Popüler İçerikler

İnsanda Üreme Büyüme Ve Gelişme

İnsanlarda üreme büyüme ve gelişme, mükemmel bir düzen içinde işler. İnsan vücudundaki hücrelerin yapısı ve işlevleri birbirinden farklıdır. Dişi üreme hücresi yumurta, erkek üreme hücresi ise sperm olarak tanımlanır. İnsanlarda üreme büyüme ve gelişme bu üreme hücrelerinin birleşerek kendine benzer canlıyı oluşturmasıyla başlar. Bu g...

Sporla Üreme

Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardır. Sporla üreme de her zaman başka bir hücre ile diğer bir hücre arasında olmadan da tek başı...

Çelikle Üreme

Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebilir. Çelikle üreme tarımda verimliliğin artması, çok sayıda ve kaliteli bitkiler yetiştirilmesi...

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir uzunluğa kadar büyüyebilir. Tohumlu bitkiler açık ve kapalı tohumlu olarak ikiye ayrılı...

Sürünücü Gövde İle Üreme

Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ister toprağın üzerinde isterse toprağın altında sürünerek yeni bir bitkinin filizlenerek olu...

Vejetatif Üreme

Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin meydana getirilmesi vejetatif üreme olarak adlandırılır. Tarım alanında yaygın bir kullanılı...

Rejenerasyon Üreme

Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği deniz yıldızıdır. Deniz yıldızı kopan parçalarını yenileyebilme özelliğine sahiptir. İns...

Maymunlarda Üreme

Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel temas da bulunarak ürüyorlar. Teoriyi bir köşeye bırakırsak maymunlarda üreme insanlara...

İnekler Nasıl Ürer

İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaşık olarak, 16-22 yaş aralığıdır. Küçük yaşlardaki ineklerde üreme olsa bile, sonuçların ...

Dişi Üreme Organı

Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi altta anüs ve yanlarında ise büyük dudaklar ile sınırlanan bölge vulvadır. Pubis tepe...

Bakterilerde Üreme

Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır. Bakteriler ortalama 20 dakikaya bir üreme gerçekleştirebilirler. Su, besin maddesi ve sıcakl...

Vejetatif Üreme Çeşitleri

Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerinden, ana bitkiyle aynı genetik bir yapıya sahip olacak yeni bireylerin oluşturulmasına den...

Bitkiler Nasıl Ürer

Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme organının tepecik kısmına geldiğinde tozlaşma meydana gelir. Dişicik borusundan aşağı inerek...

Hayvanlarda Üreme

Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döngüsü adı verilen süreç üreme ile başlamaktadır. Hayvanlarda üreme tıpkı insanlarda olduğu gibi şeyli üreme yöntemi ile gerçekleşmektedir. Hayvanlar da bu yöntemle nesillerinin devamını sağlarlar...

Hayvanlarda Eşeyli Üreme

Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de diyebiliriz aynı türün farklı cinsiyetteki iki bireyinin oluşturduğu gametlerin birleşmesidir. Buradaki aslolan 2 olay vardır; kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan mayoz bölünme ve iki gam...

Üreme Nasıl Olur

Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde gelirler. Bununla birlikte bir insanın oluşma aşamalarının başlangıcında trilyonlarca hücre bir araya gelene kadar birçok hücre sürekli olarak kontrollü şekilde bölünürler.<...

Üreme Sağlığı

Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmaktadır. Sürekli ya telefon ya bilgisayar başında saatlerce vakit geçirilmekte. Aynı evin içerisinde olup da birbirleri ile mesaj yolu ile anlaşan aileler var. Eskiden öyle miydi sizce? Hep birli...

Kurbağa Nasıl Ürer

Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üzerine bırakır. Bu sayede yumurta ve spermlerin birleşmesi sonucu bu hayvanlarda dış döllenme oluşur. Kurbağalarda yavru gelişimi dış ortamda olur. Yumurtadan iri baş dediğimiz larvalar çıka...

Üreme Hormonları

Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme hücrelerinin üreme hormonları da farklıdır. Dişi bireylerde ve erkek bireylerde üreme için gerekli olan üreme hücreleri birbirinden farklıdır. Dişi bireylerin üreme yapabilmesi için gerekli olan...

Bira Mayası Nasıl Ürer

Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede çoğalan bira mayası hamurun kabararak daha yumuşak olmasına yardımcı olur. Bira mayası tek hücreli mantarlardan biridir. Kendini kısa aralıklarla üretme özelliği bulunur. Bira mayası nasıl ür...

Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, Üremede ilk önce mayoz bölünme ile yumurta ve sperm hücreleri oluşur. Milyonlarca sperm vajina içerisine bırakılır. Kamçıları ve salgı bezlerinin ürettiği sıvı sayesinde spermler, döl atağından geçerek yumurta kanalında bulunan yumurtaya ulaşır. Normal koşullarda spermlerden sadece bir tanesi yumurta hücre...

