeşidi vardır. Bunlar, çelikle üreme, sürünücü gövde ile üreme, yumru ile üreme ve soğan ile üreme olarak karşımıza çıkar. 

Bölünerek Üreme: Bu bölünme çeşidi çoğunlukla ökaryotik olan bir hücreli canlılarda ve bakterilerde görülen bir eşeysiz üreme çeşidir. Bölünerek çoğalmada üreme mitoz bölünme ile veya amitoz bölünme ile boyuna veya enine olarak bölünme şeklinde meydana gelir. Bu bölünmeye eşeysiz üreme de bölünerek üreme denir.

Sporla Bölünme: Bu eşeysiz üremede bir hücreli olan canlıların plazmodium da çiceksiz bitkilerde ve mantarlarda görülen bir üreme çeşididir. Sporların en büyük özelliği döllenme meydana gelmeden yeni bir canlının meydana gelmesidir. Eşeysiz üremede sporla bölünme sporların bölünmesi sonucunda meydana gelir. Sporla üremenin gelişim gösterdiği yerler genellikle sıtma parazziti ve eğrelti otlarının içeriğinde bu canlılara hayat veren aşamalarında açıkca görülebilir. Eşeysiz üreme de sporla üremeye sporogono adı verilmektedir. Sporla üremede sporların bölünmesi ile üreme gerçekleştiğinden sporlar olmadan üreme gerçekleşmez. Su yosunlarında bulunan sporlara zoospor adı verilirken, mantarların içinde bulunan sporlara ise ekzospor adı verilmektedir. 

Tomurcuklanma İle Üreme: Eşeysiz bir üreme çeşidinde canlı üzerinde oluşan bir tomurcuğun giderek bir çıkıntı oluşturması ile ana canlıya benzeyen kendi kendine bir döl oluşturması olayına tomurcuklanma ile üreme adı verilir. Tomurcuklanma ile üremeye örnek olarak bira mayaları, medüzler, hidralar ve mercanlar gösterilebilir. Bitki türlerinde ise, ciğer otu ve tohumları bitkilerinden oluşan gözyaşı bitkisinin yaprakları ile eşeysiz üremesi de tomurcuklanma ile üremeye örnek olarak gösterilebilir. Tomurcuklanma ile üremenin bir diğer özelliği de tomurcuklanma ile üreyen canlıların ana canlıdan ayrılarak tek başlarına bağımsız olarak yaşayabilecekleri gibi aynı zaman da da bir ara da yaşayarak hayatlarını sürdürebilirler. Tolu halde yaşamaları ve birbirlerinden ayrlımamalarına koloni halinde yaşam adı verilmektedir. 

Vejetarif Üreme: bu üreme çeşidi ise eşeysiz üremede genellikle yüksek yapılı olan çiçekli bitki yapılarında görülen bir üreme türüdür. Bu üreme çeşidinden faydalanılarak ana canlı olan canlı ile birebir aynı özellikleri taşıyan kalıtsal özellikte canlılar elde edilmektedir. Vejetarif üreme çeşidine tohum üretme yeteneği olmayan, çekirdeksiz üzüm, kavak ve muz gibi bir takım bitkiler bu gruba girmektedir. Vejetarif üreme çeşidi de 4 grup halinde incelenir. 

Çelikle Üreme: Bir canlının kökünden veya dalından bir çubuk alınarak nemli olan bir toprağa gömülmesi ile veya bir suyun]]> Canlılarda Üreme https://www.ureme.org/canlilarda-ureme.html Tue, 13 Nov 2018 13:37:59 +0000 Canlılarda Üreme, canlıların aynı türden canlıları çoğaltabilmeleri  ve canlı yaşamının devam edebilmesi için gerçekleşmektedir. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde  çeşitli şekillerde ve oluşumlar ile üreme ol Canlılarda Üreme, canlıların aynı türden canlıları çoğaltabilmeleri  ve canlı yaşamının devam edebilmesi için gerçekleşmektedir. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde  çeşitli şekillerde ve oluşumlar ile üreme oluşmaktadır. Şimdi farklı olan bu canlıların üreme yollarına değinelim. Canlılarda eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olarak iki üreme şekli vardır. Eşeyli üreme; İki farklı canlıdan üremedir. Eşeysiz üreme; Bir canlının tek başına üreyebilmesidir. 

Canlılarda Üreme

İnsanlarda Üreme: İnsanlarda üreme şu şekilde gerçekleşmektedir. Dişilerin üreme hücresine yumurta denir. Erkeklerin üreme hücresine de sperm denir. Erkekte ki sperm çok sayıda üretilmektedir. Dişide ki yumurta az sayıda üretilmektedir. Canlılardan üreme; bir canlıdan yeni bir canlı oluşmasıdır diyebiliriz. İnsanlarda üreme de; yumurta çekirdeği ile sperm çekirdeği birleşir.Böylece döllenme oluşmuş olur. Yumurtaya ulaşabilen spermlerden bir tanesiyle  yumurta birleşir. Sonuç olarak canlılarda üremede insanların üremesi; dişi yumurtanın etrafını erkek yumurtanın sarması, yumurta ve spermdeki çekirdeklerin birleşmesi ile döllenme meydana gelmektedir. Böylece zigot oluşur. Zigot embriyoya dönüşür. Sonra fetüs adını alan bebek oluşumuna devam ederek anne karnında gelişir ve oluşumunu ve gelişimini tamamladıktan sonra, doğum gerçekleşir ve anneden bebek dünyaya gelir. 

Hayvanlarda Üreme: Hayvanlarda üreme, insanlarda olduğu gibi döllenme ile olur. Şimdi hayvan türlerinin üremelerine değinelim. Omurgalı hayvanlar; yani, balıklar, kurbağalar,kuşlar, sürüngenler ve memeliler döllenmeyle çoğalmaktadır. Yumurta yaparlar veya doğurma yöntemiyle çoğalırlar. Balıklar yumurta ile, kurbağalar yumurtayla, sürüngenler yumurtayla, kuşlar yumurta ile ürerler ve çoğalırlar. Memeli hayvanlar; doğurarak çoğalmaktadır. Eklem bacaklı hayvanlardan örneğin böcekler, yumurta ile çoğalırlar. Kelebek de ipek böceğinden yumurta ile tırtıl oluşumuna daha sonra oluşan kozayla en son hali olan kelebeğe dönüşmüş olmaktadır.

Canlılarda Üreme, Çiçekli Bitkilerde Üreme; Tozlaşma sonucunda dişi organlarda bulunan tepeciğine konmuş olan polenin burada bulunan yapışkan, nemli sıvıya tutunması ile polenin dış gömleği açılmaktadır. Bu uzantının dişicik borusuna ulaşmasıyla yumurtalığa uzanarak yumurta hücresi bulunur ve birleşme gerçekleşmiş olur. Sonuç olarak, polen ve yumurta birleşimi ile de döllenme gerçekleşmiş olmaktadır. Döllenmiş olan yumurtanın hücresinin oluşturduğu yapı zigot ismini almaktadır. Zigot kısa süre sonra bölünme işlemine başlamaktadır. Sonuçta da embriyo meydana gelmektedir. Böylece; işlemi gerçekleştiren yapıların oluşumu tamamlandıktan sonra solarak dökülme olayı gerçekleşir. Bu oluşum, tohumun oluşmasına zemin hazırlar. Tohumlar hava şartlarının uygunluğu ile beraber toprağa saçılarak çoğalma gerçekleştirirler. Canlılarda üreme konusunda çiçekli bitkilerde üreme ve çoğalma işlemi de bu şekilde gerçekleşmiş olmaktadır.
]]>
Eşeyli Eşeysiz Üreme https://www.ureme.org/eseyli-eseysiz-ureme.html Tue, 13 Nov 2018 20:43:54 +0000 Eşeyli Eşeysiz Üreme, Canlılar dünyada yaşamını sürdürebilmesi için üremeye ve çoğalmaya ihtiyaçları vardır. Böylece canlılar hem nesillerini devam ettirmiş olur hem de kendi özelliklerini bir sonralarına aktarmış olur Eşeyli Eşeysiz Üreme, Canlılar dünyada yaşamını sürdürebilmesi için üremeye ve çoğalmaya ihtiyaçları vardır. Böylece canlılar hem nesillerini devam ettirmiş olur hem de kendi özelliklerini bir sonralarına aktarmış olurlar. Yeryüzünde iki temel üreme ve çoğalma şekli vardır. Eşeyli üreme, tüm hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iri ölçekli mikroskopik organizmaların çoğunluğu için başlıca üreme metodudur. Birbirleri arasında DNA aktarımı olmaktadır. Çağdaş evrim düşüncesi tanımı olarak yavru canlıların oluşması için erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi ve ortaya yeni bir hücre oluşturmasıdır. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesine döllenme denir. Eşeysiz üreme, bir ata canlıdan mayoz bölünme ile gamet oluşumu döllenme zamanları olmaksızın DNA yapısı ata canlıyla aynı olan yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme denmektedir.

Eşeyli üreme

İki tür canlı organizmalar arasında birbirlerinin genetik malzemesinin birleşmesi sonucu ortaya yeni bir canlının gelmesi olayıdır. Bu iki ana süreçten oluşmaktadır: Canlılarda kromozom sayısını yarıya indiren mayoz bölünme ile birlikte gametin birleştiği ve eski kromozom sayılarına ulaştığı döllenmedir. Mayoz bölünme sırasında, çiftin kromozomları homolog rekombinasyon ortaya çıkarmak için krosover yoluyla parça değişimi yaparlar. Balıklarda ve kurbağalarda olduğu gibi sperm ve yumurta organizma dışında birleşiyorlarsa burada dış döllenme olmaktadır. Memelilerde ise sperm ve yumurtanın canlı bir vücudunda birleşmesine iç döllenme denir. Erkek ve Dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle oluşan hücrelere zigot denmektedir. 

Eşeysiz üreme

Tek bir organizmadan yalnızca kendi genlerini kullanarak yeni bir canlı ortaya çıkarmasıdır. Eşeysiz üreme arkea, bakteri ve protistler gibi tek hücreli canlılar için ana üreme yoludur. Doğada birçok mantar ve bitki eşeysiz ürer. Eşeysiz üremede eşeyli üremenin temel özelliği olan mayoz bölünme ve döllenme görülmez. Eşeysiz üremede oluşan canlılar diğer canlılarla aynı özelliğe sahiptir. Çünkü eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır. 

Eşeli üreme çeşitleri
 • Heterogami
Şekil ve büyüklükleri değişik olan gametlerin birleşmesi sonucuyla ortaya çıkan üreme biçimidir. Gametlerin ufak olanı sperm, büyük olanı yumurtadır. Hayvanlarda görülene izogami denmektedir.
 • İzogami
Şekilleri ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesiyle ortaya çıkan üreme biçimidir. Yeşil alglerde görülmektedir.
 • Konjugasyon
Birbiriyle aynı türden olan fakat kalıtsal yapılara sahip olan bireyler arasında kutulmuş olan sitoplazmik bir yapı vasıtasıyla gen aktarılmalarına denmektedir.
 • Partenogenez
Yumurta hücresinde döllenme olmadan mitoz bölünmeyle ortaya yeni bir birey oluşmasına denmektedir. Örnek verilecek olursa, karınca, arı, kelebek, eklem bacaklılar örnek verilebilir.

Eşeysiz üreme çeşitleri
 • Bölünerek üreme
Bu şekilde üremenin temelinde amitoz ve mitoz bölünmeye dayanmaktadır. En hızlı üreme biçimidir. Bireyler belli bir gelişmişliğe geldikten sonra kısmi şekilde eşit parçalara bölünerek çoğalırlar. Bölünerek üreme amipte, paramesyum da enine öglena da ise boyuna bölünme biçimiyle gerçekleşmektedir. İleri canlılarda bazı organlarda hücreler yenilenebilir. Örneğin, insan da bulunan dil ve karaciğer.
 • Sporlanma ile üreme
Sporlar, uygunsuz şartlara dayanıklı etrafı sert bir çeperle çevrili hücreciklerdir. Uygun ortam oluşunca çimlenerek gelişir ve genç bireyi meydana getirir. Genelde sıtma paraziti, eğrelti otu, kara yosunları gibi canlılarda görülmektedir. 
 • Vegetatif üreme
Ata bireyden ayrılan bir parça kısmından yeni bir birey oluşması biçimidir. Örenek verilecek olursa çiçekler buna örnek v]]> Arılarda Üreme https://www.ureme.org/arilarda-ureme.html Tue, 13 Nov 2018 21:49:38 +0000 Arılarda Üreme, Arılar yaşamsal faaliyetin devamı için sağlık açısından faydalı  bal üretimi sağlayan canlılardır. Arılar ana kraliçenin kolonisi etrafında toplanarak asırlar boyu devamlılığı sağlamaktadır. Ar Arılarda Üreme, Arılar yaşamsal faaliyetin devamı için sağlık açısından faydalı  bal üretimi sağlayan canlılardır. Arılar ana kraliçenin kolonisi etrafında toplanarak asırlar boyu devamlılığı sağlamaktadır. Arı kolonisi içerisinde 1 kraliçe arı, işçi arı, erkek arılar bulunmaktadır. Kraliçe arı ana görevini yaparak yumurtalarıyla kolinin devamını sağlamaktadır. Erkek arılar ise, kraliçe arının yumurtalarını dölleyerek kolonin gelecekte varlığını devam ettirmektedir. İşçi aralar ise koloninin devamını sağlamak amacıyla bal üretiminde görevlidir. Arılarda üreme kraliçe arının yumurtalarının, erkek arılarca döllenmesi sayesinde devam etmektedir.

