Sporla Üreme

Sporla Üreme

Sporla üreme; birçok tek hücreli canlının üreme biçimlerinden biridir. Spor ile üreyen hücreler genellikle bakteri sınıfında ya da özel bir sınıflandırma adı altında üreyebilmektedir. Genellik ile tek hücreli canlıların oluşturduğu sınıflandırmalardır. Sporla üreme de her zaman başka bir hücre ile diğer bir hücre arasında olmadan da tek başına da gerçekleştirilebilir. Spor yaşam koşulları zor olan canlıların bakterilerin ve arkelerin korunmasını sağlayan bir yapıdır. Bu yapı sayesinde canlı çok ekstrem şartlarda yaşayan canlının ortam şartlarından en az etkilenmesini sağlar. Bu nedenden dolayı da spor bu canlılar için vazgeçilmez bir kalkandır diyebiliriz. Ancak genellik ile günlük hayatta pek duymadığımız canlıların oluşturduğu bir üreme biçimi olduğu için sporla üreme hakkında pek bir bilgi bilinmemektedir.

Mantarda Sporla Üreme
Mantar oldukça özel yapıya sahip bitkilerdir. Ancak yapılarından kaynaklı olarak bitkiler grubunda değil mantarlar olarak ayrı bir sınıflandırma da incelenmektedir. Hem tek hücreli olanları hem de tek hücreli mantarlar bulunmaktadır. Örneğin ekmeğin üzerinde bulunan küfler de mantarlarda incelenmektedir. Burada hava şartlarında oluşan mantarın yapısında bulunan spor zamanla bu neme sıcaklığa dayanamaz ve bu şekilde sporları etrafa saçılır bu etrafa saçıldığında da hif adı verilen bir salgı maddesi salgılanır. Bunlar da da spor keseleri oluşarak sporla üreme yani çoğalma meydana gelir. Sporla üreme bir tür eşeysiz üreme biçimidir

Plazmodyumda Sporla Üreme
Plazmodyum oldukça değişik türde bulunan bir virüstür. Üstelik insanlarda oldukça etkili bir hastalığa da neden olur. Plazmodyum bir kan virüsü de denilebilir. Kan yolu ile bulaşan bir hastalıktır ve kan yapısında etkilidir. Bu etkileşim esnasında alyuvarlara girer. Alyuvarlarda bölünmeler sonuncunda çekirdekler meydana gelir. Bu çekirdekler sonrasında çekirdeğin çevresini de sitoplazma sarar ve adına merozoit denilen bir yapıya dönüşür. Bu yapı zamanla bölünmelere maruz kalarak çoğalmaya başlar. Bu çoğalma sonucunda da mitoz bölünme ile gelişir ve zamanla şişer bu şişme sonucu kendi oranını aştığı için patlar. Bu bir spor üreme çeşidine örnektir. Bu plazmodyumda oluşan sporlar sadece insan vücudunda da etkisi vardır.