10 Sınıf Eşeyli Üreme

10 sınıf eşeyli üreme, eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme bulunmaktadır. Eşeyli üremenin oluşması için iki farklı atanın birleşmesi gerekmektedir. Yani iki atası vardır. Eşeysiz üreme eşeyli üremeden daha üstün bir üreme çeşidi olmasının sebebiyse ki farklı araya ait olan özelliklerden bir çok gen kombinasyonlarına sahip yeni iki atadan...

Doku Kültürü İle Üreme

Doku kültürü ile üreme, Bitkinin yaprak, kök ve gövdesinden alınan doku kültürüyle kontrollü ortam koşullarında, bitki büyütme düzenleyicileri yardımıyla yeni bitki kısımlarının veya yeni bitkisel ürünlerin geliştirilmesidir. Bu yöntem yaklaşık 20-30 yıl içerisinde çok fazla büyüme göstermiştir. Ve günümüzde oldukça aktif olarak kullanılmakt...

Erkek Üreme Sistemi Anatomisi

Erkek Üreme Sistemi Anatomisi, Erkeklerin üreme sistemleri tıpkı kadınların üreme sistemi gibi dış ve iç genital organlar diye ikiye ayrılır. Dış sistemde penis ve içerisinde erbezler (testisler) olan skrotum (torba) bulunur. PenisErişkin bir erkeğin penis uzunluğu 5-12 santimetre arasında, 3-5 ...

Yarasa Nasıl Ürer

Yarasa nasıl ürer, Yarasalar memeliler familyasından olup uçabilen tek canlılardır ve bilinen bine yakın türü vardır. Yarasalar gece uçan hayvanlardır, gündüzleri uçmazlar karanlık yerlerde baş aşağı olarak dinlenirler, genel olarak böceklerle beslenirlerse de, bazı türleri meyve veya çiçeklerle beslenenleri de vardır. Yaşam süreleri boyları...

Rizomla Üreme

Rizomla Üreme, Bazı bitki türleri içerisinde çok fazla olarak yedek besin depolama kapasitesi bulunur. Bu bitkilerin toprağın altında yatay şekilde uzayan, asıl bitkinin etrafında fazla miktarda saçak kökleri bulunmaktadır. Yine bu bitkilerin genel olarak silindir biçiminde olan bir toprak altındaki gövdesinde yeni bitkilerin gelişmes...

Köpek Balığı Nasıl Ürer

Köpek balığı nasıl ürer; köpek balığı üremesi çiftleşme sonucu iç döllenme ile meydana gelmektedir. Yavrular döl yatağında yumurtadan çıkarak gelişimlerini tamamlar ve canlı olarak doğarlar. Bazı köpek balıkları da yumurtlayarak üremektedir. Bu yumurtalar kuş yumurtası büyüklüğünde esnek yapılı kapsül içindedir. Bu yumurtalar uçlarındaki ipl...

Tohumla Üreme

Tohumla Üreme, Tohum, iki ayrı birey veya aynı bireyin değişik azalarında meydana gelen (çiçek) erkek ve dişi gametin birleşmesinden sonra döllenen yumurtanın (zigot) oluşturmasıyla ortaya çıkan ve ait olduğu bitkinin genetiğinde yeni bir bitki oluşturabilen en ufak birimidir. Canlı olarak bir tohumun oluşabilmesi için, ilk olarak çiçek ...

Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir

Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir, Canlı olan varlıkların hayatlarını sürdürebilmeleri ve soylarını devam ettirebilmeleri için en önemli ihtiyaçlarından biri kendilerine benzeyen yeni canlılar dünyaya getirmektir. Bu duruma üreme denilmektedir. Canlılarda oluşan üreme ise, iki türlü olur. Bunlar eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Ha...

Bölünerek Üreyen Canlılar

Bölünerek üreyen canlılar, Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda meydana gelmektedir. Mitoz bölünme ile ana hücreye şekil ve kalıtsal açıdan bire bir benzerlikte olan başka bir canlı meydana gelmektedir. Bölünerek çoğalma mitoz bölünme ile gerçekleşmektedir. Buda kalıtsal çeşitlilik sağlamamaktadır. Hücre organizması ikiye bölünerek birbiri...

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme konuları canlılığın temelini oluşturan konulardır. Mitoz hücre bölünmesi olayı çok hücreli bazı canlı türlerinde oluşmaktadır. Aslında hem mitoz bölünme hem de eşeysiz olarak gerçekleşen üremeler ana canlıdan bir başka hücrenin oluşması ve bu şekilde çoğalmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır. ...

Erkek Üreme Organı

Erkek üreme organı, iç ve dış genital sistem olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Dış genital sistem penis ve stroktumdan, iç genital sistem ise, testisler, epididim, seminal veziküller, prostat, bazı salgı bezlerinden oluşur. Erkek üreme organı üreme hücrelerini oluşturur. Erkek üreme organı temel üre...