Arılarda Üreme Nasıl Olur

Bir koloni içerisinde 1 tek kraliçe arı bulunmaktadır. 1 den fazla kraliçe arının kolonide bulunması halinde, eski kraliçe arı yanına bir kısım işçi arı kolonisini alarak farklı bir alanda bal üretimini sağlamaktadır. Kraliçe arı kuluçkadan çıktından sonra tam anlamıyla yetişkinliğe erişmez. 3-7 günlük bir süreden sonra çevreyi tanımak amacıyla uçuşa geçer. Arılarda belli dönemlerde üreme gerçekleşir.  Arılarda üreme; Ana arı ile erkek arının çiftleşmesi sırasında, yerden 10 metre yükseklikte çiftleşme gerçekleşir. Çiftleşme gerçekleştiği sırada 100 milyon sperm hücresi ana arıya aktarılır. Akabinde ana kraliçe yumurtalarını yaparak arılarda üreme gerçekleşir.

Arılarda Üreme Sonrası

Kraliçe arının yumurtalarını erişkin hale gelmesi 16-24 gün kadar bir süre alır. Çoğunlukla kraliçe arının yetişmesi 16 gün, erkek arıların yetişmesi 24 gün ve işçi arılar ise 21 gün sonrasında yetişkinliğe erişir. Arılarda üreme; Kraliçe arının erkek arılar ile tohumlanması gerçekleşir. Bu tohumlanma sorasında 2.000 üzerinde yumurtalar petek içerisine bırakılarak yetişkinliğe erişmesi sağlanır.

Arılarda Üreme Önemi

Bir koloninin devamını sağlamak amacıyla arılarda üreme gerçekleşmesi gerekir. Şayet bir kolonide kraliçe arının ölümü halinde koloni kısa süre içerisinde yok olur. Bal üreticileri bal üretirken anaç arının durumunu sıklıkla gözlemler. Anaç arı bal üretimi kontrol altına tutarak koloninin asırlar boyu devamlılığı sağlamaktadır. Ülkemizde son zamanlarda arılarda üreme konusunda suni tohumlama işlemi başlanmıştır. Bu suni tohumlama sayesinde bal verimi ve işçiliği yükse ayrıca soğuğa dayanıklı anaç arı üretimi sağlanmıştır. Böylelikle kaliteli bal üretimin yanı sıra soğuk dönemlerde bölgesel olarak arıların adaptasyonu sağlanmış olmaktadır. Ciddi anlamda kaliteli ve fazla bal üretmek isteyen üreticileri arılarda üreme noktasında ciddi çalışmalar yapmaktadır. 

]]>
Biyoloji Eşeyli Üreme https://www.ureme.org/biyoloji-eseyli-ureme.html Wed, 14 Nov 2018 04:39:17 +0000 Eşeyli üreme, Dişi ve erkek hücrelerinin birleşerek üreme sonucu yeni bir canlı meydana getirmesi olayıdır. Dişi üreme hücresi olan yumurta, erkek üreme hücresi olan sperm ile birleşerek kendi kalıtsal özelliklerinin bulundu Eşeyli üreme, Dişi ve erkek hücrelerinin birleşerek üreme sonucu yeni bir canlı meydana getirmesi olayıdır. Dişi üreme hücresi olan yumurta, erkek üreme hücresi olan sperm ile birleşerek kendi kalıtsal özelliklerinin bulunduğu yeni bir canlı oluşturmaktadır. Bunun iki aşaması bulunmaktadır. bunlardan ilki mayoz bölünmedir. Dişilerde mayoz bölünmede kromozom sayısı yarına iner ve oluşan 4 yumurta hücresinden sadece bir tanesi yumurta hücresi olarak sağ kalmaktadır. 

Eşeyli üremede erkek üreme sisteminde bu durum daha faklıdır. Erkek üreme sistemi yani testisler spermleri oluşturur ve bunlar yumurta hücrelerinden daha fazladır. Spermler mayoz bölünme ile çoğalırlar ve her sperm farklı bir genetik kod taşımaktadır. Yumurta ve sperm hücresi birleşerek 46 kromozom sayısını tamamlamaktadır. Bu birleşmeden sonra zigot oluşur ve bu aşamadan sonra mitoz bölünme olmaktadır. 

Eşeyli üremenin genel özellikleri
 • Eşeyli üremede oluşan bireyin iki atası bulunmaktadır.
 • Tür içi çeşitlilik sağlamaktadır. 
 • Üreme hızı düşüktür.
 • Adaptasyon yetenekleri fazladır. Yani çevre şartlarına uyum gösterebilmektedirler. 
 • Eşeyli üremenin temeli mayoz ve döllenme olayıdır. 
 • Çeşitliliğe sebep olduğu için evrim açısından önemlidir. 
]]>
Çiçeklerde Üreme https://www.ureme.org/ciceklerde-ureme.html Wed, 14 Nov 2018 23:49:41 +0000 Çiçeklerde Üreme, Çiçeklerde üreme tohumlar vasıtası ile gerçekleşir.  Eğer bitki tohumu oluşturamamış ise eşeyli şekilde üreme gerçekleşemez. Mayoz kısmında oluşan haploid hücreler gerçek gametler olmazlar. Döl Çiçeklerde Üreme, Çiçeklerde üreme tohumlar vasıtası ile gerçekleşir.  Eğer bitki tohumu oluşturamamış ise eşeyli şekilde üreme gerçekleşemez. Mayoz kısmında oluşan haploid hücreler gerçek gametler olmazlar. Döllenme öncesinde bu hücreler gelişme dönemi geçirmektedirler. Sonuç olarak; döllenmesi gerçekleşecek olan gametler oluşmuş olur. Çiçeklerde üremede, üreme organlarının bulunduğu bölüm çiçeklerin üst bölümüdür. Erkek ve dişi olan çiçekler açık tohumlu olanlarda, bitkinin farklı farklı dallarında bulunmaktadır. Bitkilerin kapalı tohumlu olanlarında çiçeklerin daha fazla gelişmiş oldukları görülür. Bu türdeki bitkilerde, genellikle erkek ve dişi organ aynı çiçek üzerindedir. Bu türdeki çiçekler; tam çiçek adını alırlar. Erkek ile dişi çiçeklerin ayrı olduğu, farklı bitkilerde geliştiği de görülür. Bazı bitkilerde; erkek ve dişi çiçekler ayrı olmakla beraber aynı bitkilerde de bulunabilmektedirler. Farklı çiçeklerde erkek ve dişi organ bulunmasına; eksik çiçek denmektedir.

Çiçeklerde Üreme Olayının Gerçekleşmesi

Çiçeklerde üremede tozlaşma ile dişi organlardaki tepeciğe konmuş polen burada bulunan yapışkan, nemli sıvıya tutunur ve polenin dış gömleği açılır. Bu uzantının dişicik borusuna ulaşması ve yumurtalık bölümüne uzanması ile hücre bulunur ve birleşme olayı gerçekleşmiş olur. Yumurta ve polen birleşimi gerçekleşir ve böylece döllenme olur. yumurtanın hücresinin döllenme ile oluşturduğu durum ile zigot oluşmuş olur. Bir süre sonra zigot, bölünme işlemine başlar ve embriyonun oluşumu gerçekleşir. Tüm bu oluşumlardan sonra dökülme olur. Tohumların oluşumu ile toprağa savrulma ile çiçeklerde üreme işlemi gerçekleşmiş olmaktadır.
]]>
Deniz Anası Nasıl Ürer https://www.ureme.org/deniz-anasi-nasil-urer.html Thu, 15 Nov 2018 02:18:02 +0000 Deniz Anası Nasıl Ürer, Yetişkin deniz anası ya da Medüzlerin, değişik bir yaşam biçimleri vardır. Deniz analarının bu yaşam şekillerini anlayabilmek için üremelerinin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olmak Deniz Anası Nasıl Ürer, Yetişkin deniz anası ya da Medüzlerin, değişik bir yaşam biçimleri vardır. Deniz analarının bu yaşam şekillerini anlayabilmek için üremelerinin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.  Peki deniz anası nasıl ürer  Deniz anası üremesi (yani deniz anasının yavru yapması) yumurta ve aynı zamanda sperm yolu ile eşeyli olur. Ancak eşeysiz bir şekilde de üreme yapabiliyor.

Deniz Anasının Üremesi;  Deniz anası ya da medüzler eşeyli ve eşeysiz olarak birbirini izleyen iki değişik üreme vardır. Eşeyli üreme şeklide, dişiye ait yumurta hücreleri, erkek sperm hücreleri tarafından döllenme sonucu gerçekleşir. Deniz anasının gövde bölümündeki eşeysel bezlerde yer alan üreme hücresi suya bırakılır ve dişi deniz anasının yumurtası suda döllenme yapar. Döllenme sonucu olarak yumurta, ilk olarak larva, sonra da polip aşamalarından geçer. Çatlayan yumurtadan dışarı çıkan larvalar, polip gelişimi aşamasından sonra bir denizanası durumuna gelebilir. Bazen de polip halinde yaşamlarını sürdürür.

Deniz Anasının Larva dönemi: İleri ki zamanlarda deniz anası (medüze) olacak bu küçük deniz canlıları yaşamı dişi deniz anasının vücudu dışında başlar. Döllenmiş olan denizanası yumurtası çatladığında larvalar ortaya çıkar. Larvalar üzerinde bulunan saç şeklindeki siller vasıtasıyla yüzmeye başlar ve su bulunan mikroskobik canlılar ile beslenmesini yapar. Sonraki aşamada bu larvalar polip evresine geçer. Deniz anaları normalde hayvandır ancak, polip aşamasında bulunan medüzlerin görüntüleri bir hayvandan ziyade çok bitkilere benzer.

Eşeysiz ve Kopyalama İle Üreme: Bazı deniz anaları (medüzler) yaşamlarını, polip aşamasında sürdürürler. Bunların üremeleri ise eşeysiz olarak gerçekleşir. Bazısı deniz anaları kendi kendini kopyalama yolu ile üreme yaparken, bazıları da tomurcuklanma şeklinde üreme yapar. Tomurcuk olan bu canlılar genç deniz analarını oluşturur. (Bu tomurcuklanma kavramının çiçek tomurcuğu ile bir alakası yoktur. Bir eşeysiz üreme şekli olan tomurcuklanma biçimi üreme ana canlıda, sivilce benzeri yeni bir canlının oluşumuna denir.) Bu şekilde deniz anası nasıl ürer sorusunun cevabı verilmiş oldu. Polipten deniz anasına dönüşen canlılar, suyun hareket yardımıyla etrafa dağılır. Kendi kendilerine beslenme yaparlar. Polipler eğer denizdeki düşmanları için yem olmadığı takdirde,  büyüyüp, yetişkin bir denizanası olur. 

]]>
Çilek Nasıl Ürer https://www.ureme.org/cilek-nasil-urer.html Thu, 15 Nov 2018 04:42:06 +0000 Çilek Nasıl Ürer, Çilek yaz mevsiminin meyvedir. Tadı ve kokusu oldukça hoştur. Çilek, meyve olarak, pasta süslemesinde, kışın o inanılmaz tattan mahrum kalmamak için reçel yapılarak kullanılmaktadır. Özellikle çocukların Çilek Nasıl Ürer, Çilek yaz mevsiminin meyvedir. Tadı ve kokusu oldukça hoştur. Çilek, meyve olarak, pasta süslemesinde, kışın o inanılmaz tattan mahrum kalmamak için reçel yapılarak kullanılmaktadır. Özellikle çocukların şekere batırmaya bayıldığı çilek meyvesini ister evinizde saksıda ister bahçede yetiştirebilirsiniz. Çilek kendi mevsiminde meyve veren güneşli yeri çok seven pembe çiçek açan bir bitkidir. 

Çilek Nasıl Yetiştirilir

Çilek ekilecek yerin toprağının iyi gübrelenmiş olması gerekmektedir. Çileğe fosfos içeren gübre verilmesi daha etkili olacaktır. Güneş gören yere dikilmesi gerekmektedir. Çileğin birde yedi veren cinsi vardır. Sürekli meyve veren yedi veren çileği ile çilek yemeye doyamayacaksınız. 