Su Yosunlarında Sporla Üreme
Tek hücreli bir yapıya sahip olan su yosunları aslında çok hücreli olarak bilinmektedir Ancak yapılan araştırmalar sonuncunda su yosunlarının tek hücreli olduğu ispatlanmıştır .Bu da su yosununun sporla üreyebileceği ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Ve yapılan araştırmalar sonucunda su yosunları sadece sporla üreme gerçekleştirir. Sporla üremede en etkili bölünme mitoz bölünmedir. Hücrenin yapısının oranına bağlı olarak sporlar şişmeye ve mitoz bölünme ile gelişmeye devam eder. Bu gelişme sonucunda hücre orantısı değişerek sporlar patlar. Bu da etrafa sporların saçılmasına ve yeni birer sporla üreyecek su yosunun oluşmasına neden olur. Su yosunların da sporla üreme bu şekilde olmaktadır.
Son Güncelleme : 08.12.2018 20:10:54
Sporla Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sporla Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sporla Üreme"
Sporla üreme mi bildiğimiz çoğalma mı yani cinsel ilişkiye girmeden bunu hayvanlar yapabiliyor mu peki nasıl hareketlerle yapılıyo günah mı bunu uygulayan olumlu sonuç alan ve pişman olmayan insanlar var mı bana anlatın belki ben de bu yöntemi denerim bu yöntem için gerekli şartlar nelerdir söyler misiniz lütfen
Ege Kaan . 30.10.2018 22:26:28
CEVAP YAZ
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme
Hayvanlarda Üreme, Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, ölmesi ve üremesini içine alan süreye hayat döngüsü adı verilir. Hayat döngüsü adı verilen süreç üreme ile başlamaktadır. Hayvanlarda üreme tıpkı insanlarda olduğu gibi şeyli ...
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler Nasıl Ürer
Bitkiler nasıl ürer sorusuna bu makalemizde cevap bulacağız. Bitkilerde üreme de en önemli unsur erkek üreme organının üretmiş olduğu polendir. Bu polenler insan eliyle, rüzgar ve arı böcekler vesilesiyle o çiçekten başka bir çiçeğe gelir. Dişi üreme...
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Vejetatif Üreme Çeşitleri: vejetatif üreme, tarım alanında aşı, budak yaması, göz aşısı ya da kalem aşısı olarak isimlendirilirken, bilimsel tanımla; yüksek yapılı olan bitkilerde kök, gövde ya da yaprak nevi vejetatif organların belli kesimlerind...
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme
Bakterilerde Üreme; bütün bakteriler bölünme yoluyla üreme gerçekleştirirler. Bakteriler iki şekilde üreme gerçekleştirirler; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere. Bakterilerin üreyebilmesi için su, besin maddesi ve sıcaklık yeterli düzeyde olmalıdır....
Dişi Üreme Organı
Dişi Üreme Organı
Dişi üreme organı, dişiler de üreme ve boşaltımı sağlayan organdır. Dişi üreme organının bulunduğu bölgeye verilen isim vulvadır. Bu bölge çatıyı oluşturan leğen kemiklerinin birbirleri ile ortada birleşerek oluşturulan bölgededir. Üstte pubis tepesi...
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer
İnekler Nasıl Ürer; bunun için doğal üreme ve yapay üreme konularından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yapay üreme şekli; suni tohumlama adını almaktadır. İneklerin üremesi için öncelikle; belirli bir yaşta olmaları gerekmektedir. bu yaş aralığı yaklaş...
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme
Maymunlarda Üreme, hayvanlar aleminin takipçileri tarafından merak edilen konular arasındadır. Bunun sebebi ise evrim teorisi olduğu düşünülmektedir. Teoriye göre insanların atası sayılan ve ilk insan örneği olan maymunlarda elbette karşılıklı cinsel...
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme
Rejenerasyon Üreme; rejenerasyonun kelime anlamı sözlükte yenilenme anlamına gelmektedir. Hayatta olan organizmaların doku ve hücrelerinin yenilenmesi, yaralanan veya kopan vücut parçalarının yerine yenilerinin üretilmesidir. Bunun en güzel örneği de...
Vejetatif Üreme
Vejetatif Üreme
Vejetatif üreme, en fazla tarım alanında kullanılan çoğalma yöntemidir. Yapıları yüksek olan bitkilerdeki kök, yaprak ve gövde vejetatif organ olarak tanımlanır. Bu organlardaki belirli kısımlardan bitkinin genetik yapısına sahip olan yeni bireylerin...
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme, bu üreme genellikle çilek bitkisini örnek olarak verebiliriz. Sürünücü gövde yöntemi ile çoğalan bitkiler özellikle ana bitkide meydana gelen bazı yapılar görev almaktadır. Çoğunlukla gövde görevini vazife edinen bu yapılar ...
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme: Bitkiler çeşitlerine göre birbirlerinden farklı zamanlarda, farklı şekillerde çiçek açar. Bitkilerde eşeyli üremede, üreme organı çiçektir ayrıca tohumlu çiçekler üreme gerçekleştirir. Bu çiçeklerin sürüngenleri belirli bir u...
Çelikle Üreme
Çelikle Üreme
Çelikle üreme, bitkilerin bir kısmından dal parçası koparılarak toprağa dikme suretiyle yeni bir bitki oluşturmaktır. Bu şekilde koparılan dal parçasına ait meristem tabakasının tekrar kök oluşturması nedeniyle, bitki ana bitkiden ayrı yaşam sürebili...

 

10 Sınıf Biyoloji Mitoz Ve Eşeysiz Üreme
Bölünerek Üreyen Canlılar
Hayvanlarda Üreme Süreçleri Nelerdir
Tohumla Üreme
Köpek Balığı Nasıl Ürer
Rizomla Üreme
Yarasa Nasıl Ürer
Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
Doku Kültürü İle Üreme
10 Sınıf Eşeyli Üreme
Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
Bira Mayası Nasıl Ürer
Üreme Hormonları
Kurbağa Nasıl Ürer
Üreme Sağlığı
Üreme Nasıl Olur
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Üreme
Bitkiler Nasıl Ürer
Vejetatif Üreme Çeşitleri
Bakterilerde Üreme
Dişi Üreme Organı
İnekler Nasıl Ürer
Maymunlarda Üreme
Rejenerasyon Üreme
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Popüler İçerik
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira Mayası Nasıl Ürer
Bira mayası nasıl ürer, bira mayası evlerde pasta, ekmek gibi hamur işlerinde sıkça kullandığımız bir katkı maddesidir. Hamurla birlikte kısa sürede ç...
Üreme Hormonları
Üreme Hormonları
Üreme hormonları: Yeni bireylerin oluşumu için gerekli olan üreme sistemi çok önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı bir yapıya sahip olan üreme h...
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağa Nasıl Ürer
Kurbağalarda üreme, Kurbağalar, yumurta ile çoğalırlar. Dişi kurbağa bu yumurtaları suya bırakır ve erkek kurbağa da spermlerini suda yumurtaların üze...
Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı
Üreme sağlığı: Öncelikle sizlerle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Her geçen gün ailelerin birbirleri ile olan iletişimi azalmakta hatta yok olmak...
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur
Üreme Nasıl Olur, Bütün insanlar, bir kadının yumurtası ve bir erkeğe ait sperm hücresi tarafından döllendikten sonra dünyaya tek bir hücre halinde ge...
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Hayvanlarda eşeyli üreme, temeli mayoz bölünmedir. İki canlı organizmanın genetik malzemelerini birleştirmesiyle oluşan yeni canlıdır veya şöyle de di...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Vejetatif Üreme
Sürünücü Gövde İle Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çelikle Üreme
Sporla Üreme
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019