Bitkilerde Üreme

Bitkilerde üreme; Bitkilerde üreme için öncelik ile çiçeğin erkek üreme organlarından olan başçık polen oluşturur. Bu polen sayesinde üremenin ilk adımı atılmış olur. Bitkilerde üreme diğer üremelerden farklı bir şekilde gerçekleşir. Bir çok rengarenk çeşitte bulunan bitkiler bunu görsel amaçlı değil üremenin cazip olması ve hızlı bir şekild...

Solucan Nasıl Ürer

Solucan nasıl ürer: Solucanlar varolduktan yaklaşık olarak 4-6 hafta içerisinde üremeye elverişli olacak şekilde olgunluğa erişmiş olurlar. Solucanların çiftleşme dönemleri Temmuz ve Ekim ayları arasında ılık bir ortamda ve geceleri nemli güneşin doğmadığı sabah boyunca gelişim gösterirler. Bu durum yaklaşık olarak bir veya iki saat sürer. Ç...

Üreme Hastalıkları

Üreme hastalıkları, Bu hastalıkların bazıları ameliyat ile bazıları da ilaç yada diğer tedavi yöntemleriyle geçmektedir. Küçük yaşlarda organlarımızın gelişmemesi sonucunda bu hastalıklar görülebiliyor. Erkek çocuklarda ise küçük yaşlarında testislerin yerinde olmadıklarını görebiliyoruz. 5 yaşına kadar çocuklarda testislerin yerine yerleşme...

Gül Nasıl Ürer

Gül Nasıl Ürer, Gül, görünümü güzel, renkleri muhteşem, her rengi farklı mana ifade eden, küsleri barıştıran, güzel başlangıçlara araç ve şahit olan, kişilerin en güzel duygularını ifade etmede yardımcı olan, iş ve aşk hayatının en önemli bitki türüdür. Adına onlarca müzik bestelenen, insanlara isim olarak konulan Gül, bir çok insanın...

Üreme Fizyolojisi

Üreme Fizyolojisi, bir cins yada ırkın soy sürümü için gerekli olan tek şarttır. Bir canlının kendine benzer bir canlıyı dünyaya getirmesine de üreme fizyolojisi denir. İnsan üremesi de aynı şekildedir. Üreme fizyolojisi kadın ve erkeklerde çok farklılık göstermektedir. Üremede esas yapı ise çekirdek ve kromozomlardan ibarettir. Cinsiye...

Çiçeksiz Bitkilerde Üreme

Çiçeksiz bitkilerde üreme, Metagenezle (döl almaşı) gerçekleşir. Bu bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur. Çiçeksiz bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip ederek sırayla gerçekleşirler. Bu süreç içerisinde iki döl bulundururlar. Gametofit: monoploid (n) kromozomlu olup üreme hücresini (gamet) olu...

Kırmızı Solucan Üremesi

Kırmızı Solucan Üremesi, kırmızı solucan türü diğer solucan türleri ile kıyaslandığı zaman daha dayanıklı olan hayvan çeşitlerinden bir tanesidir. Kırmızı solucanlar diğer solucanlara göre üremeleri çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kırmızı solucanlar kendi vücutlarında hem dişi hem de erkek üreme organını birlikte taşımaktadır. Kıs...

Üreme Hücresi

Üreme hücresi, İnsanlığın çoğalıp nesilden nesile aktarılması için üreme şarttır. Her canlının vücudunda farklı şekillerde yaratılmış üreme organları bulunmaktadır. Bu üreme organlarının sayesinde her dönemde yeni bireylerin oluşması ve hayatlarının devam etmesi gereklidir. Üreme için erkek ve dişi bireyin vücudundaki üreme hücrelerinin bir ...

Kertenkele Nasıl Ürer

Kertenkele Nasıl Ürer, Kertenkele iki eşeyli olarak üreme gerçekleştirir ve üreyerek çoğalır. Kertenkelenin her türünde üreme organları bulunmaktadır. Kertenkelenin döllenme durumu çoğunlukla vücutlarının içerisinde gerçekleşmektedir. Ardından dişi kertenkele kendi yumurtalarını saklamak için güvenli bir ortam arayışına girer. Kertenkele yum...

Eşeysiz Üreme Özellikleri

Eşeysiz Üremenin Özellikleri, ilkel yapılı olan canlılarda görülen bir tek at canlının faaliyetiyle gerçekleşerek meydana gelen üreme şekline eşeysiz üreme" ismi verilmektedir. Bir tek ata canlının sadece mitoz bölünme işlemini gerçekleştirme sonrasında meydana gelen yavrular özellikle ata canlının aynısıdır, hatta bu yavruların arasında far...

Eşeysiz Üreyen Hayvanlar

Eşeysiz üreyen hayvanlar, yalnızca bir organizma ile üreyen hayvanlardır. Bu üreme sonucunda ortaya çıkan canlı eşeysiz üreyen canlının genetik yapısının birebir aynısı olmaktadır. Ancak hayvanlarda eşeysiz üreyen çok nadir görülmektedir. Bütün canlılar nesillerinin devamının sağlayabilmek için üreme yoluyla gelecek kuşakları meydana getirme...