Çilek Nasıl Ürer

Çilek kendiliğinden çoğalan sürekli sitil yapmayacağınız bir meyvedir. Yapılması gereken sadece etrafındaki otları koparmanız olacaktır. Çileğin üremesini engelleyen otların koparılması ile çileğin kol atması daha rahat olacak ve daha fazla çilek bahçeniz olacaktır. Çilek inanılmaz tadı ile mutlaka yetiştirmeniz gereken bir bitkidir. Üzerindeki çileklerin tadını alınca marketteki çileklerin gerçekten hiç tadı olmadığını anlayacaksınız. 
]]>
Üreme Çeşitleri https://www.ureme.org/ureme-cesitleri.html Thu, 15 Nov 2018 18:30:22 +0000 Üreme çeşitleri, üreme canlıların ortak özellikleri arasındadır. Üreme canlıların nesillerini devam ettirmek için yapmak zorunda oldukları bir canlılık fonksiyonudur. Üreme canlılarda iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli ürem Üreme çeşitleri, üreme canlıların ortak özellikleri arasındadır. Üreme canlıların nesillerini devam ettirmek için yapmak zorunda oldukları bir canlılık fonksiyonudur. Üreme canlılarda iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşeysiz üremede tek ata söz konusudur. Bu yüzden oluşan yeni canlılar ata canlının tamamen aynısıdır.

Üreme Çeşitleri Nelerdir
 • Eşeysiz üreme: Bu tür üreme çeşidi bakteri, alg, mantar, sünger, protozoonlar, sölenterler, bryzoonlar, tunikatlar gibi tek hücreli ya da basit, gelişmemiş hayvansal hücreler de görülmektedir. Bitkiler ve hayvanlarda görülebilir. Temel olarak hücrenin ikiye ayrılması şeklinde oluşmaktadır. 
 • Vejetatif üreme: Bitkinin herhangi bir parçası veya özel bir bölgesi gerekli materyaller kullanarak kesilerek alınır. Böylece yeni bir birey meydana gelmiş olur. Alglerde çok görülen bir üreme şeklidir. Bunlarda kolonilerin veya tallusların parçalanması şeklinde meydana gelir. Ciğerotlarında da bu tür üreme görülmektedir. Ana bitkiden ayrılan bölümler yeni bir bitki meydana getirme yeteneğine sahiptir.
 • Kamçılı alglerin ilkel gruplarında ikiye bölünerek üreme görülmektedir. Tatlı karayosunlarında bulunan sporlar spor kapsüllerinin içerisinde üretilmektedir. Spor kapsülleri açıldığında bu sporlar ortama yayılmaktadır. 
 • İkiye bölünerek üreme: hücrenin ikiye ayrılarak yapmış olduğu bölünme şeklidir. Bölünme sürecine girmesi için hücrenin belirli bir büyüklüğe gelmiş olması gerekmektedir. Buda yüzey alanı bölü hacim oranı ile saptanmaktadır. Bu şekildeki üremede canlının tüm içeriye tamamen ikiye ayrılır. Kalıtsal materyal de herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu bölünme mitoz bölünme olarak da bilinmektedir. Amipte özellikle mitoz bölünme görülmektedir.
 • Tek hücreli parazitlerde ise çoğa bölünme görülmektedir. Çünkü bu canlılar kısa sürede birden fazla canlı oluşturma eğilimindedir. Örneğin sıtma virüsü ilan plazmodium da görülür. Önce hücre çekirdeği çok sayıda bölünür daha sonra çekirdekli aynı sayıda sitoplazma bölünmesi meydana gelmektedir.
 • Tomurcuklanma: Özellikle deniz anası hidra, sünger ve mayalarda görülen bir üreme çeşididir. Ana canlının küçük bir kısmı kendisinden ayrılarak yeni bir birey meydana getirir. Yeni birey ana canlıya bağlı veya ana canlıdan bağımsız şekilde yaşamını sürdürebilmektedir. Atasına bağlı yaşaması halinde koloniler ortaya çıkmaktadır. 
 • Rejenerasyon: Özellikle deniz yıldızında görülen bir üreme şeklidir. Bunlar yengeçler, semenderler, yassı solucanlarda, kertenkele gibi omurgalılarda da görülebilir. Bu üreme çeşidinde canlı kopan vücuttan ayrılan parçalardan tekrar yeni bir birey meydana getirmektedir. Ayrıca kopan parçanın yerine de vücut kendini yenileyerek eski görünümünü kazandıracak şekilde tamamlamaktadır. Yenilenme yeteneği hayvanın gelişmişliği ile ters orantılıdır. Deniz yıldızı ortada ikiye radyal olarak parçalanması ile birbirinin aynısı iki deniz yıldızı oluşmaktadır. En gelişmiş rejenerasyon örneği yassı solucanlarda görülmektedir. Planaria 200 parçaya ayrılsa bile yenilenerek her parçadan bir planaria oluşturabilmektedir.
 •  Eşeyli üreme çeşitleri: Bu alt grupta insanlarda incelenmektedir. Canlıya ait üreme hücreleri (yumurta ve sperm) döllenerek zigot oluşturması şeklinde meydana gelen bir üreme çeşididir. Eşey hücreleri gonad (üreme organlarında) oluşmaktadır. Kadın gonad organına ovaryum denir. Erkek gonad organına testis denir.
 • Eşey hücreleri birbirine yapı olarak benzer ise buna izogami denir. Bu üreme çeşidi basit organizmalarda görülmektedir. Hem büyüklük hemde yapı bakımından farklılık gösteren Üreme hücreleri ise heterogami üreme çeşidinde görülmektedir. Bu üreme çeşidi gelişmiş organizasyonlarda görülmektedir. Heterogami üreme çeşidinde ki yumurta hücresi büyük, hareketsizdir. 
]]>
Eşeysiz Üreyen Hayvanlar https://www.ureme.org/eseysiz-ureyen-hayvanlar.html Thu, 15 Nov 2018 18:52:59 +0000 Eşeysiz üreyen hayvanlar, yalnızca bir organizma ile üreyen hayvanlardır. Bu üreme sonucunda ortaya çıkan canlı eşeysiz üreyen canlının genetik yapısının birebir aynısı olmaktadır. Ancak hayvanlarda eşeysiz üreyen çok na Eşeysiz üreyen hayvanlar, yalnızca bir organizma ile üreyen hayvanlardır. Bu üreme sonucunda ortaya çıkan canlı eşeysiz üreyen canlının genetik yapısının birebir aynısı olmaktadır. Ancak hayvanlarda eşeysiz üreyen çok nadir görülmektedir. Bütün canlılar nesillerinin devamının sağlayabilmek için üreme yoluyla gelecek kuşakları meydana getirmektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda yalnızca boğa yılanları ve bazı balık türlerinin eşeysiz üreyen hayvanlar olduğu gözlemlenmiştir. Eşeysiz üreme daha çok bitkilerden, mantarlarda ve bakterilerde görülmektedir. Hayvanlarda normal şartlarda eşeysiz üreme için dölleme olması gerekmektedir. Ancak bazı istisnai durumlarda canlının organizması eşeysiz üremeye itilebilmektedir. Hayvanlarda eşeysiz üreyen canlılar gibi üreme yapsaydı muhtemelen bir sürü inek, tavuk, dana vb. tüketilebilen canlı kendi kendine üremiş olacaktır. Hayvanlarda eşeysiz üreme oluşumu vücut hücrelerinde meydana gelmektedir. Yani üreme, üreme organında meydana gelmez. 

Eşeysiz üreyen hayvanlar üreme aşamaları

Hayvanlarda eşeysiz üreme oluşumu vücut hücrelerinde meydana gelmektedir. Yani üreme, üreme organında meydana gelmez. Ayın zamanda üremenin aşamaları olmaktadır. Bu aşamalar interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmaktadır. Oluşan yeni hücre 2n kromozomunun ve ana hücrenin genetik yapısı ile aynı olmaktadır. İnterfaz aşaması bölünmüş bir hücrenin yeniden bölünmek için geçirdiğini süreci kapsamaktadır. Ökaryat hücrelerinin yaşamlarını en uzun geçirmiş olduğu bölüm olmaktadır. Profaz aşamasında, interfazda oluşan kromatin iplikler kısalıp kalınlaşma sürecinden sonra kromozomları meydana getirirler. Gelişen kromozomlar ışık mikroskobunda görülür durumda olmaktadırlar. Metafaz evresinde oluşan kromozomlar ekvator düzleminde sıralanır ve uzunlamasına ayrık bir görünümde yer almaktadır. 

Anafaz aşamasında ise kromozomlar kutuplara doğru çekilmeye başlanmaktadır. Telofaz  olan son aşamada ise kutuplara çekilen kromozomların kıvrımları açılarak interfaz da olan haline gelmektedir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşmaya başlamaktadır. Bilim adamları bir yılanın çevresinde bulunan erkek yılanlar olmaksızın geçekleştirdiği üreme sonucunda sürüngenlerin üreme yapısının tekrar incelenmesini gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu durum belki de hayvanın ürende meydana gelen genetik bir bozulmadan kaynaklanabilmektedir. Yani mutasyon benzeri bir durum. Günümüzde artık çevre kirliliğinin geldiği boyut, bu tür olayların hatta daha ilginçlerinin olabileceğinin temeli olmaktadır. Eşeysiz üreyen hayvanlarda da oluşan beklenmedik üreme muhtemelen bu şekilde oluşmuştur. 
]]>
Eşeysiz Üreme Özellikleri https://www.ureme.org/eseysiz-ureme-ozellikleri.html Fri, 16 Nov 2018 11:06:41 +0000 Eşeysiz Üremenin Özellikleri, ilkel yapılı olan canlılarda görülen bir tek at canlının faaliyetiyle gerçekleşerek meydana gelen üreme şekline eşeysiz üreme" ismi verilmektedir. Bir tek ata canlının sadece mitoz bölünme işl Eşeysiz Üremenin Özellikleri, ilkel yapılı olan canlılarda görülen bir tek at canlının faaliyetiyle gerçekleşerek meydana gelen üreme şekline eşeysiz üreme" ismi verilmektedir. Bir tek ata canlının sadece mitoz bölünme işlemini gerçekleştirme sonrasında meydana gelen yavrular özellikle ata canlının aynısıdır, hatta bu yavruların arasında farklı bir çeşitlilik söz konusu değildir. Oluşan canlı bir tek organizmadan oluştuğu için yalnızca ata canlıdan almış olduğu genleri taşımaktadır. Eşeysiz üremede herhangi bir ploitlik yoktur. Otomiksis bir tek durum haricinde eşeysiz üreme sonucunda meydana gelen canlı organizmalar ana organizmanın aynı kopyasıdır. Günümüzde hızlı popülasyon artımında eşeysiz üremenin çok iyi bir çözüm yolu olabileceği düşünülmektedir. Gametlerin birleşimi dışında meydana gelen üreme yöntemine "agomegenez" eşeysiz üremenin kısa bir tanımıdır. Protistitler, bakteri ve arkea gibi sadece tek bir hücreli canlılar için eşeysiz olarak üreme tek bir ana üreme yoludur. 