Üreme Çeşitleri

Üreme çeşitleri, üreme canlıların ortak özellikleri arasındadır. Üreme canlıların nesillerini devam ettirmek için yapmak zorunda oldukları bir canlılık fonksiyonudur. Üreme canlılarda iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşeysiz üremede tek ata söz konusudur. Bu yüzden oluşan yeni canlılar a...

Çilek Nasıl Ürer

Çilek Nasıl Ürer, Çilek yaz mevsiminin meyvedir. Tadı ve kokusu oldukça hoştur. Çilek, meyve olarak, pasta süslemesinde, kışın o inanılmaz tattan mahrum kalmamak için reçel yapılarak kullanılmaktadır. Özellikle çocukların şekere batırmaya bayıldığı çilek meyvesini ister evinizde saksıda ister bahçede yetiştirebilirsiniz. Çilek kendi mevsimin...

Deniz Anası Nasıl Ürer

Deniz Anası Nasıl Ürer, Yetişkin deniz anası ya da Medüzlerin, değişik bir yaşam biçimleri vardır. Deniz analarının bu yaşam şekillerini anlayabilmek için üremelerinin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Peki deniz anası nasıl ürer? Deniz anası üremesi (yani deniz anasının yavru yapması) yumurta ve aynı ...

Çiçeklerde Üreme

Çiçeklerde Üreme, Çiçeklerde üreme tohumlar vasıtası ile gerçekleşir. Eğer bitki tohumu oluşturamamış ise eşeyli şekilde üreme gerçekleşemez. Mayoz kısmında oluşan haploid hücreler gerçek gametler olmazlar. Döllenme öncesinde bu hücreler gelişme dönemi geçirmektedirler. Sonuç olarak; döllenmesi gerçekleşecek olan gametler oluşmuş olur....

Biyoloji Eşeyli Üreme

Eşeyli üreme, Dişi ve erkek hücrelerinin birleşerek üreme sonucu yeni bir canlı meydana getirmesi olayıdır. Dişi üreme hücresi olan yumurta, erkek üreme hücresi olan sperm ile birleşerek kendi kalıtsal özelliklerinin bulunduğu yeni bir canlı oluşturmaktadır. Bunun iki aşaması bulunmaktadır. bunlardan ilki mayoz bölünmedir. Dişilerde mayoz bö...

Arılarda Üreme

Arılarda Üreme, Arılar yaşamsal faaliyetin devamı için sağlık açısından faydalı bal üretimi sağlayan canlılardır. Arılar ana kraliçenin kolonisi etrafında toplanarak asırlar boyu devamlılığı sağlamaktadır. Arı kolonisi içerisinde 1 kraliçe arı, işçi arı, erkek arılar bulunmaktadır. Kraliçe arı ana görevini yaparak yumurtalarıyla kol...

Eşeyli Eşeysiz Üreme

Eşeyli Eşeysiz Üreme, Canlılar dünyada yaşamını sürdürebilmesi için üremeye ve çoğalmaya ihtiyaçları vardır. Böylece canlılar hem nesillerini devam ettirmiş olur hem de kendi özelliklerini bir sonralarına aktarmış olurlar. Yeryüzünde iki temel üreme ve çoğalma şekli vardır. Eşeyli üreme, tüm hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iri ölçek...

Canlılarda Üreme

Canlılarda Üreme, canlıların aynı türden canlıları çoğaltabilmeleri ve canlı yaşamının devam edebilmesi için gerçekleşmektedir. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde çeşitli şekillerde ve oluşumlar ile üreme oluşmaktadır. Şimdi farklı olan bu canlıların üreme yollarına değinelim. Canlılarda eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olarak iki üre...

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz Üreme, Bir canlının başka bir canlı olmadan yani döllenme gerçekleşmeden kendi kendini döllemesi olayına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme ile meydana gelen döller, birbirinin aynısıdır. Hem şekil olarak hem de kalıtsal yapı olarak oluştuğu canlının birebir aynısıdır. Bunun için eşeysiz üremelerde kaltısal bir farklılı...

Üreme Organları

Üreme organları, Kadınlarda ve erkeklerde üreme organları farklılık gösterir. Her iki cinste de üremenin gerçekleşmesine yardımcı olan organlar vardır. Canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için üreme şarttır. Çünkü her geçen nesilde biraz daha az canlı yaşamının olduğunu hatta yok olmaya başladığını görüyoruz. Bu yüzden de yeni bireyle...

Eşeysiz Üreme Ve Çeşitleri

Eşeysiz üreme, bir canlıdan hücrenin ya da hücre grubunun(koloninin) ayrılarak yeni hücreler oluşturmasına denir. Eşeysiz üreme eşey yeteneği olmadan ürenilir. Eşey yeteneği olmamak, döllenme olayının olmaması demektir. Ayrıca eşeysiz üremede oluşan canlılar birbirine tıpa tıp benzer. Bunun nedeni eşeysiz üreme olayının mitoz bölünme ile ger...

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme, olayları temelde canlıların kendilerine benzemekte olan yeni canlılar oluşturmaları ve oluşan yeni canlıların büyüme ile hayatın devamlılığını sürdürmeleridir. Bu makalede bitki ve hayvanlardaki gelişme olayları ayrı ayrı incelenecektir. Bunun nedeni farklı olaylarda konu bütünlüğü sağlan...

Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme

Eşeyli Ve Eşeysiz Üreme, bütün canlıların üreme nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli üreme çeşitleridir. Eşeyli eşeysiz üreme hem nesillerini hemde özelliklerini nesilden nesle aktarmak için uygulanan çoğalma yöntemidir. Bu sebepten dolayı yeryüzünde iki ana ürüme biçimi vardır. Bunlar eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye ayrılır ha...

Memelilerde Üreme

Memelilerde üreme, eşeyli üreme şeklinde gerçekleşir. Yumurta ve spermin birleşmesiyle dişinin vücudunda oluşan iç döllenme üremenin ilk adımını atar. Döllenmeyle gelişen zigot embriyonun oluşmasını sağlar. Gebelik boyunca embriyo dişi canlının vücudunda gelişir. Memeliler doğum sonrasında yavrularına bakar ve yavrularını sütle besler.<...

Üreme Sistemi

Üreme Sistemi, insanlarda ve birçok canlıda neslin devam edebilmesi için üremenin olması gerekir. Nesillerini devam ettirmek için üremek zorunda olan insanların üremesi; mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşup döllenmesi ile başlar. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşup, döllenmesi ve büyüyüp bebek halini alması iç...

Tomurcuklanarak Üreme

Tomurcuklanarak Üreme, eşeysiz üremenin çeşitlerindendir. Eşeysiz üreme de; bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, yenilenerek üreme, vejetatif üreme gibi üreme şekilleri bulunmaktadır. Eşeysiz üreme; tek bir canlıdan canlı üremesidir. eşeysiz üremede üremeyi gerçekleştiren canlıya, çoğalttığı canlı birebir benzer.

Mantarlarda Üreme

Mantarlarda Üreme olayı eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere 2 temel şekilde meydana gelmektedir. Mantar ister eşeyli ister eşeysiz üreme olsun spor hücreleri oluştururlar. Sporların oluşma yerleri humenium olarak isimlendirilen yapıların içinde oluşmaktadır. Rüzgar gibi çeşitli etkenler ile toprağa dökülmüş olan spor hücreleri çevreye y...

Bölünerek Üreme

Bölünerek Üreme, Tek hücreli organizmalarda rastlanan neslini devam ettirebilme olayıdır. Tek hücreli bir canlının ikiye bölünerek iki yeni yavru birey meydana gelmesi olayıdır. Mitoz bölünme ile meydana gelir. Bölünerek üreme biyolojideki en basit üreme şekli olarak değerlendirilir. Temeli mitoza dayanır. Tek hücreli ilkel canlılar, bakteri...

Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Mayoz Ve Eşeyli Üreme, eşeyli üreme dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi olan spermin çekirdeklerinin birleşmesi ile yeni bir canlıda meydana gelmesi olayıdır. Eşeyli üreme ile dişi ve erkek bireyin genetik özellikleri yavrulara aktarılır. Bu kalıtsal özelliklerin yavruları aktarılabilmesi için mitozdan farklı bir hücre ...

Bitkilerde Vejetatif Üreme

Bitkilerde vejetatif üreme, bitkilerin kök, yaprak ve gövde kısımlarında gerçekleşen bir durumdur. Bitkilerin vejetatif organları ile temel bitkisi aynı genetik yapıya sahiptir. Bitkilerde vejetatif üreme, eşeysiz üreme türleri arasında yer almaktadır. Bitkilerde vejetatif üreme, eşeysiz üreme çeşitleri arasında yer almaktadır.

İnsanda Üreme Sistemi

İnsanlarda üreme sistemi, Vücudun en önemli sistemlerinden birisi de üreme sistemidir. Üreme sadece insanlarda olmadığı gibi bitkilerde ve hayvanlarda da üreme olayı gerçekleşmektedir. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için mutlaka büyüyüp gelişme gerekir. Kendilerinden başka bireylerin dünyaya gelebilmesi için de üremeleri gerekir. İn...

Japon Balığı Üreme

Japon balığı üreme, ile ilgili birçok balık besleyen ve bu işin ticaretini yapan insan bilgi sahibidir ancak bu bilgiler ne ölçüde doğrudur bunu anlayabilmek için bu konu hakkında biraz konuşalım.Japon balıklarında dişi balık ile erkek balığı ayırt etmek diğer balık türlerini ayırt etmeye göre daha basittir. Balıkları ayırt etmek için e...