Eşeysiz Üremenin Genel Özellikleri Nelerdir 

Çoğunlukla yüksek yapılı olan bitkilerin vejatatif organlarından, kısacası kök, yaprak ya da gövdeleri örnek olarak gösterilebilir. Ana bitki ile beraber aynı özellikleri taşıyacak olan yeni canlıların meydana gelmesi eşeysiz üremenin en belirgin olan özelliklerinden bir tanesidir. Eşeysiz üreme sonucunda meydana gelen yeni canlı aynen ata canlının bütün kalıtsal özelliklerine sahip olmaktadır. Bu nedenle ata canlıdan oluşmuş olan diğer canlılar birebir ata canlının aynısıdır. Bundan dolayı eşeysiz üreme ile oluşan canlılarda herhangi bir kalıtsal çeşitlilik ortaya çıkmaz. Eşeyli üremede genellikle çoğalma işlemi mitoz üreme sayesinde gerçekleşmektedir. Eşeysiz üreyerek oluşan canlılarda hiç bir kalıtsal çeşitliliğin olmaması ve nesil değiştikçe aynı kalıtsal özellikleri taşımaya devam ederler. Çoğunlukla bu bitkilerin değişkenlik gösteren dış koşullara uyum sağlama özelliği de kısıtlanmaktadır. Paramesyumlar ve bazı bakterilerde eşeysiz üreme meydana gelirken, bazen de bu bitki türlerinin eşeyli üreme ile çoğaldıkları gözlenmektedir. Özellikle eşeyli üreme eşeysiz üreme ile kıyaslandığında eşeysiz üreme ile çoğalma daha hızlı gerçekleşmektedir. Eşeysiz üremeyi diğer eşeyli üremeden ayrı tutan en önemli özelliklerinden bir diğeri ise, bölünme işlemi tam olgunluğa erişmeden bitki eşey hücresini oluşturmadan yavruların oluşumunu sağlamasıdır. Genellikle eşeysiz üreme ile kolaylıkla çoğalabilen süngerler, deniz anası ve hidra, aynı zamanda eşeyli üreme de yapabilmektedir. Eşeysiz üremenin başka bir özelliğine örnek verecek olursak, büyüklerimiz misafirliğe gittiği zaman beğendiği bir çiçekten bir yaprak alarak suyun içerisinde bekletirler. Bitki köklendirme işlemi sonrasında direk olarak toprağa dikilir ve aynı bitki eşeysiz üreme özelliği ile yeniden üremeye devam eder. 
]]>
Kertenkele Nasıl Ürer https://www.ureme.org/kertenkele-nasil-urer.html Sat, 17 Nov 2018 11:05:50 +0000 Kertenkele Nasıl Ürer, Kertenkele iki eşeyli olarak üreme gerçekleştirir ve üreyerek çoğalır. Kertenkelenin her türünde üreme organları bulunmaktadır. Kertenkelenin döllenme durumu çoğunlukla vücutlarının içerisinde ger Kertenkele Nasıl Ürer, Kertenkele iki eşeyli olarak üreme gerçekleştirir ve üreyerek çoğalır. Kertenkelenin her türünde üreme organları bulunmaktadır. Kertenkelenin döllenme durumu çoğunlukla vücutlarının içerisinde gerçekleşmektedir. Ardından dişi kertenkele kendi yumurtalarını saklamak için güvenli bir ortam arayışına girer. Kertenkele yumurtalarını saklamak için genellikle toprağın içerisine çukur açarlar ve yumurtladıkları yumurtalarını burada güvenle saklarlar. Güvenli ortamı bulduğu zaman dişi kertenkele tek bir seferde 5 ile 6 adet yumurta bırakabilmektedir. Kertenkele hayvanı yumurtasını toprağın altına bıraktıktan sonra burada yumurtalar yaklaşık olarak 10 gün boyunca kalır. Özellikle yumurtalara toprağın sıcaklığı 17 ile 23 derece arasındaki sıcaklıkta kertenkele yumurtaları kuluçka dönemini geçirir ve daha sonra yumurtalar çatlar. Kertenkele hayvanı sıcak iklimlerin hayvanıdır, bunun için toprağın altına bırakmış oldukları yumurtaları toprak uygun ısıya ulaştığı vakit açarlar ve yeni doğan kertenkele yavrularını dışarıya çıkarırlar. 

Kertenkele Eşeyli Üreme Dışında Başka Nasıl Ürer 

Kertenkele nasıl ürer sorusuna nadir de olsa normal memeliler gibi bazen normal doğurma yöntemi ile üreyerek çoğalabilirler şeklinde cevap verilebilir. Bu normal üreme bütün kertenkele türleri için söylenemez, bazı kertenkele türleri sadece memeli hayvanlar gibi doğurma yöntemi ile ürerler. Kertenkele yavruları dünyaya gelip toprağın altından çıkarıldıktan sonra kısa zaman içerisinde gelişerek büyür ve ardından hemen üremeye başlarlar. Haşere türleri içinde farklı renklere sahip olma özelliği ve vücut yapılarını da aynı bir timsaha benzetilmektedir. Kertenkele çok hızlı hareket ettiği için onları takip ederek yakalamanın imkanı yoktur. Kertenkele hayvanının bazı türleri zehirsiz iken, bazı türleri zehirlidir. Kertenkele kış aylarında yumurtalarını bırakmak için açtıkları deliklere girerek burada kış uykusuna yatarlar. Ancak güneşli ve sıcak havaları çok sevdikleri için kertenkele ve yavruları taşların üzerinde güneşlenmeyi çok severler. 
]]>
Üreme Hücresi https://www.ureme.org/ureme-hucresi.html Sat, 17 Nov 2018 13:39:01 +0000 Üreme hücresi, İnsanlığın çoğalıp nesilden nesile aktarılması için üreme şarttır. Her canlının vücudunda farklı şekillerde yaratılmış üreme organları bulunmaktadır. Bu üreme organlarının sayesinde her dönemde yen Üreme hücresi, İnsanlığın çoğalıp nesilden nesile aktarılması için üreme şarttır. Her canlının vücudunda farklı şekillerde yaratılmış üreme organları bulunmaktadır. Bu üreme organlarının sayesinde her dönemde yeni bireylerin oluşması ve hayatlarının devam etmesi gereklidir. Üreme için erkek ve dişi bireyin vücudundaki üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile yeni bireylerin meydana gelmesi sağlanır. Üreme sayesinde de her dönemde yeni bireylerin olduğu gözlemlenir. Kalıtsal çeşitlilik sayesinde hiç kimsenin birbirine benzememesi de oldukça büyük bir nimettir. DNA'nın yapısından kaynaklanan genlerin farklı şekil ve dizilişleri oluşan yeni bireyin anne ve babasından farklı fakat onlara benzeyen yanlarının da olması ile oluşmaktadır. Her canlının kendi neslini devam ettirebilmesi için üreme yapmak zorundadır. İnsanların da çoğalıp kendilerine benzeyen yeni bireyler meydana getirebilmesi için üreme yapması gerekir. İnsanların vücudundaki üreme hücreleri erkek ve kadınlarda farklı yapılarda yaratılmıştır. Erkeklerin üreme yapabilmesi için gerekli olan üreme hücresine sperm denirken kadınların üreme hücresinin ismi yumurtadır. 
 • Erkek üreme hücresi: Erkeklerin yapısında bulunan ve üreme için gerekli olan bu yapının ismi spermdir. Sperm hücresi oldukça küçük ve milyonlarca sayıda olmaktadır. Üreme hücresi olan spermin yapısında oldukça az miktarda sitoplazma bulunduğu için çok kıvrak ve hızlı bir hareketi vardır. Ayrıca baş, orta ve kuyruk bölümünde oluşan sperm hücresinin kuyruk kısmında kamçılı bir yapı bulunmaktadır. Bu kamçı sayesinde kolaylıkla hareket etme yeteneğine sahiptir. Erkeklerde sperm üretiminin yapıldığı yer testislerdir. Ergenlik döneminde salgılanan ve erkeğe erkeklik karakterini kazandıran testesteron hormonunun salgılanması ile birlikte vücutta sperm üretimi başlar. Sperm hücrelerinin dışarıya aktarıldığı kısım penistir. Cinsel ilişki sırasında spermin dışarıya aktarıldığı kısımdır.
 • Dişi üreme hücresi: Ergenlik dönemi ile birlikte kadınların yumurtalıklarında yumurta üretimi başlar. Dişi üreme hücresi olan yumurtanın içerisinde bol miktarda sitoplazma bulunmaktadır. Yumurta hücresinin yapısında bulunan sitoplazma sayesinde yumurta hücresinin hareket etme yeteneği yoktur. Kadınların yumurtalarının beklediği yer rahimdir. Her ay düzenli bir şekilde bir yumurta hücresinin kırılması ile adet kanaması görülmektedir. Cinsel ilişki sonrasında vajinadan bırakılan sperm hücresinin yumurta ile döllenmesi sonucunda yeni bireyin rahimde bir başlangıcı olur. Dokuz ay boyunda bebeğin beklediği yer döl yatağı ya da rahimdir.
Dişi ve erkek üreme hücrelerinin bir araya gelmesi sayesinde yeni bireyin oluşumu başlar. Erkek üreme hücresi olan sperm hücresinin penis yardımı ile vajinaya bırakılması ile sperm hücreleri yumurtaya doğru hareket eder. Yumurta hücresine sadece bir tane sperm hücresi girebilir. Yumurta hücresine giren sperminin içeriye girmesi ile döllenme başlar. Önce ikiye sonra dörde sonra altıya sonra sekize derken bölünerek çoğalır.  Bu sayede kadın hamile kalır. Dokuz ay boyunca bebeğin bütün ihtiyaçları beslenme olsun hareket olsun dışkılama olsun bütün faaliyetleri anne rahminde gerçekleşir. Dokuz ayın sonunda bebeğin büyüme ve gelişmesi tamamlanmış olur. Ve doğum olayı gerçekleşir. Tüm bu saydığımız döngü sayesinde dünyaya  yeni bireylerin gelmesi sağlanır. Bu yüzden dişi ve erkek üreme hücrelerinin çok büyük bir önem arz ettiği unutulmamalıdır. Canlılığın devamı için şart olan bu döngünün bu şekilde devam etmesi gerekir.
]]>
Kırmızı Solucan Üremesi https://www.ureme.org/kirmizi-solucan-uremesi.html Sun, 18 Nov 2018 02:27:47 +0000 Kırmızı Solucan Üremesi, kırmızı solucan türü diğer solucan türleri ile kıyaslandığı zaman daha dayanıklı olan hayvan çeşitlerinden bir tanesidir. Kırmızı solucanlar diğer solucanlara göre üremeleri çok daha hızlı b Kırmızı Solucan Üremesi, kırmızı solucan türü diğer solucan türleri ile kıyaslandığı zaman daha dayanıklı olan hayvan çeşitlerinden bir tanesidir. Kırmızı solucanlar diğer solucanlara göre üremeleri çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kırmızı solucanlar kendi vücutlarında hem dişi hem de erkek üreme organını birlikte taşımaktadır. Kısacası kırmızı solucanların çift üreme organları bulunmaktadır. Kırmızı solucanlar üremek için uygun şartlar bir araya geldiğinde yani nemli ve ılık ortam olması ilk şarttır. Bu ortam hazır hale gelinde kırmızı solucanlar bütün gece boyunca takriben 20 ile 25 derecelik sıcaklıkta çiftleşirler. Bu çiftleşme esnasında bolca mukus salgılayarak sperm transferinin geçişini sağlarlar. Kırmızı solucanların çiftleşmesi sonrasında kokonlar meydana gelmektedir. Bu kokanlar limona benzer ve mercimek tanesi büyüklüğünde oluşmaktadır. Kırmızı solucanlar eğer üremek için kendilerine uygun olan bir ortam sağlamışlarsa, bir senede yaklaşık olarak 16 ile 20 katına kadar kolaylıkla çoğalabilirler. Ayrıca kırmızı solucanlar toprak üzerinde iken en çok 40 derece sıcaklığa kadar dayanabilir. 

Kırmızı Solucanların Üremesi Nasıl Olur 

Kırmızı solucanlar çiftleşmeden sonra meydana gelen kokonlardan yaklaşık 3 hafta sonra 2 mm boyunda beyaz renkli küçük solucanlar çıkmaya başlar. Yumurtalarından dışarıya çıkan minik solucanlar yaklaşık olarak 2 ay içinde cinsel olgunluğa yani yetişkinliğe ulaşırlar. Büyümüş olan kırmızı solucanlarda daha sonra yavru üretimine başlarlar. Kırmızı solucanların üremeleri için mutlaka 20 ile 25 derece ortam sıcaklığında üremeye devam ederler. Kırmızı solucanlar üredikten sonra takriben 4-5 sene kadar yaşarlar. Yetişkinliğe ulaşan kırmızı solucanın ortalama olarak ağırlığı 0,81 gram arasındadır. Ayrıca kırmızı yetişkin solucanlar kendi vücut ağırlığı kadar günlük besin tüketirler. Kırmızı solucanlar kendi ağırlığının yarısı kadar da organik olarak solucan gübresi üretmektedirler. 
]]>
Çiçeksiz Bitkilerde Üreme https://www.ureme.org/ciceksiz-bitkilerde-ureme.html Sun, 18 Nov 2018 08:19:03 +0000 Çiçeksiz bitkilerde üreme, Metagenezle (döl almaşı) gerçekleşir. Bu bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur. Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip ederek sırayla gerçekleşirler. Bu süreç içeri Çiçeksiz bitkilerde üreme, Metagenezle (döl almaşı) gerçekleşir. Bu bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur. Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip ederek sırayla gerçekleşirler. Bu süreç içerisinde iki döl bulundururlar. 
 • Gametofit: monoploid (n) kromozomlu olup  üreme hücresini (gamet) oluşturan organdır. Gametofit hücre mitoz geçirerek kendisi gibi monoploid (n) kromozomlu gameti oluşturur.
 • Sporofit: diploit (2n) kromozomlu, spor oluşturan hücredir. Sporofit birey mayoz bölünme ile monoploid (n) kromozomlu spor hücresini oluşturur.
Çiçeksiz bitkiler üreme işlemine yardımcı olan diğer hücreler, arkegonium adı verilen dişi organ ve anteridyum denilen erkek organdır. Çiçeksiz bitkilerde üremeyi incelerken ele alınması gereken bitkiler vardır. 
Su yosunlarında üreme

Gametofit dölün hakim olduğu bir türdür. Gametofit hücre mitoz bölünme geçirerek yumurta ve sprem hücrelerinin oluşmasını sağlar. Üretilen yumurta ve sperm hücreleri izogametler olarak adlandırılır, devamında ise yumurta ve sprem hücresi döllenerek zigot hücresini meydana getirirler. Oluşan zigot sporofit döl olarak görev yapar. Zigot hücresi mayoz bölünme geçirerek dört adet, monoploid (n) kromozomlu sporları oluşturur. Sporlar, mitoz bölünmeyle gelişerek, yeni gametofit bireyi oluştururlar.