Üreme

Üreme: Büyüme, gelişme ve çoğalma doğanın kanunudur. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin birbirine benzer bireyler dünyaya getirebilmesi için gerekli olan sistem üreme sistemidir. İnsanlığın hatta dünya yaşamının devam edebilmesi için üremeye gerek vardır. Yoksa hayat durur. Yaşam durur. İleriki yıllarda hiçbir şeyin devamı gelmediği için ...

Hayvanlarda Üreme Çeşitleri

Hayvanlarda üreme çeşitleri, Hayvanlarda insanlarla aynı yada farklı şekillerde üreyerek çoğalmaya devam eder. Bütün canlılar gibi hayvanlarında çoğalması gerekir. Aslında hayvanlarda üreme çeşitleri memeli hayvanlar, sürüngenler ve solungaçlı hayvanlara göre değişiklik gösterir. Bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme diye sınıflandırılır. Hayvanlar...

Hidra Nasıl Ürer

Hidra nasıl ürer, Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce hidranın ne olduğunu öğrenmek ve yapısını incelemek gerekir. Hidra kelimesi Latince de hydra yani su anlamına gelen kelimeden gelir. Hidra tatlı sularda ve göllerde tekil yaşar. Hidralar torbaya benzer ve üst kısmında ağzının yanında dokunaçları bulunur. Hidraların en önemli öze...

Kadın Üreme Organı

Kadın üreme organı, kendi içerisinde bölümleri ayrılan kadın üreme organının belirli görevler üstlendiği belirtilmektedir. Bayanların vücudunun alt kısmında yer alan bacak arasındaki bölüme verilen isimdir. Özel yapısı itibariyle birçok görev üstlenirken; özellikle idrar çıkışı, cinsel birliktelik, doğurganlık gibi önemli görevleri üstlenir....

Patates Nasıl Ürer

Patates Nasıl Ürer, Patates bitkisi öbür sebzelerden önemli olabilecek bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık patatesin üreme özelliği ile alakalıdır. Patates diğer sebzelerde olduğu gibi tohum ile üremek yerine vejetatif olarak isimlendirilen yöntem ile çoğalmaktadır. Mesela bir patatesin parçasını toprak altına koyulursa bu patates ...

Dişi Üreme

Dişi üreme, erkeklerde olduğu gibi bir sistem dahilinde gerçekleşir. Dişi üreme sistemi yumurta hücresini oluşturarak, eşey hormonlarının üretimini yapar, döllenmeyi sağlar ve embriyonun uygun şekilde gelişimine zemin hazırlar. Bu sistem dahilinde yumurtalıklar, fallop tüpleri yani yumurtalık kanalı, döl yatağı, serviks yani döl yatağı ağzı,...

Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar

Dişi Üreme Sistemini Kontrol Eden Hormonlar, Kadın üreme organlarında uyarıcı bir çok hormon bulunmaktadır. Bunlardan FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), LTH (Prolaktin) ve LH (Luteinlestirici Hormon) hormonları dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardır. Hipotalamusun çevresi tarafından salgılanmış olan (RH) serbest bir bıraktırıcı ola...

6 Sınıf Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelişme

6 Sınıf Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme, canlılarda insanlar gibi nesilleri çoğalması için üreme yapmaktadır. Bütün canlılar üreme özelliğine sahip olmaktadır. Fakat yaşamaları için üreme yapmaları gerek diye bir şey bulunmamaktadır. Canlılarda üreme 2 şekilde olmaktadır. Eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Eşeysiz üreme şu şekildedir cins...

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Eşeysiz üreme çeşitleri, İki çeşit üreme şekli bulunmaktadır bunlar eşeyli ve eşeysiz üreme olmaktadır. Eşeysiz üreme bölünme olgunluğunda bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendisine benzer yavrular getirmesidir. Eşeysiz üremeyle çoğalan birçok canlı bulunmaktadır. Bilinen 6 farklı çeşitte eşeysiz üreme şekli bulunmaktadır. Eşeysiz ürem...

İnsan Üreme Organları

İnsan Üreme Organları; Üreme; bir canlıdan kendine benzer yeni bir canlı meydana gelmesi ve soyunu devam ettirmesidir. Tüm canlı varlıklar neslinin devamı için üreme yaparlar. Bu işlemi gerçekleştiren sistem üreme sistemi, sistemde görev alan organlar ise üreme organlarıdır. Üreme sistemi, kadın ve erkeklerde farklı mekanizmaya...

Kadın Üreme Sistemi

Kadın üreme sistemi; Kadınlardaki genital bölge iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan birisi dış üreme organı iken diğeri ise iç üreme organıdır. Bu bölümlerden dış üreme organı olan dış üreme organı gebeliğin gerçekleşebilmesi için spermlerin geçişine izin verir. Bunun dışında ayrıca enfeksiyon yapabilecek olan ajanlarında içeriye girişini ...

10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme

10 Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme, Bildiğimiz gibi eşeysiz üremede yeni nesil, bir canlının hücrelerinin mitoz bölünme geçirerek çoğalmasıyla gerçekleşirken eşeyli üreme bunun tam tersi bir şekilde vuku bulur. Eşeyli üremenin gerçekleşmesi için üreme organlarına ve üreme hücreleri üretebilme yeteneğine sahip, biri dişi diğeri ise ...

Sünger Nasıl Ürer

Sünger nasıl ürer, çok hücreli canlılar gurubunun en basit şeklini oluşturan süngerler, çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Yumuşak fibril bir iskelet sistemine sahip olan süngerler, kanal ve odacıklardan meydana gelen delikli yapısı, su tutma özelliği, dayanıklılığı, yumuşak ve esnek olması nedeni tıp sektörü dahil pek çok a...

Deniz Yıldızı Nasıl Ürer

Deniz Yıldızı Nasıl Ürer: Denizde yaşayan hayvanlar arasında yer alan deniz yıldızı, derisi dikenli türlerin omurgasız olanlardan biridir. Dünyada ki tüm denizlerde yaşayan 1500 e yakın deniz yıldızı türü bulunmaktadır. Denizin dibinde, daha çok taşlık alanlarda, kum ve çamurlu bölgelerde yaşayan dip hayvanlarıdır. D...

Tavuklarda Üreme

Tavuklarda Üreme,kanatlı hayvanlar, belirgin bir östrus sikluslarının olmamasının ve üreme sistemlerinin östrus ve gebelik için gereken bölümlerin olmamasıyla memelilerden ayrılmaktadır. Kanatlılarda folliküler gelişim aynı anda devam etmekte.Kanatlılarda Üreme Evreleri;Ovaryum; Meme...

Tohumlu Bitkilerde Üreme

Tohumlu Bitkilerde Üreme: Tohumlu bitkilerde üreme, çiçekler tarafından yapılır. Çiçekler bitkilerin eşeyli üreme organıdır. Tohumlu bitkilerde üreme iki bölüme ayrılır. Açık tohumlu bitkiler olan köknar, ladin, ardıç ve çam ağacıdır. Bunların çiçekleri kozalak halinde, erkek kozalak ve dişi kozalaklar aynı bitki üzerinde bulunurlar. ...

Üremi Hastalığı

Üremi Hastalığı; Böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi sonrasında ortaya çıkan rahatsızlık türüne üremi hastalığı denilmektedir. Üremi rahatsızlığı kronik böbrek yetmezliği ve akut böbrek yetmez hastalıkları sonrasında ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla uzun dönemli diyaliz hastalarında görülen bir rahatsızlık olan üremi hastalığı v...

Dişi Üreme Sistemi

Dişi üreme sistemi; yumurta ve eşey hormonları oluşturur.Döllenmenin gelişimi ve embriyonun oluşumunu uygun oluşum sağlar. Bu sistem beş elementten oluşur. Bunların isimleri şu şekildedir; Yumurtalıklar,yumurta kanalı,döl yatağı, döl yatağı ağzı,vajina dır. Dişi üreme organları ve üreme sistemi

Balıklar Nasıl Ürer

Balıklar Nasıl Ürer; Balıklar suda yaşayan canlılar olup insanların yaşamının devamı amacıyla tüketmiş olduğu besinler arasında yer almaktadır. Okyanus, deniz ve göllerde bir çok balık türü yaşamını sürdürmektedir. Tuzlu ve tatlı sularda yaşayan bir çok farklı balık türü bulunmaktadır. Bu kadar balık türünün doğada bulunması balıkl...

Yılan Nasıl Ürer

Yılan Nasıl Ürer; Yılan vücudu kaplanmış boynuzlu bir tabakanın kalın bir hale gelmesiyle oluşmuş pullarla kaplı bir sürüngen canlısıdır. Bu deri sayesinde vücut içindeki sıvılar dışarıya çıkmaz. Yılan vücudunda salgı bezi olmaz, bu sayede derileri her zaman kuru bir haldedir. Bu yüzden yılan derisinden kemer, çanta yapımı çok fazladır....

Üre Nedir

Üre nedir: Kanda bulunan azotlu bilesene üre denir. Vücudun proteinleri yıkımı sonrasında ortaya çıkarlar. Bu meydana gelen bileşimi vücudun idrarla birlikte dışarı atması gerekir. Ürenin yüksekliği ve düşüklüğü hastalık belirtisi olabileceği gibi protein sisteminin düzgün işlemediği anlamına gelir. Üre miktarı kişinin beslenme alışkanlığı i...

Üremi

Üremi, böbreğin yapacağı işlerin aksaması, böbrek fonksiyonlarının zarar görüp bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbreğin yapacağı işlerin aksaması ve böbreğin fonksiyonlarının zarar görüp bozulması yüzünden vücuttaki bazı hormonlarda da bozukluklar çıkabilir. Bu hastalık idrarın kana karışması olarak tarif edilmiş vücutta ciddi has...