Kara yosunlarında üreme

Kara yosunları dişi ve erkek olmak üzere iki gametofit birey bulundurur. Ayrı eşeyli oldukları için üremelerinde  gametofit döl hakimdir. Sporofit döl döllenmeden sonra dişi bireyin üst kısmından gelişir. Dişi gametofit mitoz bölünme geçirerek monoploid (n) kromozomlu yumurta hücresini oluşturur. Erkek gamotofit hücresi de yumurta hücresi ile aynı olarak, mitoz geçirerek monoploid (n) kromozomlu sperm hücresini oluşturur. Yumurta ve sperm hücresi birleşerek diploit (2n) kromozomlu zigotu oluştururlar. Zigot, dişi gametofit hücresi üzerinde mitoz bölünme ile gelişerek diploit (2n) kromozomlu sporofit bireyi oluşturur. Daha sonra sporofit birey mayoz bölünme geçirerek dört adet, monoploid (n) kromozomlu spor hücresini oluşturur. Sporların bir kısmı mitoz bölünme geçirip, gelişerek dişi gametofiti, diğer kısım ise erkek gametofiti oluşturur.

Eğrelti otlarında üreme

Eğrelti otlarında sporofit döl hakimdir. Diploid (2n) kromozomlu sporofit hücre mayo geçirerek monoploid (n) kromozomlu sporları oluşturur. Sporlar mitoz bölünme ile gelişerek monoploid (n) kromozoma sahip gametofit bireyi yani protalı oluşturur. Diğer türlerden farklı olarak eğrelti otlarında gametofit birey hermafrodittir ve bünyesinde dişi (arkegonium) ve erkek (anteridyum) organları bulundurur. Arkegonium ve anteridyum mitoz bölünme geçirerek, yumurta ve sperm hücrelerini oluştururlar. Monoploid (n) kromozomlu yapıda olan yumurta ve sperm hücresi birleşerek, diploid (2n) kromozomlu zigot hücresini oluşturur. Zigot ise tekrar mitoz geçirerek, monoploid (n) kromozomlu sporofit bireyi oluşturur.
]]>
Üreme Fizyolojisi https://www.ureme.org/ureme-fizyolojisi.html Mon, 19 Nov 2018 07:50:15 +0000 Üreme Fizyolojisi, bir cins yada ırkın soy sürümü için gerekli olan tek şarttır. Bir canlının kendine benzer bir canlıyı dünyaya getirmesine de üreme fizyolojisi denir. İnsan üremesi de aynı şekildedir. Üreme fizyolo Üreme Fizyolojisi, bir cins yada ırkın soy sürümü için gerekli olan tek şarttır. Bir canlının kendine benzer bir canlıyı dünyaya getirmesine de üreme fizyolojisi denir. İnsan üremesi de aynı şekildedir. Üreme fizyolojisi kadın ve erkeklerde çok farklılık göstermektedir. Üremede esas yapı ise çekirdek ve kromozomlardan ibarettir. Cinsiyet ise sonradan tayin edilir ve cinsiyet aslında kadından belirleniyor gibi görünse de erkek kromozomu belirler. İnsanlar 46 kromozomdan oluşmaktadır ve bu 46 kromozomun 2si cinsiyet belirlemektedir. Erkeklerde x ve y kromozomları bulunurken kadınlarda sadece x kromozomu bulunmaktadır.

 Üreme fizyolojisi doğanın bize çoğalmak için emrettiği bir oluş gibidir sanki ve derinlerine inildiği zaman üreme fizyolojisinin oldukça ilginç ve bir eser kadar ince ayrıntılarının olduğunu görmemek imkansızdır. Ahenk içinde sıralanmış kromozomlar DNA  yapısının devredilmesi ilginç olaylar gözlemlenmiştir. Üreme fizyolojisi ile ilgili yıllardan bu yana süregelen bir çok araştırma ve buluşlar yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır. Her geçen gün üreme fizyolojisi ile ilgili bilinmeyen bir çok ilginç olaylar gözlemlenmeye devam etmektedir. İnsanlar eşeyli üreyen canlı oldukları için her iki cinsinde (kadın ve erkek) üreme organları ve üreme yeterliliği, üreme fizyolojisi açısından oldukça önem taşır. Erkek ve kadında üreme sistemi ise yine üreme organları gibi oldukça farklıdır.

  Üreme fizyolojisi erkeklerde şu şekildedir:
 • Penis dış sistem
 • Skrotum (torba) dış sistem
 • Testisler (erbezleri) dış sistem
 • Epididim (epididiymis) dış sistem
 • Vas deferens (ductus referens, sperma kanalı) iç sistem
 • Ejakülatör kanallar (ductus ejakulatorius) iç sistem
 • Üretra iç sistem
 • Seminal veziküller (vezikula seminalis) iç sistem
 • Prostat bezi iç sistem
 • Bulbourethral bezler iç sistem
Erkek üreme fizyolojisi yukarıda saydığımız dış ve iç sistemlerden ibarettir. Kadınlarda ise bu üreme sistemi oldukça farklı şekildedir. Kadın ve erkek fizyolojisinin farklılığının temelinde aslında üreme fizyolojisinin farklı olması yatmaktadır. Kadınlarda da iç ve dış genital bölge olarak iki ayrı sistemden oluşmaktadır.

Üreme fizyolojisi kadınlarda şu şekildedir:
 • Büyük dudak ve küçük dudak dış sistem
 • Kızlık zarı dış sistem
 • Klitoris dış sistem
 • İdrar yolu dış sistem
 • Vajina dış sistem
 • Vajina haznesi iç sistem
 • Rahim ağızı serviks iç sistem
 • Rahim (uterus) iç sistem
 • Tüpler (fallop kanalları) iç sistem
 • Yumurtalıklar (overler) iç sistem
Kadınlarda üreme fizyolojisi sistemi de yukarıda sıralandığı gibidir. Her kadın ve erkek  için üreme fizyolojisini gerçekleştirebilmek için yukarıdaki saydığımız iç ve dış sisteme sahip olmaları gerekmektedir. Ancak bu yeterli bir etmen değildir. Üreme fizyolojisi gerçeğe dönüşmesi  için kadın ve erkeğin ergenlik çağına ulaşıp tamamlaması şartı vardır.

Üreme fizyolojisinin gerçeğe dönüşmesi için gereken iç ve dış sistemler Allah tarafından her iki cinse de henüz doğmadan anne karnında verilir ve çalışmaya başlar. Ancak ergenlikle bireyler bu olgunun farkına varır ve bir takım değişikliklerle cinselliğe tam anlamıyla hazır olduklarını fark ederler. Üreme fizyolojisi ne kadar bilimsel bir olgu gibi görünse de aslında Allah'ın kullarına doğru ve uygun koşullarda kullanmalarını özellikle emrettiği bir olaydır. Zaten anne karnında yumurtalık ve testisleri gelişen kız ve erkek bebekler bir tesadüften ibaret değildir. Elbette ki helal bir şekilde üremeyi ve çoğalmayı emreden Allah'ın bize çoğalmak için sunduğu bir mucizevi bir  kanıttır.
]]>
Gül Nasıl Ürer https://www.ureme.org/gul-nasil-urer.html Tue, 20 Nov 2018 00:31:13 +0000 Gül Nasıl Ürer, Gül, görünümü güzel, renkleri muhteşem, her rengi farklı mana ifade eden, küsleri barıştıran, güzel başlangıçlara araç ve şahit olan, kişilerin en güzel duygularını ifade etmede yardımcı olan, iş ve Gül Nasıl Ürer, Gül, görünümü güzel, renkleri muhteşem, her rengi farklı mana ifade eden, küsleri barıştıran, güzel başlangıçlara araç ve şahit olan, kişilerin en güzel duygularını ifade etmede yardımcı olan, iş ve aşk hayatının en önemli bitki türüdür. Adına onlarca müzik bestelenen, insanlara isim olarak konulan Gül, bir çok insanın da geçim ve gelir kaynağıdır.

Gül nasıl ürer ve yöntemleri nelerdir

Gül, güzel kokulu bitki türü olarak, çevremizin, park ve bahçelerin görünümü güzelleştirmek; evlerde balkon ve pencere önlerini renklendirmek için kullanılır. Gülün en çok üretildiği yerler, Anadolu, İran ve Çin olarak bilinir, lakin günümüzde artık her yerde yetişebilen çok kıymetli bitkidir. Gül üretimi, aşılama, fide ve tohum yoluyla olmaktadır. Bu yöntemi üreticiler dışında gülü seven, bu işlere meraklı bir çok insan, gülleri kurutarak tohum haline getirir; gül ağaçlarından budama zamanı ayarladıkları çelikleri, fideleri zamanında toprağa gömerek  gül üretimi yapabilirler. Şimdi bu yöntemleri inceleyelim;

Aşılama yönteminin yapılışı: Aşılama yöntemiyle yapılan çoğalma en verimli olanı ve sonuç iyi sonuç verenidir. Bunun için gelişmiş gövde üzerinde çoğalmaya hazır fideden aşı kalemi alınır, bıçakla ana gövde üzerinde T şeklinde kabuk kaldırılır, kalemden bıçakla parça çıkarılır ve bu çıkarılan parça T şeklinde çizilen yere koyup düzgün bir şekilde bağlanır. Takip ederek beklenir. 

Çelik yöntemiyle üreme: Üreticiler tarafından en tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemin Kasım ve Mart aylarında yapılması gerekir. Sağlıklı bir gülden kalem (çelik) alınır, üreme için hazırladığımız toprağa belirli aralıklarla sokulur. 5-6 hafta kaldıktan sonra köklenme tamamlanmış olur. Köklenme olduktan sonra istenilen yerlere dikilerek gelişmesi sağlanır. 

Tohum ile üreme: Tohumlar verimli ve sağlıklı olan gül ağaçlarından alınmalıdır. Toprağa açılan çukurlara bir kaç tane atılır ve üstü kapatılır. Tohumlar sert olduğu için ilk ekimde çimlenmez. Çimlenme mevsimi İlkbahardır olarak bilinir. Sıcaklığın çimlenme de etkisi büyüktür.
]]>
Üreme Hastalıkları https://www.ureme.org/ureme-hastaliklari.html Tue, 20 Nov 2018 05:57:54 +0000 Üreme hastalıkları, Bu hastalıkların bazıları ameliyat ile bazıları da ilaç yada diğer tedavi yöntemleriyle geçmektedir. Küçük yaşlarda organlarımızın gelişmemesi sonucunda bu hastalıklar görülebiliyor. Erkek çocuklar Üreme hastalıkları, Bu hastalıkların bazıları ameliyat ile bazıları da ilaç yada diğer tedavi yöntemleriyle geçmektedir. Küçük yaşlarda organlarımızın gelişmemesi sonucunda bu hastalıklar görülebiliyor. Erkek çocuklarda ise küçük yaşlarında testislerin yerinde olmadıklarını görebiliyoruz. 5 yaşına kadar çocuklarda testislerin yerine yerleşmemişse eğer uzman bir doktora başvurmanız gerekir.

Kısırlık, her iki tarafta da bu durum görülebilir. Erkeklerde sperma hiç ve olmayabilir veya sperma yumurtayı dönmeyecek güçlü değildir. Kadınlarda ise var olan yumurtalıklar yumurta geliştiremezler. Başka bir durumda ise fallop boruları tıkanık olabilir ve tıkanık olması durumunda yumurta spermayla karşılaşılmaz ve rahime de inemez. Bu boruların ise tıkanıklığı açabilmek için ameliyat olunması gerekir. Türü değişik olan kısırlıklarda uzman doktorlar çeşitli tedaviler uygulayarak başarılı oldukları görülmüştür. Beslenme bozukluğu olması da kısırlığa yol açmaktadır. Bu tür kısırlık da tedavi edilebilmektedir.

Yumurtalıklarda oluşan kistler, vücudumuzda en fazla yumuşak kistlere rastlanılıyor. Bunlardan ise bir çoğu zararsızdır. Yumurtalıklarda oluşan bu tür kistler ameliyat ile tedavi edilmektedir. Bu kistler zararsız olsa da anında müdahale etmemiz gerekir. Daha kötü sonuçlara gebe olmaması için kistlerin büyümemesini sağlayarak hemen tıbbi müdahale yaptırmalıyız.

Vajina iltihaplanmaları, bu durum kadınlarda en fazla görülen rahatsızlıklardan biridir. Ancak bazılarını büyük ve geniş önlemler almamız gerekebilir ve bazılarına da hafif oldukları için çok önlem almadan atlatabilirsiniz. Bu rahatsızlıklara ise mikroplar yol açmaktadır. Vajinanın içerisinde yapışkan bir akıntı oluşmaktadır. Bu akıntı beyaz renkte olup vajinada yanma ve sık sık idrara çıkmanıza neden olabilir. Bu hastalığı tedavi etmek için ise bir jinekoloğa gidebilirsiniz.

]]>
Solucan Nasıl Ürer https://www.ureme.org/solucan-nasil-urer.html Wed, 21 Nov 2018 03:49:42 +0000 Solucan nasıl ürer: Solucanlar varolduktan yaklaşık olarak 4-6 hafta içerisinde üremeye elverişli olacak şekilde olgunluğa erişmiş olurlar. Solucanların çiftleşme dönemleri Temmuz ve Ekim ayları arasında ılık bir ortamda ve Solucan nasıl ürer: Solucanlar varolduktan yaklaşık olarak 4-6 hafta içerisinde üremeye elverişli olacak şekilde olgunluğa erişmiş olurlar. Solucanların çiftleşme dönemleri Temmuz ve Ekim ayları arasında ılık bir ortamda ve geceleri nemli güneşin doğmadığı sabah boyunca gelişim gösterirler. Bu durum yaklaşık olarak bir veya iki saat sürer. Çiftleşme ve üreme olayı solucanlar için her bir solucanlar i.in farklı bir süreçtir. Solucanların cinsel üreme organları dışarıda değil aksine içerisinde sperm hücrelerinin yer aldığı cinsel gözenekleri olan organlarından üremektedirler. Doğurganlık bezleri boşalma ihtiyacı duyan solucan kendisi için uygun pozisyona gelerek on beş dakika boyunca hareketsiz olarak kalırlar. Ayrıca bu zaman içerisinde iki solucan birbirlerinin spermlerini değiş tokuşunu yaparlar. Çiftleşme olayı solucanlar için testislerinin olgunlaşması sonucu gerçekleşir. Çiftler birbirlerini yapışkan bir bezle birbirlerine kenetlenip tutunurlar. Karşılıklı olarak sperm alışverişi sonrası birbirlerinden ayrılırlar. Solucanların kokon adı verilen üretimi ise çiftleşme sonrasından gerçekleşmektedir.

Solucan nasıl ürer: Bazı solucan türleri çiftleşmeleri esnasında yüzeye çıkar ve çiftleşme süreleri yaklaşık olarak bir saat sürebilir. Birleşme esnasında solucanlar dış etkenlerini engeller ve ışık veya dokunma gibi bazı dışarıdan oluşabilecek tepkilere karşı cevap vermezler. Çiftleşme esnasında birbirlerine karşı bol miktarda mukus salgılarlar ve birbirlerine sıkıca baskı hareketleri yaparak sperm alış verişini gerçekleştirirler. Karanlık ortamlarda ise solucanlar diğer solucanları çiftleşmeleri için uyaran çok farklı bir kimyasal olan feromon maddesi ile çiftlerini çağırmaktadırlar. 

Solucan nasıl ürer: Çiftleşme sonrasında ise citellum solucanın etrafında halka şeklini oluşturmaya başlayan kokonu salgılamaya başlarlar. Bu kokon solucanın baş ucuna doğru kayar ve limon tarzında bir şekil alarak ağzını kapatır. Döllenme olayı bu kokon içerisinde gerçekleşir. Bu bir hayli zahmetli süreç yumurta ve sperm hücrelerinin birbirlerini döllenmelerini engellemek içindir. Kokon içerisindeki yumurtaların çoğu döllenmiş olmasına rağmen kokon içerisinden yalnızca bir tek solucan çıkar. Diğer var olan yumurtalar ise gelişmekte olan solucan için birer besin kaynağı görevini yaparlar. Olumlu koşullar altında solucanlar çok hızlı ve çok çabuk çoğalabilirler.
]]>
Bitkilerde Üreme https://www.ureme.org/bitkilerde-ureme.html Thu, 22 Nov 2018 03:29:40 +0000 Bitkilerde üreme; Bitkilerde üreme için öncelik ile çiçeğin erkek üreme organlarından olan başçık polen oluşturur. Bu polen sayesinde üremenin ilk adımı atılmış olur. Bitkilerde üreme diğer üremelerden farklı bir şekild Bitkilerde üreme; Bitkilerde üreme için öncelik ile çiçeğin erkek üreme organlarından olan başçık polen oluşturur. Bu polen sayesinde üremenin ilk adımı atılmış olur. Bitkilerde üreme diğer üremelerden farklı bir şekilde gerçekleşir. Bir çok rengarenk çeşitte bulunan bitkiler bunu görsel amaçlı değil üremenin cazip olması ve hızlı bir şekilde üreyebilmek adına gerçekleştirir. Bitkilerde üreme için çiçeklerin renkli olması da önemlidir. Çünkü yaprağı desenli ve renkli olan bitkilere böcekler arılar ve sinekler daha çok konmaktadır. Bu da canlının ayaklarına polenin bulaşmasına neden olur. Diğer bir çiçeğe giden bu arı ya da diğer canlılar diğer çiçeğe bir önceki bitkinin polenini iletmektedir. Bu da bitkilerin kendi içlerindeki oldukça muazzam düzeni göstermektedir. Bitkilerde üreme bir çok kişinin bilmediği bir konudur. Eğer sizlerde bitkilerde üremenin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor iseniz yazımızın devamını okumanız yeterli olacaktır

Bitkilerde Üreme Nasıl Başlar 

Bitkilerde üreme konusunun en başlı detayını çiçekli bitkiler oluşturmaktadır. Çiçekli bitkilerde üreme sadece çiçekler sayesinde olmaz. Herhangi bir insanın eli ya da diğer böceklerin veya arılarında katkısı ile çiçekli bitkilerde üreme gerçekleşir.  Çiçekli bitkilerde erkek ve dişi olmak üzere iki çeşit üreme hücresi bulunmaktadır. Erkek üreme hücreleri  2n kromozomlu hücreler olup mayoz bölünme sayesinde erkek üreme hücresi sonucu oluşan çiçek tozu yani poleni oluşturur.  Daha sonra polen tüpünü oluşturan yapı ortaya çıkar. Daha sonrasında ise dişi üreme hücreleri de embriyo kesesi oluşturacaktır. Bunun için ise yine 2n kromozomlu olan hücreler mayoz bölünme gerçekleştirir. bunun sonuncunda oluşan dört üreme hücresinden üçü eriyerek kaybolur. En kuvvetlisi ise bölünmeye devam eder ancak bu bölünme bu kez mayoz değil mitoz bölünme ile gerçekleştirilir.  Bunun sonuncunda ise dişi üreme hücreleri bölünmeler sonuncunda embriyo kesesi yapısını oluşturur . 

Bitkilerde Üreme ve Döllenme 

Bu oluşan yapılardan dişi erkek üreme hücresine ait olan polen başka bir türe ait olan bitkinin dişi organına ulaşır ya da ulaştırılır. Bu polenin oluşumu ya mevsim hareketleri ile ya da canlıların hareketleri ile oluşturulur. Daha sonrasında  dişi organın tepesine ulaşan polen burada döllenme işlemini gerçekleştirir. Bunun sonuncunda da mitoz bölünme gerçekleştirilir. Ve bu şekilde sperm çekirdekleri oluşur. Mitoz bölünme ile gelişen yetişen polen zamanla kabına sığamaz ve dışına taşar. Taşan sperm çekirdekleri de embriyo kesesine ulaşır. Burada asıl bitkilerde üreme işlemi gerçekleştirilir.  Bitkilerde üreme işlemi için buraya kadar gelinen süreçte 3n kromozomlu hücreler oluşur. Bu da besi dokusunun yetiştiği anlamına gelir. Bu embriyonun besin kaynağı olur ve embriyonun gelişmesine yardımcı olur. Bitkilerde üreme konusu bitkilerin diğer canlılardan ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Hemen hemen her canlı türünde aşağı yukarı aynı olaylar gerçekleşmektedir. Ancak bitkiler ilkel bir üreme örneği olmakla beraber basit düzeyde üremenin kolaylığını anlayacağınız bir kategoridedir 
]]>
Erkek Üreme Organı https://www.ureme.org/erkek-ureme-organi.html Thu, 22 Nov 2018 17:38:04 +0000 Erkek üreme organı,  iç ve dış genital sistem olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Dış genital sistem penis ve stroktumdan, iç genital sistem ise, testisler, epididim, seminal veziküller, prostat, bazı sal Erkek üreme organı,  iç ve dış genital sistem olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Dış genital sistem penis ve stroktumdan, iç genital sistem ise, testisler, epididim, seminal veziküller, prostat, bazı salgı bezlerinden oluşur. Erkek üreme organı üreme hücrelerini oluşturur. Erkek üreme organı temel üreme organı olan penis ile üreme hücrelerini kadın cinsel organına ulaştırır. Tabi ki burada iletici yollar ve eklenti bezleri bulunur. Erkekte bulunan iletici yolların son bölümü penis içerisinde yer alır. Penis erkek cinsel organı olup çok özel bir yapıya sahiptir.

Erkek üreme organı nelerdir, işleyişi nasıldır

Tıp dilinde üreme organlarına gonadlar adı verilir. Erkek üreme organı olan gonadlar testislerden oluşur. Erkek üreme organı olan gonadlar sperm ve erkeklik hormonu ve aynı zamanda seks hormonu olan testosteronu oluşturur. Bebeklik döneminden puberte dönemine kadar olan zaman diliminde bu hormonların sekresyon hızları düşük olup, üreme fonksiyonu da sessizdir. Puberte döneminden itibaren hormonal sekresyon hızı artarak satabil duruma gelir.

Erişkin bir erkekte üreme organları, gametogenez ve steroid üretimini sağlayan testisler, spermin olgunlaşması ve depolanmasını sağlayan epididim, epididim ve üretra arasındaki kanaldan oluşan vasdeferens, ejükülasyon kanalları ve hem üriner hem de üreme kanalları olan üretradan oluşur.

Ayrıca yardımcı cinsiyet bezleri (prostat, bulbo üretral bezler, vesika seminalis) ise, spermin içinde yaşadığı ve spermle birlikte dışarı atılan seminal sıvıyı üretmekle görevlidirler.

 • Erkek üreme organı penis, erişkin bir erkekte 5-14 cm uzunluğunda olup, silindir şekline sahip dokusu sünger şeklinde olan bir organdır.  Cinsel uyarı ve birleşme sırasında penisin süngerimsi dokusu kanlanır ve boyutu büyür, uyaran sona erdiğinde ise normal boyutuna geri döner. Penis baş ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluşur.
 • Erkek üreme organı olan üretra, penisin orta kısmından geçer, mesane ve idrar deliği arasında bulunan bir borudur. İdrar bu boru aracılığı ile dışarı boşaltılmaktadır. Erkek üreme organı olan üretranın bir diğer görevi ise cinsel ilişki sırasında oluşan spermin boşaltılmasıdır. Üretra erkeklerde kadınlara oranla daha uzundur.
 • Erkek üreme organlarından bir diğeri olan stroktum, sağ ve solda olmak üzere 2 adet testisten oluşur. Çok sayıda damar ve sperm kanallarını barındırdığı için torba olarak da adlandırılır. Stroktumun  sıcaklığı spermlere uygun yaşam alanı oluşturması açısından normal vücut ısısında yaklaşık olarak 2 derece daha düşüktür. Aynı şekilde soğuk havalarda da spermlerin zarar görmemesi için stroktum kendisini kasarak testislerin içeri çekilmesini sağlar. Sıcak havalarda ise gevşeyerek ısıyı otomatik olarak ayarlama özelliğine sahiptir.  
 • Temel erkek üreme organı olan testisler, oval bir şekilde yanlardan hafif basık her biri 10-15 gram ağırlığında bir çift organdır. Testisler erkek üreme hücrelerini ve testosteron ve inhibin hormonlarını üretmekle görevlidirler. Sol testis sağ testise oranla biraz daha büyüktür. Seks faaliyetleri de testisler sayesinde gerçekleşir. Her bir testis içerisinde sperm kanalcıkları bulunur. Beyinde hipofiz bezinin salgılamış olduğu FSH hormonu sayesinde sperm hücreleri üretilir. LH hormonu ile de testosteron hormonu üretilir.
 • Erkek üreme organı olan epididimis, her bir testisin arka ve üst bölümü üzerine yerleşmiş 5-6 cm uzunluğundaki yapılardır. Virgül şekline benzeyen bir görünüme sahiptir. Üst kısmı daha kalın olup aşağı doğru incelen epididimis, spermlerin depolanması görevini yerine getirir. Ayrıca ölü spermlerin dışarı atılmasını sağlar. Spermler epididimis içerisinde bulundukları sürede yumurtayı dölleme özelliğine erişirler.    
]]>
10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme https://www.ureme.org/10-sinif-biyoloji-mitoz-ve-eseysiz-ureme.html Fri, 23 Nov 2018 13:25:29 +0000 10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme konuları canlılığın temelini oluşturan konulardır. Mitoz hücre bölünmesi olayı çok hücreli bazı canlı türlerinde oluşmaktadır. Aslında hem mitoz bölünme hem de eşeysiz olarak g 10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme konuları canlılığın temelini oluşturan konulardır. Mitoz hücre bölünmesi olayı çok hücreli bazı canlı türlerinde oluşmaktadır. Aslında hem mitoz bölünme hem de eşeysiz olarak gerçekleşen üremeler ana canlıdan bir başka hücrenin oluşması ve bu şekilde çoğalmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Her hücrenin belli bir yaşam süresi bulunmaktadır.Bir hücrenin bölünme sonucunda oluşmasından başlayarak bölünebileceği duruma gelinceye kadar olan yaşamına hücrenin döngüsü denilmektedir. Bir hücrenin bölünebilmesi için hücrenin çekirdeğinden bölünme emrinin gelmiş olması gerekmektedir. 10. sınıf biyoloji mitoz ve eşeysiz üreme konularına geçelim.