Tavşanların Üremesi

Tavşanların üremesi, oldukça sevimli ve şirin görünen tavşanların üremesi gayet ilginçtir. Tavşanların üremesi genelde doğada ve ev ortamında mevsim ve sıcaklığa konfora göre farklılık göstermektedir. Doğal yaban koşullarında tavşan genelde bahar ayları olmak üzere yılda iki kez üreme göstermektedirler. Fakat uygun olan koşullarında yan...

Kuşlarda Üreme

Kuşlarda üreme, yumurtlama şeklinde olur. Bütün kuşlar kendi hazırladıkları bir yuvaya veya uygun bir yere yumurtlarlar biraz kuluçka döneminde dururlar ve yavrularının hayata gelmesini sağlarlar. Kuşlarda üreme bazı kuş türlerinde kuluçkadan çıkan kuşlar yuvalarını hemen terk ederler a...

Üreme Sistemi Fizyolojisi

Üreme fizyolojisi: Üreme sisteminin en önemli görevi neslin devamını sağlamaktır. Organizmanın teşekkülü döllenmiş yumurta ile başlar. Döllenmenin oluşabilmesi için erkek döl hücresi sperm ile kadın döl hücresi ovum'un tuba uterina denilen tüplerde birleşmesi gerekir.Cinsel birleşme (coitus) sonucu spermler vaginaya bırakılır. Testislerde ü...

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme

Mitoz Bölünme Ve Eşeysiz Üreme; Mitoz bölünme, bu bölünme türü sadece tek hücreli canlı ve çok hücreli bütün canlılarda görülür. Mitoz bölünme sayesinde temel hücrede bulunan kalıtım maddesi bütün yavrulara eşit oranda dağılır. Gelişen bütün yavrular aynı annesine benzemektedir. Mitoz bölünme sayesinde yaşlanan ve yaralanan hücreler taz...

Üreme Ve Gelişme

Üreme ve gelişme: canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de üreme ve gelişmeleridir biz insandaki üremeyi 2 başlık altında inceleyebiliriz bunlardan ilki erkeklerdeki üremedir. Erkek üreme sisteminin görevleri şunlardır: spermatogenez ile sperm oluşumunu sağlar, erkek üreme hormonları üretir, spermleri besleyecek sıvıları üret...

Kelebek Nasıl Ürer

Kelebek Nasıl Ürer: Kelebekler, üzerleri küçük pullarla örtülü olan, boyları bir kaç mm ve on beş cm arası değişen küçük hayvanlardır. Yüz bine yakın çeşitleri bulunur. Dünyanın her yerinde onlara rastlamak mümkündür.Kelebeklerin Özellikleri Nelerdir:Kel...

Erkek Üreme Sistemi

Erkek üreme sistemi, bir sonraki neslin oluşabilmesi için gerekli olan spermlerin oluşturulduğu bölgedir. Yeni neslin oluşabilmesi için erkek tarafından üretilecek olan sperme ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın üreme sistemi ile erkek üreme sistemi çok farklı olmaktadır. Kadın üreme sistemi pelvis bölgesinde yer alırken, erkek üreme sistemi...

Eşeysiz Üreyen Canlılar

Eşeysiz üreyen canlılar; her hangi bir döllenme olayı olmadan tek bir canlının çeşitli yollarla kendisine benzer yeni bireyler oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Üreme her canlı için yaşamın temel taşlarındandır ve canlıların nesillerini devam ettirmeleri için şarttır. Her canlı için ortak bir özellik olan üreme; canlıların kendi soylarını d...

Çiçekli Bitkilerde Üreme

Çiçekli Bitkilerde Üreme: Çiçeğe sahip ve bu çiçeği ile üreyip tohum ile meyve veren meyvelere çiçekli bitkiler adı verilir. Örnek verecek olursak Kiraz, çam, papatya, biber, domates, buğday, arpa ve gül gibi bitkilerdir. Çiçekleri olan bitkilerin madde taşınmasına sahip olan iletim borusu mevcuttur. Çiçekli bitkilerin normal olarak k...

Amip Nasıl Ürer

Amip Nasıl Ürer konusu ile ilgili bilgileri bu makalede bulacaksınız. Dünya üzerinde bitkiler, hayvanlar ve insanlar haricinde göz ile görülemeyen amip gibi canlılar da yaşamaktadır. Dünya üzerinde bulunan canlılardan olan amipler de kendi türlerine özgü bir biçimde üremektedirler. Amiplerde üreme olayı genellikle canlının ikiye bölünerek y...

Erkek Üreme Hücresi

Erkek Üreme Hücresi; Bir erkek için en önemli sistemdir. Yeni nesillerin gelişmesi, soyunun devam etmesi için iki gamete; erkek gamet olarak sperm ve dişi gamet olarak bir yumurtaya ihtiyaç vardır. Bu iki gametin dişinin üreme gametinde buluşuyor olması kadın üreme sağlığın ön plana çıkarıyor olsa da oluşan yeni bireyin genlerini hem anneden...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak ...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitk...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme or...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçası...
Sporla Üreme
Sporla Üreme
Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019