Mitoz üremenin evreleri

 • İnterfaz evresi: Hücrenin bölünme geçirmesi için hazırlık evresidir. Bu evrede hücre önce yeteri kadar büyümelidİr ve gerekli enerjinin sağlanabilmesi için ATP sentezlenmesinin hızlanması gerekir. Sonrasında ise organel sayısındaki artış ve protein sentezlenmesi olayı artar ve hücrenin çekirdeğinden bölünme olması için komut gelir. S aşaması olarak adlandırılan bölümde DNA eşlenmesi olur. S evresi gerçekleşmeyen hücre bölünemez. DNA eşlenme işlemi tamamlanınca hücre G2 aşamasına geçer. Artık hücrenin bölünebilmesi için gereken hazırlık işlemleri tamamdır. Protein sentezlenmesi ve RNA sentezlenmesi ise devam eder.
 • Mitotik evre (M): Mitoz bölünme olayında hücre kromozom sayısı değişmez ve kalıtsal olarak farlılık oluşmaz. Bölünme işleminde kardeş kromatit yapıları ayrıldığından ana hücre ile yeni oluşan hücre yapıları aynıdır. Bu evre stoplazma bölünmesinden oluşur.
 • Çekirdek bölünmesi: Profaz-metafaz-anafaz ve telofaz olarak 4 kısıma ayrılmıştır.
 • Profaz: Eşlenmiş olan kromatitlerin kalınlaşması gerçekleşir.
 • Metafaz:Kromatitler hücrenin ekvator kısmında tek sıra olarak dizilir.
 • Anafaz: Kardeş kromatid gurupları ayrılır ve zıt kutuplara ayrılırlar.
 • Telofaz: Kromozomlar tekrar kromatidlere dönüşürler
 • Sitokinez: Bu aşama stoplazma bölünmesidir ve anafaz ile başlamaktadır.
Eşeysiz üreme, bir hücre yada canlının döllenme gerçekleşmeksizin kendi vücut yapısına sahip bireyler oluşturması şeklindedir. Süngerler, protistler, mantarlar, bazı bitkiler ve sölenterler gibi omurgasızlarda görülür.

Eşeysiz üremenin çeşitleri
 • İkiye bölünme: Bakteriler ve protist canlılarda görülür. Hücre enine yada boyuna bölünerek yeni bir canlı oluşturur.
 • Tomurcuklanma: Ana canlının herhangi bir kısmında tomurcuk şeklindeki yapının gelişmesi ve yeni bir canlı oluşturduğu üremedir.
 • Rejenerayon: Bazı canlıların vücutlarından kopan kısımların yeni bireyler oluşturmasıdır.
 • Sporla üreme: Uygun hava koşullarında oluşan, olumsuz şartlara dayanabilen özel yapılardır. Bir kısım bir hücreliler, kara yosunları, mantarlar ve eğrelti otlarında görülmektedir.
 • Vegetatif üreme: Üreme işlemini yapmayan hücrelerin yeni bireyler meydana getirmesi olayıdır. Böylece 10. sınıf biyoloji mitoz ve eşeysiz üreme konusu tamamlanmış olur.
]]>
Bölünerek Üreyen Canlılar https://www.ureme.org/bolunerek-ureyen-canlilar.html Sat, 24 Nov 2018 09:20:24 +0000 Bölünerek üreyen canlılar, Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda meydana gelmektedir. Mitoz bölünme ile ana hücreye şekil ve kalıtsal açıdan bire bir benzerlikte olan başka bir canlı meydana gelmektedir. Bölünerek çoğal Bölünerek üreyen canlılar, Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda meydana gelmektedir. Mitoz bölünme ile ana hücreye şekil ve kalıtsal açıdan bire bir benzerlikte olan başka bir canlı meydana gelmektedir. Bölünerek çoğalma mitoz bölünme ile gerçekleşmektedir. Buda kalıtsal çeşitlilik sağlamamaktadır. Hücre organizması ikiye bölünerek birbirine benzeyen 2 yavru hücre meydan getirmektedir. Çoğalmaları için gereken uygun ortamın olması gerekmektedir. Bu üreme tek hücreli canlıların çok hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlamaktadır. Çoğalmada geometrik bir artış söz konusudur. Örneğin, escherichia coli adındaki bakteri uygun ortam ve koşullarda her 20 dakikada bir bölünmektedir. Doğal sıcaklık değişimi, pH değişimleri, besin miktarının yetersiz olması ve metabolizma atıklarının fazla olması bölünerek çoğalmayı zorlaştırmaktadır. Tek hücreli canlılar farklı şekilde bölünerek çoğalmaktadır. Örneğin; öglena boyuna bölünme gerçekleştirirken paramesyum enine olarak büyümektedir, amip ise her yöne bölünebilmektedir. 

Bölünerek üreyen canlılar nelerdir
 • Bakteriler
 • Mavi-yeşil algler
 • Mantarlar
 • Paramesyum
 • Su yosunları
 • Öglena
 • Terliksi hayvan 
 • Amip
]]>
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir https://www.ureme.org/hayvanlarda-ureme-surecleri-nelerdir.html Sat, 24 Nov 2018 16:02:39 +0000 Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir, Canlı olan varlıkların hayatlarını sürdürebilmeleri ve soylarını devam ettirebilmeleri için en önemli ihtiyaçlarından biri kendilerine benzeyen yeni canlılar dünyaya getirmektir. Bu durum Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir, Canlı olan varlıkların hayatlarını sürdürebilmeleri ve soylarını devam ettirebilmeleri için en önemli ihtiyaçlarından biri kendilerine benzeyen yeni canlılar dünyaya getirmektir. Bu duruma üreme denilmektedir. Canlılarda oluşan üreme ise, iki türlü olur. Bunlar eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Hayvanlarda üreme belirli aşamalardan meydana gelir. Hayvanlarda eşeyli üreme ile çoğalma gerçekleşir. Dişi hayvanlarda ve erkek hayvanlarda üreme hücreleri bulunmaktadır. erkek hayvanlarda ki sperm hücreleri ile dişi hayvanlarda ki yumurta hücreleri bir araya gelerek birleşme göstermesi durumuna döllenme denir. Döllenme sonrasında hücrelerin bölünerek çoğalmasına ise yani döllenmiş olan yumurtaya da zigot adı verilmektedir. 

Hayvanlarda üreme süreçleri nelerdir, bu süreçlerin birinci evresi döllenme, ikinci evresi zigot, üçüncü evresi ise embriyodur. Zigot oluştuktan sonra yumurta döllenmiş olan hücre yapıları embriyo yu oluşturmaya başlar. Embriyo ise döllenen yumurtanın canlı kimlik kazandığı evredir. Bu süreç de embriyo, büyür ve hızla gelişmeye başlar. Bunun için embriyonun beslenme ve koruma gibi bir takım destekleri alması gerekir. 

Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir

Bunlardan en önemli üreme süreci dış döllenme ve iç döllenmedir. Bunun nedeni ise, hayvanlarda üreme süreçleri farklılık göstermesinin nedenlerinden biri kimi hayvanlarda dış döllenme ile üreme gerçekleşirken, kimi hayvanlar da ise üreme süreçleri iç döllenme ile gerçekleşir.
 • Dış Döllenme
 • İç Döllenme
Dış Döllenme: Dış döllenmede dişi hayvan hücreleri ile erkek hayvan hücreleri vücut dışında suda birleşerek üremeye çalışırlar. Döllenme ihtimali yüksek olsun diye de döllenmenin gerçekleşeceği yere birden çok üreme hücresi bırakırlar. Dış döllenme ile oluşan döllenmelerin üreme süreçleri aşama aşama su içerisinde olur. Bu nedenle dış döllenme ile döllenen hayvan canlılar suda yaşayan hayvanlarda görülmektedir. Dış döllenmeye örnek olacak canlılar, kurbağa, balık ve su içerisinde yaşyan ve omurgasız olan hayvanlardır. 

İç Döllenme: Dişi hayvan üreme hücresinin ve erkek üreme hücresinin dişi hayvanın vücudunda bir araya gelerek doğum gerçekleşene kadar üreme süreçlerinin dişi canlının bedeninde gelişim göstermesi durumudur. İç döllenme sürecinde genellikle erkek hayvan bir çok üreme hücresi oluştururken, dişi canlıda ise az sayıda üreme hücresi oluşur. İç döllenmeye örnek olabilecek canlılar, kuşlar, karada yaşayan memeli canlılar ve suda yaşayan memeli canlılardır. Aynı zamanda  sürüngenlerde de iç döllenme gelişim göstermektedir. iç döllenmede de üreme süreci farklılık gösterir. Bunun nedeni bazı hayvanlar yumurta yumurtlayarak yavrunun doğmasını beklerken, bazı hayvanlarda ise, dış döllenme dişi canlının doğum yapması ile gerçekleşir. Yumurta ile üreyen hayvanlar, yılan, kertenkele ve timsah gibi canlılarda meydana gelirken, doğum yaparak çoğalan dişi hayvanlar, kedi, köpek, inek, koyun, kaplan, aslan, at ve eşek gibi hayvanlardır. 
]]>
Tohumla Üreme https://www.ureme.org/tohumla-ureme.html Sat, 24 Nov 2018 22:22:31 +0000 Tohumla Üreme, Tohum, iki ayrı birey veya aynı bireyin değişik azalarında meydana gelen (çiçek) erkek ve dişi gametin birleşmesinden sonra döllenen yumurtanın (zigot) oluşturmasıyla ortaya çıkan ve ait olduğu bitkinin geneti Tohumla Üreme, Tohum, iki ayrı birey veya aynı bireyin değişik azalarında meydana gelen (çiçek) erkek ve dişi gametin birleşmesinden sonra döllenen yumurtanın (zigot) oluşturmasıyla ortaya çıkan ve ait olduğu bitkinin genetiğinde yeni bir bitki oluşturabilen en ufak birimidir. Canlı olarak bir tohumun oluşabilmesi için, ilk olarak çiçek organları oluşumu, devamında da tozlanma ile döllenme gerekir. Buna göre tohumla üreme için döllenme olayında (n) kromozomu bulunan çiçeğin tozu dişicik tepesi üstünde çimlenerek, yumurtalığa girip, yine (n) kromozomu olan yumurta hücresini döllemesiyle, erkek ile dişi eşey hücreleri olarak eşit bir sayıda kromozomu bulunduran 2n kromozomu olan embriyoya sahip tohum oluşur. Bu oluşan tohum, ana baba ya da bunların her ikisine de benzeyebildiği gibi, ana babanın her ikisine de benzeme olamayabilir.

Tohumla üreme; çelik, soğan ve yumru ve gibi vejetatif organları sayesinde üreyen patates, sarımsak, nane, enginar gibi kimi sebze cinslerinden ayrı olarak tüm sebze cinslerinin üretimi ve kimi meyve türlerinin (kaysı, vişne, kiraz, şeftali, antep fıstığı, badem, elma, armut) anaç üretimi için kullanılır. Tohumla üreme yapılan bu anaçlar yabani oldukları için sonradan üzerine kültür cinsi aşılama yapılır.


Tohumla Üremenin Yapılamadığı Durumlar

 • Çok yıllıklı olan bahçe bitkileri içinde aşağıda nedenlerden dolayı generatif üretim tercih edilmez.
 • Üretim için kullanılan cinsler heterozigot genetik yapılarından dolayı tohumla üreme yapıldığında genetik yapı olarak açılım gösterir. Yani çoğunlukla ana bitkilere benzer bitkiler oluşturmazlar.
 • Bazı meyvelerin tür ve cinslerinin çekirdeği yoktur. Yani bunlarda tohum olmaz. Bu meyvelere; muz, bazı portakal cinsleri, mandalina ve altıntopun türleri ve çekirdeksiz üzüm cinsleri örnek olabilir.
 • Bazı meyvelerin türlerinde tohumlar oluşabilir. Ama bu türlerin tohumlarının çimlenme gücü ya çok zayıftır veya hiç yoktur. Bu halde ticari olarak tohumla üreme yapılmaz.

]]>
Köpek Balığı Nasıl Ürer https://www.ureme.org/kopek-baligi-nasil-urer.html Sun, 25 Nov 2018 13:55:23 +0000 Köpek balığı nasıl ürer; köpek balığı üremesi çiftleşme sonucu iç döllenme ile meydana gelmektedir. Yavrular döl yatağında yumurtadan çıkarak gelişimlerini tamamlar ve canlı olarak doğarlar. Bazı köpek balıkları da y Köpek balığı nasıl ürer; köpek balığı üremesi çiftleşme sonucu iç döllenme ile meydana gelmektedir. Yavrular döl yatağında yumurtadan çıkarak gelişimlerini tamamlar ve canlı olarak doğarlar. Bazı köpek balıkları da yumurtlayarak üremektedir. Bu yumurtalar kuş yumurtası büyüklüğünde esnek yapılı kapsül içindedir. Bu yumurtalar uçlarındaki ipliksi uzunluklar sayesinde diplere tutunurlar. Anne karnındaki yavrular diğer memeliler gibi plasenta aracılığı ile beslenmiyor direk yumurtanın içindeki besini tüketmektedir. Köpek balıklarında 3 tip üreme bulunmaktadır. Ancak en çok rastlanılan yumurtanın döl yatağından çıkıp canlanması olan ovoviviparsadır. 

Son dönemdeki araştırmalarda bazı farklı durumlarda meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre bazı köpek balığı türlerinin eşeysiz üremede gerçekleştirdiği görülmüştür. Eşeysiz üreme yapan köpek balığı türlerinden biri de bambu köpek balığıdır. Bambu köpek balıklarının içinde yine eşeysiz üreme ile dünyaya gelen bir köpek balığının eşeysiz üreme yaptığı görülmüştür. Köpek balığı yavruları doğdukları zaman boyutlarına uygun dişlere sahiptirler ve küçük balıkları avlayarak beslenirler. Genellikle eşeyli üreme yapan köpek balıkları yumurtalarını korur ve doğduktan sonra yavruları güçlenene kadar korumaya devam ederler.

Köpek balığı üreme çeşitleri 
 • Ovoviviparsa; Bu üreme şeklinde anne iç döllenme yapar. Annenin rahminde bir yumurta oluşur. Daha sonra yavrular döl yatağından bu yumurtadan çıkar ve canlı doğarlar.
 • Ovipar; Bu üreme şeklinde anne rahminde yavru büyür ve doğum gerçekleşir.
 • Vivipar; Bu üreme şeklinde köpek balığı yumurtalar ve yumurtalar ipliksi uzunluklarla diplere tutunurlar.
]]>
Rizomla Üreme https://www.ureme.org/rizomla-ureme.html Mon, 26 Nov 2018 04:52:04 +0000 Rizomla Üreme, Bazı bitki türleri içerisinde çok fazla olarak yedek besin depolama kapasitesi bulunur. Bu bitkilerin toprağın altında yatay şekilde uzayan, asıl bitkinin etrafında fazla miktarda saçak kökleri bulunmaktadır Rizomla Üreme, Bazı bitki türleri içerisinde çok fazla olarak yedek besin depolama kapasitesi bulunur. Bu bitkilerin toprağın altında yatay şekilde uzayan, asıl bitkinin etrafında fazla miktarda saçak kökleri bulunmaktadır. Yine bu bitkilerin genel olarak silindir biçiminde olan bir toprak altındaki gövdesinde yeni bitkilerin gelişmesi şekline rizomla üreme denir. Rizomla üreme sistemini kullanarak çoğalan bitkiler  için  misal olarak; süsen ve ayrık otu bitkileri, buna güzel bir örnek oluşturabilir.

Rizomla Üreme Oluşum Şekli

Rizomların, olağan gövdeleri üstünde olduğu gibi, tepe ve yanlarında tomurcuklar da vardır. Bunların tomurcukları zamanla gelişim göstererek, toprak üstü yada toprak altında yeni sürgün meydana getirir. Rizomla üreme gösteren bitkilerde mevsimin ölü olduğu dönemler içinde toprak üstünde yer alan gövdeleri kurusa da, rizom üstünde izi kalır. Yine rizomla üreme ile çoğalan bu bitkilerin, toprak altındaki kısımlarında bulunan rizomları ile çok yıllıklı bitki özelliği gösterir. Bağ ve bahçelerde bulunan çok fazla arsız otların temizlenmesi için çekilen güçlük, bu çok yıllıklı bitkilerin toprak altıda yer alan gövdelere sahip olması nedeni iledir. Arazinin bu otlardan temizlenmesi için, rizomlarından tamamen temizlenmesi gerekir. Bunlardan başka türlü kurtulmak mümkün olamaz. Rizomla üreme yapan bitkiler, tohumlarının yere düşmesi veya ekilmesi ile çoğaldıkları gibi, benzer şekilde rizomlarının bir düğüm bulunduran en ufak bir parçasıyla dahi, vejetatif şekilde üreme özelliği ile de çoğalabilirler. 

]]>
Yarasa Nasıl Ürer https://www.ureme.org/yarasa-nasil-urer.html Mon, 26 Nov 2018 12:01:25 +0000 Yarasa nasıl ürer, Yarasalar memeliler familyasından olup uçabilen tek canlılardır ve bilinen bine yakın türü vardır. Yarasalar gece uçan hayvanlardır, gündüzleri uçmazlar karanlık yerlerde baş aşağı olarak dinlenirler, ge Yarasa nasıl ürer, Yarasalar memeliler familyasından olup uçabilen tek canlılardır ve bilinen bine yakın türü vardır. Yarasalar gece uçan hayvanlardır, gündüzleri uçmazlar karanlık yerlerde baş aşağı olarak dinlenirler, genel olarak böceklerle beslenirlerse de, bazı türleri meyve veya çiçeklerle beslenenleri de vardır. Yaşam süreleri boylarına oranla oldukça uzundur 15-20 yıl kadar ömürleri vardır. Yarasaların üremesi ise, dişi yarasaların erkek spermleri uzun süreli saklaması ve gerektiği zaman yumurtalarını döllemekte kullanması bakımından bilimsel olarak başlı başına birçok araştırmaya konu olmaktadır.  

Yarasalar nasıl ürer

Yarasalarda türlerine göre çiftleşmelerinde farklılıklar görülmekle birlikte, genel olarak bakıldığında ılıman iklimlerde yaşayan yarasalar güz dönemlerine yakın kışlama geçirecekleri yerlerde bir araya gelmek sureti ile güz dönemlerinde çiftleşirler. Yarasalarda aile ve eş seçimi olmadığından dolayı rastgele çiftleşirler, genel olarak çiftleşme mevsimlerinde sıklıkla bir veya birkaç ağaç üzerinde gruplar halinde bir araya gelerek yakında bir veya birkaç erkek yarasa ile çiftleşirler. Bazı yarasa türleri de 1-2 erkek yarasa ve dişilerden oluşan aile yapısında olanları da vardır ve başka bir erkek onun yerini zor kullanarak alana kadarda bireylerini ve yerini savunur. Bir çok yarasa türü rastgele çiftleşme yaparken, bazı yarasa türlerinde tek eşli olanları da vardır, böyle durumda erkek ve dişi yarasa aile görünümünde yavruları ile birlikte tüner ve erkek yavruların beslenmesine katkıda bulunmak ve ailesini korumak görevini üstlenir. Yarasaların birçok türü mevsimsel üreme yaparken, tropikal bölgelerde yaşayan yarasa türlerinde mevsimsel üreme yerine, oluşan doğa şartlarına göre nemli veya kurak döngüsü içerisinde üreme yaparlar. 

Mevsimsel üreme gösteren yarasa türleri mevsimsel üreme işlevi, ortamın uygunluğu ve yeni doğan yavruların desteklenmesi açısından, yumurtlamanın geciktirilmesi, döllenmiş yumurtanın rahimde döl tutma sürecinin geciktirilmesi, sperm depolama ve döllenmenin geciktirilmesi gibi karmaşık bir üreme felsefesi geliştirmişlerdir. Yarasalarda üreme genel olarak ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır. Sonbaharda yapılan çiftleşmeden zigot bir oluşum meydana gelmez ve spermler dişinin rahime giden borucuklar da muhafaza edilir ve ilkbaharla birlikte rahim yolu borusunda muhafaza edilen spermler zigot yapıyı oluşturmak üzere aktif hale gelir. Yarasalarda gebelik süresi 45-60 gün arasında değişir ve yarasa bir batında genel olarak 1-2 yavru meydana getirmekle birlikte, bazı yarasa türlerinde bu sayı 3-4 yavruya kadarda çıkabilir. 

Doğumdan sonra yeni doğan yavrular beslenme ve korunma açısından tamamen annenin gözetimi altındadır. Bu durumları ise yavruların gözleri açılıp kürkleri çıkana kadar devam eder ve yarasa yavruları uzun süre bakıma muhtaçtırlar. Birkaç tek eşli yarasa türü dışında yavruların ve ailenin bakımı dişi yarasalar tarafından yapılır.
]]>
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi https://www.ureme.org/erkek-ureme-sistemi-anatomisi.html Mon, 26 Nov 2018 23:16:21 +0000 Erkek Üreme Sistemi Anatomisi, Erkeklerin üreme sistemleri tıpkı kadınların üreme sistemi gibi dış ve iç genital organlar diye ikiye ayrılır. Dış sistemde penis ve içerisinde erbezler (testisler) olan skrotum (torba) bulunur.  Erkek Üreme Sistemi Anatomisi, Erkeklerin üreme sistemleri tıpkı kadınların üreme sistemi gibi dış ve iç genital organlar diye ikiye ayrılır. Dış sistemde penis ve içerisinde erbezler (testisler) olan skrotum (torba) bulunur. 

Penis

Erişkin bir erkeğin penis uzunluğu 5-12 santimetre arasında, 3-5 santimetre çapında silindire benzeyen süngerimsi bir orandır. Penisin içinde kan damarları ve bazı gözenekler vardır. Cinsel bazı dürtüler sayesinde içindeki boşluk ve gözenekler kan ile dolar ve çapında ve boyunda yaklaşık iki kat bir büyüme söz konusu olur. Dürtüler bittiği andan itibaren penis eski boyutuna döner. Penisin boyu ve çapı ırklara göre farklılık gösterebilir. Cinsel ilişki için boyundan çok çapının önemli olduğu bilinmelidir. Penis kendi içinde de ikiye ayrılır. Baş kısmı ve gövde kısmı vardır. Baş kısmında  (sünnet derisi) denilen deri ile kaplanmıştır ve erkeğin sünnet edilmesinin ardından bu kısım açık bir hale bürünür. Penisin ortasında uretra adı verilen idrar kanalı geçer. Uretra, testisler ile idrarın dışarı atıldığı delik arasında olan bir borudur. İdrar ve erkek orgazmı sonucu oluşan ejekulat'ın (meninin) dışarıya atılmadan önce geçtiği borudur.

Skrotum (Torba)

Torbanın içinde bir sağda bir solda olmak üzere iki adet testis, spermlerin biriktiği bir bölge ve bir çok damarın yapısının içinde bulunduğu yerdir. İçerisindeki spermlerin ölmemesi, sağlıklı bir şekilde kalması ve sperm yapımının azalmaması için torba içindeki sıcaklık vücut sıcaklığına göre iki yada üç derece daha düşüktür. Torba bu yüzden vücudun dışında bir yerde durmaktadır. Soğuk bir hava olduğu zaman spermler havadan zarar görmesin diye  torba kendini kasar ve testisleri vücudun içine alır, aksi olduğu zaman haca sıcak olduğunda ise kendisini gevşetir ve ısı dengesini yine sağlamış olur. 

Testisler

Testis, torbanın içinde yer alan, spermlerin üretime başlandığı, testesteron diye adlandırılan erkek hormonlarının salgılandığı iki yumurtadan oluşan organdır. Büyüklükleri penis gibi kişiden kişiye değişebilir, ağırlıkları toplamda kırk beş, elli gram, uzunlukları 4-5 santimetre arasında ve 2-2,5 santimetre kalınlığındadır. Tüm özellikleri aynı olmasına rağmen soldaki testis sağdaki testise göre biraz daha aşağıdadır. Her iki testisin de içinde küçük ve kıvrımlı sperm kanalları vardır.
]]>